Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Integrerad mätning: GNSS och TS

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Integrerad mätning: GNSS och TS"— Presentationens avskrift:

1 Realtidsuppdaterad fri stationsetablering med hjälp av projektanpassad nätverks-RTK

2 Integrerad mätning: GNSS och TS
Totalstationsmätning GNSS-mätning Kontrollpunkt (GNSS/TS)

3 Teoretisk studie (KTH)
Vad avgör precisionen i den fria stationens koordinater? Antalet gemensamma punkter och deras spridning runt totalstationen (spridningen har dock mindre betydelse för höjdprecisionen) Avståndet från totalstation har liten inverkan Marginell förbättring i plan med >15 punkter, eller >200 gon Avgörande faktor: RTK-bestämningen!

4 Spridningsmetoder

5 Spridningsmetoder

6 Spridningsmetoder

7 Projektanpassning för E45
Tjurholmen Mareberget GP-huset Silon i Surte Bagaregården

8 Förutsättningar 3 välbestämda punkter i anslutning till E45-området med relativt fri sikt Den projektanpassade nätverks-RTK-tjänsten (med radioutsändning) för den fria stationsetableringen Den projektanpassade beräkningstjänsten för den statiska mätningen Jämförelse mellan uppmätta och kända koordinater - Projektområdets referenssystem i plan: RT gon V 60:-1 - Ellipsoidhöjder Utfördes endast med ett fabrikat

9 Virtuell referensstation
Testpunkt

10 Fältutrustning

11 Fältutrustning

12 Mätförfarande En ”mätserie” (fri stationsetablering) bestående av 2-10 inmätta bakåtobjekt, dvs. 9 uppdateringar av stationskoordinater Ca 15 mätserier/stationsetableringar per uppställning/dag 3 spridningsmetoder - 100 gon - 200 gon - 200 gon med radiell spridning Totalt 147 mätserier och 87 timmar statisk mätning

13 800 m 400 m 5 m

14 Exempel på mätserie N Avvikelser från kända koordinater (mm) Ö 10 9 8
7 6 5 4 3

15 Spec. för projektanpassad beräkningstjänst
Sannolikhet för Min. mättid Medelfel i plan Medelfel i höjd godkänd mätning 15 min mm 21 mm 85% 30 min mm 16 mm 90% 60 min mm 11 mm 95%

16 Resultat Medelfel (RMS) i plan Fri station: 6 mm Statisk mätning: 4 mm
Medelfel (RMS) i höjd Fri station: 11 mm Statisk mätning: 11 mm

17 Systematiska avvikelser

18 Systematiska avvikelser – fri station

19 Antalet uppdateringar (RTK-punkter)

20 Antalet uppdateringar (RTK-punkter)

21 Att tänka på: Antal punkter och utjämningsmetod
Synkronisering mellan RTK- och totalstationsmätningar Spridning av etableringsmätningar (i terrängen och i tiden) Kontroll av mätningar (t ex residualer) Orienteringen!

22 Frågor…? Lars Jämtnäs Lantmäteriet Division Informationsförsörjning
Geodesienheten Gävle Telefon: E-post:


Ladda ner ppt "Integrerad mätning: GNSS och TS"

Liknande presentationer


Google-annonser