Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stadsingenjörs-dagarna 2007

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stadsingenjörs-dagarna 2007"— Presentationens avskrift:

1 Stadsingenjörs-dagarna 2007
Nu har vi infört SWEREF 99 i Lantmäteriet Varför? Hur? Hur kan vi stödja andra? BENGT ANDERSSON LANTMÄTERIVERKET GEODESIENHETEN

2 Utgångsläget Plansystem: RT 90, RT R01-12, RT 38 och lokala system 3D-system: SWEREF 99

3 Vad är SWEREF 99? Bestämdes genom en GPS-kampanj med 49 permanenta stationer, juli 1999 Antaget av EUREF som en realisering av ETRS 89, juni 2000 Introducerad som nationellt referenssystem för GNSS, 2001 Infört som nationellt referenssystem för Lantmäteriets kartor och databaser, januari 2007 Införande i kommunerna pågår

4 Varför SWEREF 99? Globalt anpassat referenssystem används vid GNSS-mätning hög noggrannhet över stora avstånd Enhetligt referenssystem för datautbyte internationellt (krav från EU) för datautbyte nationellt

5 SWEREF 99 kontra RT 90 Olika geometri Olika ellipsoider

6 SWEREF 99-koordinater (1)
Geocentriska (X, Y och Z) Geodetiska (latitud, longitud och höjd över ellipsoiden)

7 SWEREF 99-koordinater (2)
SWEREF 99 TM nationellt medelmeridian 15° skalreduktionsfaktor y-tillägg 500 km SWEREF 99 DD MM lokalt 12 olika medelmeridianer ingen skalreduktion y-tillägg 150 km

8 Koordinatexempel X = Y = Z = φ = λ = h = 3371135.720 989609.776
alt: 56° 39' " 16° 21' " 87.497 Kalmar vattentorn SWEREF 99 TM: N = E = SWEREF : RT gon V 0:-15: N = E = x = y =

9 Realisering av SWEREF 99 RIX 95-nätet (ca 9000 punkter) SWEPOS
(21 stationer) SWEPOS Nätverks-RTK

10 Införande i Lantmäteriet
1999 Geodetiska förarbeten, etablering av SWEREF 99 2001 Rapport till regeringen om införande av SWEREF 99 2003 Rapport till regeringen om val av kartprojektioner Beslut om införande i Lantmäteriet Projektarbete - planering

11 Införande i Lantmäteriet
2005 Beslut om indexsystem, kartbladsindelning och koordinataxlar Förberedelser för införande 2007 Konvertering av databaser, januari Konvertering av leveransdata, februari-mars Print on Demand i SWEREF 99, maj Kartproduktion i SWEREF 99, hösten Leveranser i RT 90 möjliga t.v.

12 Transformation till SWEREF 99
Småskaligt / lägre noggrannhetskrav: transformation med nationell direktprojektion från RT 90 till SWEREF 99 (RMS = 7 cm, max = 20 cm) Storskaligt / högre noggrannhetskrav: RT 90 till SWEREF 99 + restfelsmodell transformation med kommunvisa samband (RIX 95) från kommunalt system till SWEREF 99 + ev. rest- felsmodell

13 Transformation till SWEREF 99
GDB-alfa-samband Nationellt samband Kommunalt system RT 90 SWEREF 99 TM Över-räkning RIX 95-samband + ev. restfelsmodell SWEREF 99 DD MM

14 Nytt indexsystem Rutor 100 km×100 km Beteckningar ”koordinatvärden”
60 61 62 63 64 65 71 70 69 68 67 66 77 76 75 74 73 72 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 C D E F G H I J 1 2 3 4 5 6 7 8 9 63 Beteckningar ”koordinatvärden” 60 – S - N V - Ö 633_42 Numeriska beteckningar 63_4_01 63E SO 63E 3c Alfanumeriska beteckningar

15 Fastighetskartan Fastighetskartans bladindelning 10 × 5 km
638_42_1 638_42_0 63E 8c N 63E 8c S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 63 Framställs i skalan 1:12 500 800×400 mm 4

16 Terrängkartan och Vägkartan - Friare bladindelning
- Större blad Grundformat 750 mm x 800 mm storblad 750 mm x 400 mm halvblad

17 Terrängkartan 244 blad

18 Vägkartan 79 blad

19 Vägkartan och Fjällkartan

20 Införande i kommunerna
Läget i landet: 14 kommuner har bytt till SWEREF 99 60-80 kommuner arbetar med bytet – i olika stadier av processen Se

21 Stöd för införande Lantmäteriets geodesienhet kan stödja kommunerna och utföra vissa åtgärder inför byte till SWEREF 99 Information och rådgivning Transformationssamband (RIX 95) Analys av stomnät och beräkning av restfelsmodeller Utbildning

22 Stöd för införande Mer information
Infoblad (f.n. 12 st.) Dokument Att ta fram en restfelsmodell Byte av referenssystem inom en kommun m.fl. Transformationssamband Övrigt

23 Stöd för införande METRIA erbjuder tjänster i samband med systembyte:
Handlingsplan Mätning, beräkning Konvertering av baser etc. Se

24 SLUT Tack för uppmärksamheten! FRÅGOR ?


Ladda ner ppt "Stadsingenjörs-dagarna 2007"

Liknande presentationer


Google-annonser