Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nationell Positionstjänst Bo Jonsson LF-Geodesi

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nationell Positionstjänst Bo Jonsson LF-Geodesi"— Presentationens avskrift:

1 Nationell Positionstjänst Bo Jonsson LF-Geodesi bo.jonsson@lm.se www.swepos.com

2 Pågående produk- tionsprojekt med Nätverks-RTK

3 Nätverks-RTK projekten •Samarbetsprojekt mellan Lantmäteriet, kommuner, Banverket, Vägverket, Lantmäterimyndigheter, mätkonsulter och instrumentleverantörer •Gemensam finansiering för ettårig drift •Produktionsmätning •Projektdeltagarna avsätter tid för testmätningar och funktionsrapporter

4 Finansiering •Investeringar på driftsledningscentral och arbetskostnader för etablering och kontinuerlig drift finansieras inom ramen för SWEPOS •Årlig kapitalkostnad för investeringar i nya stationer samt kostnad för datorkommunikation finansieras via intressentbidrag (ca 150.000 kr/år/station)

5 Intressent bidrag •Kommuner < 10.000 inv. = 10 000 kr/år •Kommuner 10-50.000 inv.= 25 000 kr/år •Kommuner > 50.000 inv. = 50 000 kr/år •Övriga intressenter = 50 000 kr/år •Konsulter < 10 milj / år = 25 000 kr/år •Konsulter > 10 milj / år = 50 000 kr/år

6 Vad händer efter 2003 ? •Alla projekt förlängs fram till 31 december 2003 och 2004 införs en taxa för användaravgifter •Gemensam diskussion i de tre projekten •En referensgrupp med representanter från varje projekt ger synpunkter på förslag till taxa

7 Ost-RTK - Projektinbjudan utsänd i april - Nästa Arbetsgruppsmöte i juni - Finansiering klar?

8 Position Mitt - Projektinbjudan utsänd i april - Nästa Arbetsgruppsmöte i juni - Finansiering klar? Alfta Strömstad Lennartsfor s Säffle Edane Charlottenber g Östma rk Malung Hagfors Lindesn äs Smedjebacke n Leksand Hofors Höljes Tandådale n Oxber g Svartnäs Sandarne Furudal Mariestad Grevbäck

9 Nordost-RTK - Nästa Arbetsgruppsmöte i augusti

10 Aktiviteter •Information, utskick •Informationsmöte har genomförts •Arbetsgrupp med lokala representanter •Projektinbjudan under våren 2003 •Bekräftande av deltagande intressenter i juni 2003 •Finansiering klar? • Ost-RTK • Position Mitt • Nordost-RTK • Ost-RTK • Position Mitt • Nordost-RTK

11 Nationell Positionstjänst •Förslag till täckningsområde för en framtida nationell positions- tjänst med centimeternoggrannhet Totalt 112 stationer •Utanför täckningsområde etableras en tillfällig referensstation med hjälp av SWEPOS beräkningstjänst

12 Förslag för Finansiering •Grundläggande investeringar (ca 40 milj kr) sker via statliga anslag •Årliga driftskostnader inkl. framtida uppgraderingar (ca 20 milj kr) finansieras huvud- sakligen via användarbidrag

13 Taxa för användarbidrag •Referensgrupp med deltagare från de tre produktionsprojekten •Antal GPS-mottagare idag? •Prognos för antal mottagare om 5 år - ökningstakt per år? •Taxa för användarbidrag bör vara klar under hösten 2003

14 Vad händer i framtiden Löpande information finns på www.swepos.com


Ladda ner ppt "Nationell Positionstjänst Bo Jonsson LF-Geodesi"

Liknande presentationer


Google-annonser