Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projektanpassad nätverks-RTK för BanaVäg i Väst Informationsmöte Kiruna 2008-08-27 Peter Wiklund Lantmäteriet/SWEPOS peter.wiklund@lm.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projektanpassad nätverks-RTK för BanaVäg i Väst Informationsmöte Kiruna 2008-08-27 Peter Wiklund Lantmäteriet/SWEPOS peter.wiklund@lm.se."— Presentationens avskrift:

1 Projektanpassad nätverks-RTK för BanaVäg i Väst Informationsmöte Kiruna 2008-08-27
Peter Wiklund Lantmäteriet/SWEPOS

2 Projektanpassat Nätverks-RTK, PA-NRTK
BanaVäg i Väst Utbyggnad av 7,5 mil fyrfältsväg, respektive dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Trollhättan Utbyggnaden sker etappvis, beräknas klart 2012 Drygt 50 nya broar/tunnlar Endast planskilda korsningar 15 nya trafikplatser 7 nya pendelstationer Budget 10 miljarder

3 BanaVäg i Väst

4 Deletapp: Nödinge - Nol

5 Projektanpassat Nätverks-RTK, PA-NRTK
Etapp Nödinge-Nol Fyrfältsväg och dubbelspår Längd sträcka 5,5 km Byggstart november 2007 Öppen för trafik 2012 2 nya trafikplatser: Nödinge, Nol 4 nya broar 2 nya pendelstationer Entreprenörer: NCC Construction Sverige AB och Vägverket Produktion

6 Projektanpassat Nätverks-RTK, PA-NRTK
Allmänna krav Stabilt stomnätet under hela projektet. Stabilt koordinatsystemet över tiden. Enhetligt positioneringsförfarande. God tillförlitlighet, data kontrolleras före utsändning och lagras. Tillgängligheten 24 timmar om dygnet. Noggrannhet som klarar de flesta kraven för utsättning, inmätning och maskinguidning.

7 Projektanpassat Nätverks-RTK, PA-NRTK
Lösning Förtätning av det befintligt Nätverks-RTK –nätet Stationerna utrustas med radiosändare Dubblerad utrustning Monitorering av utsända korrektioner Projektanpassad Beräkningstjänst för statiska mätningar

8 3 nya referensstationer + 2 befintliga
2 monitorstationer

9 Radioutsändnings -karta

10 Projektanpassat Nätverks-RTK, PA-NRTK
Fördelar 1(2) Ökad och mer flexibel produktion i arbetet, entreprenadmaskiner kan utföra arbeten utan manuell utsättning Traditionell utsättning kan minimeras Lägesangivning blir säkrare i områden med besvärliga grundförhållanden

11 Projektanpassat Nätverks-RTK, PA-NRTK
Fördelar 2(2) Enhetligt system för hela arbetsområdet Monitorering av utsända korrektioner och ev. deformationer i stomnätet Förenklad kontroll av byggnationen för beställaren Beräkningstjänst för referenspunkter på marken

12 Förväntad noggrannhet
Under normala förhållanden i det lokala referenssystemet: Medelfel i plan  10 mm. Medelfel i höjd  13 mm. Tekniken Projektanpassad Nätverks-RTK ger följande precision: Standardavvikelse i plan  9 mm. Standardavvikelse i höjd  13 mm

13 Produktionskontrollmätningar med GNSS-mottagare
Mätdata har samlats in i två omgångar, en omgång i vecka 47 utförd av WSP Sverige AB och en omgång utförd i vecka 48 av Gatubolaget i Göteborg. Tio mätningar har skett på varje punkt i en serie i varje omgång. I denna test användes utrustning av fabrikatet Trimble. Plan Höjd Medelavvikelse 2,6 -3,8 Standardavvikelse 10,5 8,7 RMS 10,8 9,5 68 % 11,2 9,0 95 % 19,1 18,0 Max 34,1 -36,0

14 Jämförelse av distributionskanaler för projektanpassad nätverks-RTK
Resultat Plan och Höjd Examensarbete av; Daniel Halvardsson och Joakim Johansson på Högskolan Väst Kvalitets-termer Distributions- teknik Radiellt Höjd Riktighet GPRS 4 Radio 7 Precision 11 15 13 Noggrannhet 12

15 Distributions-teknik
Resultat Initialiseringstid Kvalitetsterm Distributions-teknik Samtliga punkter 68 % GPRS 23 Radio 9 95 % 36 20 Medeltal 24 10 Typvärde 21 7 Längsta initialiseringstid 158 135 Slutsats Ingen betydelse av teknikval avseende mätresultat Båda teknikerna klarar förväntade värden för projektanpassningen

16 Mer information www.swepos.com


Ladda ner ppt "Projektanpassad nätverks-RTK för BanaVäg i Väst Informationsmöte Kiruna 2008-08-27 Peter Wiklund Lantmäteriet/SWEPOS peter.wiklund@lm.se."

Liknande presentationer


Google-annonser