Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tips & Trix vid RTK-mätning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tips & Trix vid RTK-mätning"— Presentationens avskrift:

1 Tips & Trix vid RTK-mätning
Användarseminarium Gute-RTK Suderbys Herrgård, 16 november 2006 Stefan Öberg

2 Stefan Öberg Lantmäteriet, Informationsförsörj-ning Geodesi, Gävle Tfn: Fax:

3 Problembeskrivning Vi gör en ny ”fri station” 1-20ggr per
sekund genom att räkna ut avståndet till ett antal ”bakåtobjekt”. Våra bakåtobjekt befinner sig (då dom är som närmast) ca km bort och rör sig med en hastighet av 4km/sek. Bakåtobjektens koordinater är kända på några meter när… Men vi vill ju helst ha millimeternoggrannhet…

4 Men – handen på hjärtat…
Hur ofta kontrollerar DU lodstavens dosvattenpass? En enkel sak som åtminstonde JAG slarvar med… Libellens Lodstavens Om libellens bubbla rör sig 2mm känslighet längd så påverkar det positionen med ca 10’ 2 m 6 mm 10’ 5 m 15 mm 20’ 2 m 12 mm 20’ 5 m 30 mm 30’ 2 m 17 mm 30’ 5 m 44 mm

5 SWEPOS Driftledningscentral
Bästa tipsen först! För att lyckas bäst: Planera din mätning Anmäl dig för SMS-utskick (helst innan det uppstår problem…) Felsök Ring SWEPOS-driftledningscentral eller er leverantör (felsök gärna först) SWEPOS Driftledningscentral

6 Betydelsen av satellitplanering
Precis som vid fri stationsetablering med total-station är antalet bakåtobjekt (satelliter) och deras geometriska spridning viktigt för att få ett bra och tillförlitligt resultat. Mått på geometrisk spridning = DOP (HDOP, VDOP, PDOP, GDOP…) Ju lägre DOP-tal - desto bättre geometrisk spridning. Minimum antal gemensamma satelliter = 4-5 PDOP bör inte överstiga 4 Lågt DOP Högt DOP

7 Satellitplanering Genom satellitplanering kan du ta reda på följande:
Antal satelliter ovanför en viss elevations-gräns vid en viss tidpunkt på en viss plats. Satelliternas DOP-tal m.m. Satellitplanering kan göras antingen med egen programvara eller på webben. Mitt tips – gör en utskrift varje vecka och stoppa i jackfickan.

8 Satellittillgång i fält
De flesta fabrikat redovisar antal satelliter* och något DOP-tal i fältdatorns ”statusfönster” I de flesta fall kan elevationsgränsen enkelt justeras vid mätning. En lägre elevationsmask ger fler satelliter och bättre lägre DOP – ofta också ett högre ”brus”. Det finns alltså en ”intressekonflikt” mellan satelliternas geometri och signalens brus. ”Lagom” är alltså bäst – 10-15° är normalt.

9 Internt kvalitetstal Mottagarens interna kvalitetstal = uppskattad kvalitet Det interna kvalitetstalet baseras ofta på t.ex. följande parametrar: Antal gemensamma satelliter Satelliternas geometri Satellitsignalernas signal/brus förhållande Avståndet till referensstationen Korrektionernas ålder Flervägsfel / multipath Finns oftast en koppling mellan internt kvalitetstal och verkligt fel. Avvikelser förekommer dock. Det interna kvalitetstalet är oftast “pessimistiskt”

10 Extra noggrann mätning
Hängslen Livrem och limmat… Vid vissa tillämpningar är man extra mån om ett bra och tillförlitligt resultat. Då kan man tillämpa ”dubbelmätning”. I dess enklaste form mäter man helt enkelt samma punkt två gånger och kontrollerar avvikelsen. För att det skall vara mer intressant bör en viss tid ha förflutit mellan mätningarna. ”Oberoende dubbelmätning” kan ske genom att man låter mottagaren på nytt lösa periodobekanta mellan dubbelmätningarna (ny fix).

11 Kortmanualen LMV-Rapport 2006:2: Kortmanual för mätning med SWEPOS Nätverks-RTK-tjänst Två remissomgångar Nio kapitel och en bilaga Finns i tryckt form samt för fri nedladdning på

12 Innehåll Kapitel 1: Introduktion och syfte med denna manual
Kapitel 2: Utrustning Kapitel 3: Dataflöde för tjänsten Kapitel 4: Inställningar Kapitel 5: Förberedelse för mätning Kapitel 6: Mätning

13 Innehåll, forts. Kapitel 7: Parametrar att beakta under mätning
Kapitel 8: Kontroll genom inmätning av punkt med känd position Kapitel 9: Kontrollinmätning av objekt Bilaga 1: Råd för parametrarna

14 Framtiden I mitt föredrag har jag mest belyst alla problem.
Ok! I mitt föredrag har jag mest belyst alla problem. Verkligheten är ju den att tekniken oftast fungerar bra. Tiden då vi gjorde polygontåg dagligen är förbi. Utvecklingen av mottagare går snabbt. Utvecklingen av mjukvaran för nätverks-RTK likaså. Dessutom får vi ju fler satelliter….

15 Nuläget

16 Framtiden

17 Ingen kommer ihåg en fegis – Våga prova nya grepp!
Bild från IMEGO Bild från Borås kommun Bild från Västerås kommun

18 Tack för Er uppmärksamhet!
Ha en bra dag! STEFAN öBERG Lantmäteriet, Informationsförsörjning – Geodesi Lantmäterigatan 2, GÄVLE Tel: Mobil:


Ladda ner ppt "Tips & Trix vid RTK-mätning"

Liknande presentationer


Google-annonser