Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lars.E.Engberg@lm.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lars.E.Engberg@lm.se."— Presentationens avskrift:

1

2 Plan: RT 38, RT 90, RT R01-12 Höjd: RH 00, RH 70 3D: SWEREF 99
18º 00' 15º 00' 12º 00' 21º 00' h N H t o p g r a f i e d l s Plan: RT 38, RT 90, RT R01-12 Höjd: RH 00, RH 70 3D: SWEREF 99 ”Geoidhöjder”: SWEN 01L SWEREF 99 och RH 20000/LEE Lantmäteridagar i Stockholm, november 2009

3 Lokalt RT 38 RT R.. RT 90 SWEREF 99 och RH 20000/LEE
Lantmäteridagar i Stockholm, november 2009

4 <klick> <klick> Jorden <klick>
Den här figuren kan få representera den ellipsoid som vi använde för kartläggning före ”GPS-tiden” – Bessel 1841, med placering som passar bra för Sv. Behöver använda globalt anpassat ref.syst. f.a. dra bästa nytta av GNSS. Ellipsoid passar bra för hela jorden – t.ex. GRS 80. <klick><klick> Lokalt stomnät, utbyggt i flera nivåer/omgångar. Med traditionella metoder mäter man såhär. Kort avstånd, max. ”en nivå ner”. Samma fel i området. Med GNSS mäter man såhär, i flera ”nivåer” på en gång och på långa avstånd  märker deformationer i näten! SWEREF 99 och RH 20000/LEE Lantmäteridagar i Stockholm, november 2009

5   Z Y X x y topografi geoid H ellipsoid h N
SWEREF 99 och RH 20000/LEE Lantmäteridagar i Stockholm, november 2009

6 Läget i rummet Planläge Höjdläge SWEREF 99 och RH 20000/LEE
Lantmäteridagar i Stockholm, november 2009

7 SWEREF 99 TM och SWEREF 99 dd mm
SWEREF 99 införs SWEREF 99 TM och SWEREF 99 dd mm Nytt indexsystem, nya axelbeteckningar 2007 Lantmäteriet genomför byte i databaserna SWEREF 99 och RH 20000/LEE Lantmäteridagar i Stockholm, november 2009

8 Utgå från RIX 95-sambandet Analysera restfelen
Komplettera med fler restfelspunkter Analysera restfelsmodellen Kontrollera restfelsmodellen Genomför bytet SWEREF 99 och RH 20000/LEE Lantmäteridagar i Stockholm, november 2009

9 SWEREF 99 och RH 20000/LEE Lantmäteridagar i Stockholm, november 2009

10 SWEREF 99 och RH 20000/LEE Lantmäteridagar i Stockholm, november 2009

11 SWEREF 99 och RH 20000/LEE Lantmäteridagar i Stockholm, november 2009

12 SWEREF 99 och RH 20000/LEE Lantmäteridagar i Stockholm, november 2009

13 SWEREF 99 och RH 20000/LEE Lantmäteridagar i Stockholm, november 2009

14 SWEREF 99 och RH 20000/LEE Lantmäteridagar i Stockholm, november 2009

15 SWEREF 99 och RH 20000/LEE Lantmäteridagar i Stockholm, november 2009

16 SWEREF 99 och RH 20000/LEE Lantmäteridagar i Stockholm, november 2009

17 SWEREF 99 och RH 20000/LEE Lantmäteridagar i Stockholm, november 2009

18 SWEREF 99 och RH 20000/LEE Lantmäteridagar i Stockholm, november 2009

19 SWEREF 99 och RH 20000/LEE Lantmäteridagar i Stockholm, november 2009

20 Bättre kvalitet i de lokala höjdsystemen
Förutsättningar finns nu för att byta ut de lokala höjdsystemen mot ett nationellt enhetligt system (RH 2000), som såväl lokalt som regionalt och nationellt är betydligt starkare än äldre nationella system Bättre kvalitet i de lokala höjdsystemen Bättre förutsättningar att utnyttja GNSS-teknik för höjdmätning i vissa sammanhang Ett byte ökar kraftigt möjligheterna till datautbyte, data kan obehindrat utbytas mellan kommuner och med andra aktörer Den nya nationella höjdmodellen kommer att kräva ett bra samband mellan kommunala höjddata och RH 2000 för att kunna användas optimalt SWEREF 99 och RH 20000/LEE Lantmäteridagar i Stockholm, november 2009

21 Kommunala höjdnät kan innehålla deformationer på mer än 1 dm i RH 00
Kommunala höjdnät kan innehålla deformationer på mer än 1 dm i RH 00. Om dessa inte undanröjs försämras relationen till NNH i motsvarande grad och skärpan i NNH kan inte tillvaratas. Höjdsystemen måste därför relateras så skarpt som möjligt till RH 2000 så att all höjdinformation på bästa sätt kan matchas mot NNH. De kommunala höjdnäten bör därför rätas upp genom att utjämnas i RH Därefter kan lokalisering och storlek på deformationerna användas för att transformera höjdsatta detaljer med största skärpa. SWEREF 99 och RH 20000/LEE Lantmäteridagar i Stockholm, november 2009

22 H = h - N Z P h latitud Y X longitud Jordyta H h Geoid N Ellipsoid
SWEREF 99 och RH 20000/LEE Lantmäteridagar i Stockholm, november 2009

23 SWEREF 99 och RH 20000/LEE Lantmäteridagar i Stockholm, november 2009

24 Bidrag från SWEN08_RH2000:  ≈ 10 – 15 mm Totalt:  ≈ 25 – 35 mm
Mätosäkerhet i höjdkomponenten:  ≈ 20 – 30 mm i höjden över ellipsoiden. Bidrag från SWEN08_RH2000:  ≈ 10 – 15 mm Totalt:  ≈ 25 – 35 mm i RH 2000 SWEREF 99 och RH 20000/LEE Lantmäteridagar i Stockholm, november 2009

25 Infoblad faktauppgifter, erfarenheter och råd
SWEREF 99 och RH 20000/LEE Lantmäteridagar i Stockholm, november 2009

26 www.lantmateriet.se/geodesi www.lantmateriet.se/refsys
SWEREF 99 och RH 20000/LEE Lantmäteridagar i Stockholm, november 2009

27 SWEREF 99 och RH 20000/LEE Lantmäteridagar i Stockholm, november 2009

28 Referensellipsoid: GRS 80 halva storaxeln: a= 6 378 137 m
b a f=(a-b)/a Referensellipsoid: GRS 80 halva storaxeln: a= m avplattning: f= 1/298, Mätepok: Plattepok: Noggrannhet, internt: centimeternivå Definieras av de 21 nationella fundamentalpunkterna, som också ingår i SWEPOS-nätet SWEREF 99 är en certifierad EUREF-lösning och sammanfaller med andra europeiska ETRS 89-realiseringar på nivån 1-5 cm SWEREF 99 och RH 20000/LEE Lantmäteridagar i Stockholm, november 2009

29 ITRF 89 ITRF 91 ITRF 2006 ITRF 2000 EUREF 89 SWEREF 99 ETRS 89
WGS 84 (G730) WGS 84 (G1150) SWEREF 99 ETRS 89 ETRS – European Terrestrial Reference System SWEREF – Swedish Reference Frame Schematisk bild över släktskapet mellan globala ref.syst (kanske inte helt konsistent…) Koord. i ITRS beräknas för olika epoker – lösningarna benämns ITRF. P.g.a. plattektoniska rörelserna (kontinentaldriften) förändras koord. för en viss punkt i dessa olika lösningsepoker. Europeiska ETRS 89 – gemensamt ref.syst förenligt med globala ITRS. SWEREF – i sin tur realisering av ETRS S(ystem) = system, definitionen på papperet. F(rame) = koord på punkter; resultat av mätkampanj SWEREF 99 innehåller både ”S” och ”F”. SWEREF 99 och RH 20000/LEE Lantmäteridagar i Stockholm, november 2009

30 SWEREF 99 och RH 20000/LEE Lantmäteridagar i Stockholm, november 2009

31 P x y Z Y X h , latitud latitud , longitud h, höjd över ellipsoiden
SWEREF 99 och RH 20000/LEE Lantmäteridagar i Stockholm, november 2009

32 skalreduktionsfaktor: k0 = 0.9996 x-tillägg: 0 m y-tillägg: 500 000 m
Ekvator Medelmeridian x y SWEREF 99 TM 15° ost RT 90 2,5 gon V 15°48′ 29,8″ ost medelmeridian: 0 = 15° O skalreduktionsfaktor: k0 = x-tillägg: 0 m y-tillägg: m hela Sverige i en zon. dvs. ej standard UTM, Leder till andra koordinater, ny kartbladsindelning etc. SWEREF 99 och RH 20000/LEE Lantmäteridagar i Stockholm, november 2009

33 skalreduktionsfaktor: k0 = 1 x-tillägg: 0 m y-tillägg: 150 000 m
12°00′ 14°15′ 13°30′ 15°45′ 15°00′ 17°15′ 16°30′ 18°45′ 18°00′ 20°15′ 21°45′ 23°15′ skalreduktionsfaktor: k0 = 1 x-tillägg: 0 m y-tillägg: m SWEREF 99 och RH 20000/LEE Lantmäteridagar i Stockholm, november 2009

34 SWEREF 99 dd mm SWEREF 99 TM Gauss konforma Gauss konforma
SWEREF 99 och RH 20000/LEE Lantmäteridagar i Stockholm, november 2009

35 ? x y y x y x N (x) E (y) Geodetiskt Matematiskt Astronomiskt
SWEREF 99 och RH 20000/LEE Lantmäteridagar i Stockholm, november 2009

36 ”höjd över havet”, nollnivå
Jordyta Geoid Ellipsoid H = h - N H ”höjd över havet”, nollnivå SWEREF 99 och RH 20000/LEE Lantmäteridagar i Stockholm, november 2009

37 Samarbete med övriga nordiska länder (NKG) och EUREF, klar 2005.
Beräknad i överensstämmelse med European Vertical Reference System (EVRS). Definition av RH 2000 Nollnivå: Normaal Amsterdams Peil (NAP) Normalhöjder Nollsystem för den permanenta tidjorden Landhöjningsmodell: NKG2005LU Landhöjningsepok Slutberäkningen av RH 2000 – i samarbete med övriga nordiska länder f.a. på bästa sätt ansluta de nordiska höjdnäten till det europeiska. Att ta fram ny landhöjningsmodell har också varit en viktig del inför slutberäkningen. Även detta i samarbete med våra nordiska grannar. Landet rör sig kontinuerligt; deformeras i höjdled p.g.a. landhöjningen  höjdvärden måste relateras till en viss tidpunkt – epok. Epoken för RH 2000 är år 2000  betyder att höjdvärdena på fixarna beskriver läget år 2000. Knutet till RH 2000 finns en höjdkorrektionsmodell (N), SWEN05_RH2000 – möjliggör övergång från höjder över ellipsoiden (h) (GPS-höjder) till höjder över havet (H). Landhöjning i SWEN är 0,5 år (SWEREF 99.5-RH 2000). Än så länge hanteras ej att vi mäter i annan epok än referenssystemets. Måste hanteras i framtiden, både i plan & höjd. SWEREF 99 och RH 20000/LEE Lantmäteridagar i Stockholm, november 2009


Ladda ner ppt "Lars.E.Engberg@lm.se."

Liknande presentationer


Google-annonser