Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LANTMÄTERIFÖRV. VÄSTERÅS STAD

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LANTMÄTERIFÖRV. VÄSTERÅS STAD"— Presentationens avskrift:

1 LANTMÄTERIFÖRV. VÄSTERÅS STAD
GPS / RTK / NV-RTK LANTMÄTERIFÖRV. VÄSTERÅS STAD Strategier Referensstationslösning Metoder (mät) Erfarenheter Produktivitet

2 GPS-HISTORIK PÅ LMF GPS i drift sedan 1997
Uppgradering av utrustning sommaren 1999 Fast referens 2000 Test av nätverks RTK 2001 RTK-mätta punkter

3 STRATEGI OCH POLICY Den som vill och behöver ska kunna åka ut och göra egna mätningar ( pers) Spets på personer

4 STRATEGI OCH POLICY Enmanslag GPS huvudalternativ

5 REFERENSSTATION FAST Betjänar alla våra 5 rovers inom
aktionsradien för referens. (ca 1mil) MOBIL Utanför aktionsradien för fast referens KOSTNAD ca:5000:- /mån KOSTNAD ca:2000:- /mån

6 REFERENSSTATIONER I NÄTVERK

7 NV-RTK tror vi kan vara lösningen
RESURSPROBLEM NV-RTK tror vi kan vara lösningen

8 METODER Skymda objekt Mätning i syftlinjer
Inbindning från inmätta punkter, syftning mot inbunden punkt Offset från inmätta linjer Kombinera med totalstation

9 STOMME TILL KARTA I FÄLT
METODER STOMME TILL KARTA I FÄLT Kodning av objekt Ritkoder En koordinat fler objekt Special koder Foto attribut mm. Koordinater i vårt system

10 ERFARENHETER GPS/RTK Stomnätet behöver ej underhållas
Oslagbart vid mätning i rätt miljö Erfarenhet krävs i svåra GPS-miljöer Flexibel förläggning av arbetstid Komplement till GPS behövs Noggrannhet och tillgänglighet avtar med avstånd, när avståndet till referensstation överstiger 5-6 km

11 ERFARENHETER NV-RTK Ca: 2000 mätta punkter i produktion
Mätningen helt jämförbar med traditionell RTK Enklare utrustning (färre prylar) Ej avståndsberoende mot referensstation Tillgänglighet, fixlösningstider, och koordinatkvalité är bra i hela Västerås Kommun med några undantag GSM har ej full täckning över hela Västerås Kommun Kostnader för dataöverföring och nät Ej påverkbart för användaren vid driftstörningar

12 Trad. mätning ca:3 mantimmar
PRODUKTIVITET GPS ca:0.5 mantimmar Trad. mätning ca:3 mantimmar Ca 30 hushörn

13 PRODUKTIVITET Inmätning av totalt 14000 dagvattenbrunnar
Alla brunnar i Hökåsen inmätta med cykel-GPS 5st brunnar mätta vid optimalt satellitantal Totalt 8 timmars effektiv mättid CA: 36 brunnar per timme

14 PRODUKTIVITET Inmätning av totalt 14000 dagvattenbrunnar
82% av brunnarna i City inmätta med GPS (gröna) Mätning vid optimalt satellitantal (på natten) Totalt 48 timmars effektiv mättid med GPS Ca: 12 brunnar per timme med GPS 18 % av brunnarna inmätta med totalstation (röda)

15 LÖNSAMT INFÖRANDE AV GPS
Mätningsverksamheten har effektiviserats enormt. Intresset för förvaltningen, internt och externt har ökat. Mätningsarbete har fått högre status och samtidigt blivit intressantare.


Ladda ner ppt "LANTMÄTERIFÖRV. VÄSTERÅS STAD"

Liknande presentationer


Google-annonser