Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Referenssystemsfrågor

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Referenssystemsfrågor"— Presentationens avskrift:

1 Referenssystemsfrågor
Kick-off-möte i Gute-RTK Visby, 1 februari 2006 BENGT ANDERSSON TEL:        LANTMÄTERIVERKET FAX:        GEODESIENHETEN MOBIL:   801 82  GÄVLE E-POST: BESÖKSADRESS:   LANTMÄTERIGATAN 2 C                              φ = 60° 39' 60", λ = 17° 07' 57"

2 Referenssystem för GPS
ITRS globalt ETRS 89 i Europa SWEREF 99 i Sverige

3 Koordinater i SWEREF 99 Geocentriska (X, Y och Z)
Geodetiska (latitud, longitud och höjd över ellipsoiden) Plana (x och y) i nationell eller lokal projektion

4 Projektioner av SWEREF 99
Nationellt: SWEREF 99 TM medelmeridian 15° skalreduktionsfaktor y-tillägg 500 km Lokalt: SWEREF 99 gg dd 12 olika medelmeridianer ingen skalreduktion y-tillägg 150 km

5 Exempel på koordinatangivelser
= PP 1287 F38 0 gon 60:0: SWEREF 99: alt: 57° 38' " 18° 17' " 27.378 X = Y = Z = φ = λ = h = F38 0 gon 0:-25: RT R08 0 gon 0:0: SWEREF 99 TM: RT 90 0 gon 0:-15: SWEREF : RT gon V 0:-15:

6 Införande av SWEREF 99 LMV räknar med att införa SWEREF 99 för sina kartor och databaser Kommuner och övriga bör börja planera för införande av SWEREF 99 LMV kan ge metodstöd RT 90 SWEREF 99

7 Passpunkter från RIX 95 Punkter från rikstrianguleringen
kända i RT 90 och RT R08 nybestämda i SWEREF 99 Punkter i kommunens stomnät kända i F38 eller RT R08 nybestämda i SWEREF 99 och RT 90

8 Transformationssamband från RIX 95

9

10 Passfel SWEREF 99 – F38 Giltighetsområde

11 Passfel SWEREF 99 – RT R08

12 Problem med deformationer

13 Mätning i inhomogena koordinat-system med nätverks-RTK
Vaddå centimeternoggrannhet! Det här stämmer ju för inte för fem öre! Lösningar: • Lokal inpassning • Restfelsmodell Kommunalt stomnät

14 Restfelsmodell För att skapa en restfelsmodell skall passpunkter mätas in i båda systemen. Inpassning av lämplig typ görs. Inpassningens restfel utgör grunden till en första restfelsmodell. Fler punkter mäts i områden där kartläggningen av deformationerna anses otillräcklig. Kompletteringsmätningar görs till restfelsmodellen anses klar. Restfelsmodellen kan användas som deformations- eller korrektionsmodell.

15 Restfelsinterpolation i TRIAD

16 7-parameterstransformation
Samband SWEREF 99  RT 90 Direktprojektion 7-parameterstransformation

17 Geodetiska koordinater
Transformation SWEREF 99 Geodetiska koordinater φ, λ och h Plana koordinater x och y Kartprojektion RIX 95- samband Nationellt samband Kommunalt system x och y RT 90 x och y

18 Lagring/redovisning av GPS-mätningar
Transformation till annat system Vid ett ev. framtida referens-systembyte till SWEREF 99 Återföring av mätningarna till SWEREF 99 Dokumentation av transformations-vägen Även lagring av SWEREF 99-koordinaterna

19 Höjdomvandling vid GPS-mätning
Jordyta Geoid Ellipsoid H=h-N

20 Samband SWEREF 99  RH 70 Omvandling av höjden h över GRS 80-ellipsoiden i SWEREF 99 till höjden H över havet i RH 70 utförs enligt formeln: H = h - N där N hämtas från höjdkorrektionsmodellen SWEN 01L Baserad på geoidmodellen NKG 96 Innehåller landhöjnings-modell Sambandet är verifierat i 173 punkter Genomsnittlig avvikelse mm Största avvikelse mm

21 Nytt höjdsystem - RH 2000 Baserat på resultatet av Riksavvägningen Nollnivå: Normaal Amsterdam Peil Höjdvärden: normalhöjder Epok: 2000

22 Samband SWEREF 99  RH 2000 Omvandling av höjden h över GRS 80-ellipsoiden i SWEREF 99 till höjden H över havet i RH 2000 utförs enligt formeln: H = h - N där N hämtas från höjdkorrektionsmodellen SWEN 05LR Baserad på geoidmodellen NKG 2004 Innehåller landhöjnings-modell (0.5 år) Restfelskorrigerad Sambandet är verifierat i 1178 punkter Genomsnittlig avvikelse mm / 40 mm Största avvikelse mm

23 Geodetiska koordinater
Transformation SWEREF 99 Geodetiska koordinater φ, λ och h Plana koordinater x och y Kartprojektion Geoidmodell SWEN 01L SWEN 05LR RIX 95- samband Nationellt samband Kommunalt system x och y RT 90 x och y RH 2000 Höjder H RH 70 Höjder H

24 Höjdnätet på Gotland Mätt 1972-73 Anslutet till RH 70 via mareografer
Inventerat 2005, flera brister: dålig linjesträckning (flera tätorter ej anslutna) för stort fixpunktsavstånd i huvudlinjerna dåliga markeringar i huvudlinjerna Kompletterande markering 2006 Mätning 2007 Beräkning i RH 2000 Höjdkorrektionsmodell? Precisionslinjer 225 km (2√L) Huvudlinjer km (4 √L)


Ladda ner ppt "Referenssystemsfrågor"

Liknande presentationer


Google-annonser