Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Styrgruppsmöte XYZAC-RTK onsdag 23/1 – 2008

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Styrgruppsmöte XYZAC-RTK onsdag 23/1 – 2008"— Presentationens avskrift:

1 Styrgruppsmöte XYZAC-RTK onsdag 23/1 – 2008
Sundsvalls kommun

2 Styrgruppen i XYZAC Sammankallande: Bo Jonsson, SWEPOS Lantmäteriet
Projektledare: Peter Wiklund, SWEPOS Lantmäteriet Projektsekreterare: Åsa Jernberg, SWEPOS Lantmäteriet Lantmäterimyndigheter Jämtland & Västernorrland: Åke Sporrstedt Kommuner Sollefteå: Kenneth Bodin Sundsvall: Ingrid Wiklander-Nylander Örnsköldsvik: Göran Norberg Östersund: Peter Nilsson Vägverket Region Mitt: Hans Johansson Arne Ericsson Mätteknik AB/ Arne Ericsson/ Sundsvalls Mätcenter AB: Fredrik Landqvist Peab Sverige AB: John Backman Söderhamns Vatten o Renhållning AB: Olle Holm

3 Stationer i XYZAC Svart = befintliga (fanns innan projektet)
Blå = nya projektstationer (Ammarnäs, Hemavan, Slussfors, Saxnäs och Fredrika var ej med i planerna från början) 28st projektstationer + 5st nya

4 Status 19 september 2007 22 av de 28 stationerna igång i samband med uppstartsdagarna

5 Status 30 september 2007 24 av 28 stationer igång
Hudiksvall 26/11 och Nyliden 27/11

6 Status 17 januari 2008 27 av 28 stationer igång
Gräftåvallen under februari De 5 nya stationerna: Fredrika under februari Ammarnäs, Hemavan, Slussfors och Saxnäs under mars

7 Intressenter Arne Ericsson Mätteknik AB Arkeologicentrum AB
Härnösands kommun Jämtkraft Elnät AB Kramfors kommun Krokoms kommun Lantmäterimynd. Gävleborgs län Lantmäterimynd. Jämtlands län Lantmäterimynd. Västernorrlands län Leica Geosystems AB Metria Mätcenter AB Mätposition AB Mätservice i Jämtland AB Arne Ericsson Mätteknik AB Arkeologicentrum AB Banverket Boliden Mineral AB Bräcke kommun Caliterra HB Dorotea kommun EON Elnät Sverige AB Fortum Disribution Geosystem AB Hudiksvalls kommun Härjeåns Nät AB

8 Intressenter forts. TeliaSonera Sverige AB Nordanstigs kommun Trimtec
Picab Peab Sverige AB Ragunda kommun Skogsstyrelsen Sollefteå kommun Storumans kommun Strömsunds kommun Sundsvalls Elnät AB Sundsvalls kommun Sveaskog Söderhamns Vatten och Renhållning AB TeliaSonera Sverige AB Trimtec Timrå kommun Vattenfall Eldistribution AB Vilhelmina kommun Vägverket Ånge kommun Åre kommun Åsele kommun Örnsköldsviks kommun Östersunds kommun Övik Energi Nät AB

9 Genomförda aktiviteter
Kickoff-möte i Sollefteå, 30 aug 2007, ca. 85 deltagare Utbildningsdagar för nya användare av GNSS - Östersund sep 2007, 13 deltagare - Sundsvall sep 2007, 22 deltagare Uppstartsdagar i Sundsvall - Leica 17 sep 2007, 23 deltagare - Topcon & Datagrid 18 sep 2007, 9 deltagare - Trimble 19 sep 2007, 12 deltagare

10 Kursdagarna Östersund Sundsvall
Grundläggande kurs i GNSS innehöll både teori inomhus och fältövningar utomhus.

11 Utvärdering kursdagarna
Varje deltagare fick lämna in en kursutvärdering och sammanfattande kommentarer blev: Arrangemanget som helhet hade bra upplägg, var välskött, grundligt och trevligt Bra variation av teori och praktik Bra med genomgång av Lantmäteriets och SWEPOS hemsida så man vet var mer information går att hämta, t.ex. förkortningsordlista Gärna längre fältövningar Saknades hur man tar vara på sitt mätdata, tankar över till den programvara man arbetar med fram till färdig karta Svårt att se på instrumentens display på kursen i Sundsvall, lite för stor grupp 22st på kursen i Sundsvall 3 instrument och 3 kursledare  7 i varje grupp

12 Låneutrustning Instrumentleverantörena lånar ut utrustning inom projektet och projekttiden till de organisationer som inte har egen utrustning för att de ska få möjlighet att testa mätning med Nätverks-RTK-tjänsten. Caliterra – Data Grid-instrument Leica – Leica-instrument Picab – Topcon-instrument Trimtec – Trimble-instrument Svårt med fördelningen av låneinstrumenten. Vissa ville låna trots att de hade egen utrustning. Vissa instrumentleverantörer kunde även tänka sig att låna ut till de som redan hade, för att så många som möjligt skulle få testa just deras utrustning, men så var inte syftet från vår sida. De som inte hade egen utrustning måste få en rimlig period var, för att ha en möjlighet att hinna testa. Många hade även riktat in sig på att låna en viss sort. Eftersom området var så pass stort och de själva ansvarar för transporten vid bytena sinsemellan, Fick jag försöka dela upp regionsvis.

13 Låneinstrument - Caliterra
Mätposition AB Geosystem AB Bägge organisationer håller till i Sundsvall och kommer överrens sinsemellan om uppdelning av tiden.

14 Låneutrustning - Leica
Ånge kommun Hudiksvalls kommun (har nu köpt egen utr. enligt Olle Holm) Söderhamns Vatten o Renhållning AB Ca 2 månader åt gången och 3 perioder var.

15 Låneinstrument - Topcon
Boliden Mineral AB Sundsvalls Mätcenter AB Mätservice i Jämtland AB Peab Sverige AB 1 månad åt gången och 3 perioder var.

16 Låneinstrument - Trimble
Arkeologicentrum AB Ragunda kommun Bräcke kommun Härjeåns Nät AB 1,5 månad åt gången och 2 perioder var.

17 Funktionsrapporter Hur mätning med Nätverks-RTK-tjänsten fungerar. Diagrammet är baserat på de 43 inrapporterade mättillfällena. Fler bör fylla i dessa! (Uppkopplingsstatistiken på nästa sidor visar på att tjänsten används inom projektet). Blankett för funktionsrapport finns på under Utvecklingsprojekt / XYZAC Angett antal inmätta/utsatta punkter vid varje mättillfälle  från 1 till 100 Kommentarer då det fungerat dåligt har varit: Skog har skymt sikt mot satelliterna GPRS har ej fungerat på vissa ställen och tidpunkter, men istället har GSM fungerat Tidvis och områdesvis dålig GSM-täckning Boliden Mineral AB Lantmäteriet i Östersund

18 Uppkopplingsstatistik organisation A-H
Tiden är i timmar och stapel för varje vecka.

19 Uppkopplingsstatistik organisation I-M
Observera att skalan för tiden skiljer sig mellan diagrammen.

20 Uppkopplingsstatistik organisation P-S

21 Uppkopplingsstatistik organisation T-Ö
Arctan AB, mätkonsult i Östersund (December 2007) Fokus Industrimätning AB, mätkonsult i Örnsköldsvik (Januari 2008) Nya abonnenter efter att projktet satt igång. Ej projektdeltagare, men betalar för tjänsten.

22 Fler får gärna anmäla intresse!
Testmätningar Inga mätvärden inskickade ännu, men dessa organisationer har lovat att göra testmätningar: LM Hudiksvall mäter i Hudiksvalls och Nordanstigs kommun. Sundsvalls kommun kommer att jämföra mätningar via egen referensstation på kommuntak med mätningar via Nätverks-RTK-tjänsten, genom att mäta simultant med antennsplitter på testpunkter. Metria Timrå mäter i Timrå kommun. Fler får gärna anmäla intresse!

23 Aktivitetslista Utvärderingsfas Produktionsmätningsfas
Utvärdering av funktionsrapporter och mätningar för noggrannhetskontroll samt sammanställning av lägesrapporter. Produktionsmätningsfas Tjänsten är tillgänglig för produktionsmätning och intressenterna skickar regelbundet in funktionsrapporter och testmätningar för noggrannhetskontroll. Pågående och kommande aktiviteter i projektet. Användarseminarium syftar till att lära känna projektgruppen, skapa kontakter och utbyta erfarenheter och tipsa varandra Användarseminarium

24 Planering av användarseminarium
Utförande? Tidpunkt? Program Möjliga personer som kan berätta kring användar- erfarenheter? Lokalbokning Vem håller i inledningen? Det finns exempel på tidigare liknande anv.seminarieprogram, men de har sett lite olika ut. Beror på vad ni vill ha för upplägg. Lämplig plats i projektområdet.

25 Övriga frågor? Nästa styrgruppsmöte?


Ladda ner ppt "Styrgruppsmöte XYZAC-RTK onsdag 23/1 – 2008"

Liknande presentationer


Google-annonser