Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Anders Engberg Varför är nätverks-RTK intressant och angeläget för en kommun som Borås? Nätverks-RTK, Växjö 3 dec 2002 A. Engberg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Anders Engberg Varför är nätverks-RTK intressant och angeläget för en kommun som Borås? Nätverks-RTK, Växjö 3 dec 2002 A. Engberg."— Presentationens avskrift:

1 Anders Engberg Varför är nätverks-RTK intressant och angeläget för en kommun som Borås? Nätverks-RTK, Växjö 3 dec A. Engberg

2 Drygt 97000 människor bor i Borås, vi är länets näst största stad
Nätverks-RTK, Växjö 3 dec A. Engberg

3 Borås, inte bara regn... Nätverks-RTK, Växjö 3 dec A. Engberg

4 Borås Stadsbyggnadskontor
Byggnadsnämnden Borås Stadsbyggnadskontor Stadsbyggnadschef Staben 14 pers Adm Ekonomi Data Personal BN Bygglov 6 pers Insp Plan 11 pers Detalj- plan Mätning 15 pers GPS Stomnät Löpande Uts Kontr NBK Bygglov- kartor Övr mät Karta 10 pers Bas- karta Grund Turist Repro KLM 10 pers Fastig- hets- bildning Nätverks-RTK, Växjö 3 dec A. Engberg

5 Nätverks-RTK, Västsverige
Bakgrundsbeskrivning: Redovisning över hur arbets-gruppen har jobbat och vad den kommit fram till Nätverks-RTK, Växjö 3 dec A. Engberg

6 Nätverks-RTK, Västsverige
Projektledare Bo Jonsson Lantmäteriet Kontaktperson, kn Anders Engberg Borås Stadsbyggnadskonor Nätverks-RTK, Växjö 3 dec A. Engberg

7 Nätverks-RTK, Västsverige
Arbetsgrupp Bo Jonsson, Lantmäteriet Tina Kempe, Lantmäteriet Peter Holmström, Mölndals Kn Per Rexon, Lantmäterimynd, V Götaland Sune Johansson, Lidköpings Kn Claes-Göran Söder, Vänersborgs Kn Mikael Johansson, Partille Kn Mats Sevefelt, Jönköpings Kn Sven Eskilsson, Gnosjö Kn Mikael Skoglund, Vägverket Bengt-Åke Svensson, f d Telia Anders Engberg, Borås Kn Nätverks-RTK, Växjö 3 dec A. Engberg

8 Nätverks-RTK, Västsverige
Bakgrund, februari 2001 Info från Lantmäteriet och Onsala Rymdobservatorium: Projekt Mälardalen Projekt Skåne Västsverige, på gång? Testmätningar och resultat. Fanns intresse? Vem ville vara med och prova? Nätverks-RTK, Växjö 3 dec A. Engberg

9 Nätverks-RTK, varför? Borås Lerum Varberg Tranemo Trollhättan
Bättre med en central RTK-tjänst än referens- stationer ”i var och var-annan” kommun. Samla resurserna där största erfarenheten och kompe-tensen redan finns! Så här kan det se ut i många kommuner, bl a: Varberg Tranemo Trollhättan Och många fler kommuner... Nätverks-RTK, Växjö 3 dec A. Engberg

10 Nätverks-RTK, Västsverige
Behöver vi GPS? RTK-mätning? Nätverks-RTK, Växjö 3 dec A. Engberg

11 Nätverks-RTK, Västsverige Var är stomnätet?
Nätverks-RTK, Växjö 3 dec A. Engberg

12 Nätverks-RTK, Västsverige
Stomnät Triangelpunkter Polygonpunkter Höjdfixar Byggpunkter Nätverks-RTK, Växjö 3 dec A. Engberg

13 Nätverks-RTK, Västsverige
Stomnät cirka st hela kommunen . . Nätverks-RTK, Växjö 3 dec A. Engberg

14 Nätverks-RTK, Västsverige
Stomnät, problem Olämpligt läge Djupa punkter Vatten eller is Nätverks-RTK, Växjö 3 dec A. Engberg

15 Nätverks-RTK, Västsverige
Landsbygd där stomnät saknas, öppna fält, kombinera GPS och totalstation Nätverks-RTK, Växjö 3 dec A. Engberg

16 Nätverks-RTK, Västsverige
Varför en central tjänst för nätverks-RTK? Med nätverks-RTK slipper var och en att bygga sin egen referens Nätverks-RTK, Växjö 3 dec A. Engberg

17 Nätverks-RTK, Västsverige
Fördelar? Jämnare kvalitet Kontinuerlig kvalitetskontroll Back-up / support LMV (Onsala Rymdobservatorium) Tillgång till forskning, ex v utveckling av programvaror utveckling av metoder störningar i atmosfären nya rön om rymdvädret m m Fördelar? Jämnare kvalitet Kontinuerlig kvalitetskontroll Back-up / support LMV (Onsala Rymdobservatorium) Fördelar? Jämnare kvalitet Kontinuerlig kvalitetskontroll Vad är bättre med en central tjänst? Fördelar? Jämnare kvalitet Nätverks-RTK, Växjö 3 dec A. Engberg

18 Nätverks-RTK, Västsverige
Arbetsgruppens uppgift Undersöka intresse? Förutsättningar, alltså om det fanns pengar till projektet? (ville intressenterna vara med och dela den totala kostnaden om cirka 1 mkr) Nätverks-RTK, Växjö 3 dec A. Engberg

19 Nätverks-RTK, Västsverige
Intressenter? Lantmäteriet Kommunerna Instrumentleverantörerna Vägverket Banverket Tele - el NCC, Skanska med flera Nätverks-RTK, Växjö 3 dec A. Engberg

20 Nätverks-RTK, Västsverige
Intresse? Totalt cirka 30 intressenter kommuner och Lantmäteriet Instrumentleverantörerna ställer utrustning och kompetens till förfogande Nätverks-RTK, Växjö 3 dec A. Engberg

21 Nätverks-RTK, Västsverige (läget hösten 2001)
Problembild Stort intresse, men… otillräcklig ekonomi Oro för framtida kostnader, risk för färre referenssta-tioner med sämre täcknings-grad som konsekvens... Problembild Stort intresse, men… otillräcklig ekonomi Nätverks-RTK, Växjö 3 dec A. Engberg

22 Nätverks-RTK, Västsverige (läget hösten 2001)
Problem? Endast täckning för halva kostnaden, bara 500 tkr av nödvändiga 1 mkr Möjligheter? …optimistisk förhoppning att genomföra projektet inom en inte allt för avlägsen framtid... Nätverks-RTK, Växjö 3 dec A. Engberg

23 Nätverks-RTK, Västsverige (sommaren 2002)
Är tiden mogen? Projekt Mälardalen har startat som fast tjänst Projekt Skåne klart för start som fast tjänst Projekt Västsverige ”testklart” täcker ungefär området Jönköping-Göteborg i öst-väst Vänersborg-Falkenberg i nord-syd Är tiden mogen? Projekt Mälardalen har startat som fast tjänst Projekt Skåne klart för start som fast tjänst Är tiden mogen? Projekt Mälardalen har startat som fast tjänst Är tiden mogen? Nätverks-RTK, Växjö 3 dec A. Engberg

24 Nätverks-RTK, Västsverige (sommaren 2002)
Är tiden mogen? Lantmäteriet, centralt beslut 2002 bättre ekonomi för hela projektet proportionerlig prislista, billigt för den lilla kommunen... Nätverks-RTK, Växjö 3 dec A. Engberg

25 Nätverks-RTK, Västsverige
Projekt ”Nätverks-RTK Västsverige” invigning o presskonferens 29 okt 2002 Nätverks-RTK, Växjö 3 dec A. Engberg

26 + Snabbare är egen referensstation
Nätverks-RTK, Västsverige Erfarenheter? + Snabbare är egen referensstation Mycket bra kvalitet i plan Info via SMS, , om störningar m m - Höjdkvaliteten? Nätverks-RTK, Växjö 3 dec A. Engberg

27 Alternativ? VERKSTÄLLIGHETSFÖRESKRIFTER TILL
1920 ÅRS MÄTNINGSFÖRORDNING I. Nätverks-RTK, Växjö 3 dec A. Engberg

28 Nätverks-RTK, Växjö 3 dec 2002 A. Engberg

29 Nätverks-RTK, Växjö 3 dec 2002 A. Engberg

30 Utbyggnad av triangelnätet
Borås, teknik från 1970 Utbyggnad av triangelnätet Nätverks-RTK, Växjö 3 dec A. Engberg

31 Utvecklingen 1920 1970 2000 2020 ? Nätverks-RTK, Växjö 3 dec A. Engberg


Ladda ner ppt "Anders Engberg Varför är nätverks-RTK intressant och angeläget för en kommun som Borås? Nätverks-RTK, Växjö 3 dec 2002 A. Engberg."

Liknande presentationer


Google-annonser