Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Karin Larsson GIS-centrum Lunds universitet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Karin Larsson GIS-centrum Lunds universitet"— Presentationens avskrift:

1 Karin Larsson GIS-centrum Lunds universitet
Kartor på nätet Karin Larsson GIS-centrum Lunds universitet

2 Handlar om digitala kartor
Kartor på nätet Kartmaterial Historiska kartor Lundakartan GIS vid LU Vad är detta? Vad kan det vara bra för? Skillnad karta – bild? Handlar om digitala kartor

3 Vad är en karta? Ett manuellt verktyg för hantering och enkel analys av lägesbunden information

4 Vad är lägesbunden data?
Objekt med någon form av rumslig struktur. Dessa har en position, ett läge. Vi kan säga VAR de finns. Position anges med en koordinat x, y, (z) i något koordinatsystem

5 Sfäriskt koordinatsystem på jorden

6 Koordinatsystem i Sverige RT 90

7 Koordinatsystem i Lund

8 Position på kårhusets aula

9 Vad används kartor till
Visa var  Olika karttyper Söka var  Olika karttyper Analysera  Flera olika karttyper

10 GIS Geografiska InformationsSystem
Ett datoriserat system för hantering och analys av lägesbunden information

11 Analog och digital karta är en plan modell av verkligheten som måste :
sovras förenklas delas upp

12 Dela upp verkligheten

13 I GIS representeras lägesbunden data som geometriska objekt:
Punkt (brunn, lyktstolpe) Linje (väg, bäck, el-ledning) Yta (sjö, fastighet, skog)

14 En del lägesrelaterad data representeras bättre av en kontinuerlig yta:
Nederbörd Temperatur Topografi

15 beskrivande data om de geometriska objekten i kartan
Attribut beskrivande data om de geometriska objekten i kartan hastighet på en väg ägare till ett hus typ av mark

16 Geometriska objekt (i kartan) kopplas samman med attribut i tabeller
ID NAMN Tax. värde 12 A. Nilsson 13 P. Jonasson 14 K. Hallén 97 000 15 J. Fransson LÄNK

17 Olika typer av attribut kan vara:
Tabeller Text Bilder Filmer Ljud etc

18 Gemensamma databaser  ökad effektivitet

19 Vad kan vi göra med GIS? DYNAMISK MODELLERING ANALYS
SÖKNING / VISUALISERING

20 Vi utgår från för att studera
position storlek distribution form samexistens samvariation för att studera samhälle och miljö

21 Sökning / Visualisering
Vem äger den fastigheten? Vilken fastighet tillhör Petter?

22 Avstånd i ett nätverk mellan A och B
Kortaste vägen Snabbaste vägen

23 Avstånd / Närhet Hur många barn bor inom ½ km från en specifik skola?

24 Relation mellan olika objekt
Hur många åkerfält gränsar till ett vattendrag? Hur stora är dessa? Hur mycket närsalter läcker från dessa?

25 Förändring i tiden - Historiska kartor
Vad fanns i NÖ Lund för 140 år sedan?

26 Var används GIS? Samhällsplanering Miljöplanering Miljöövervakning
Skogsbruk Arkeologi Medicin - Epidemiologi Ledningsadministration Ekonomi Marknadsföring Informationsspridning - Internet

27 SÖKNING / VISUALISERING
DYNAMISK MODELLERING ANALYS SÖKNING / VISUALISERING

28 Sammanfattning TY Vi kan göra mer med GIS
Vi kan göra det enklare med GIS Men : kunskap om lägesbunden data och geografisk analys viktig! TY

29 Garbage in – Garbage out

30 Lundakartan på Internet
Ett samarbetsprojekt mellan Lunds kommun och Lunds universitet Utförare: GIS-centrum, LU

31 Syfte Skapa Internetkarta över Lunds kommun - söka på adresser
- presentera kommuninformation i kartan - kartgränssnitt till LUCAT

32 Teknisk principlösning
Vanlig webbläsare html, gif, javascript http Webserver Kartan Uppdatering var 6:e månad från kommunen GIS-program LUCAT databas Kontinuerlig uppdatering från universitetet Databashanterare Kommuninformation Kontinuerlig uppdatering från kommunen

33 Funktionalitet Zooma i kartan (anpassad för skala mellan 1:1 000 till 1: ) Söka på adresser Visa institutions läge i kartan från institutionssida i LUCAT Mäta avstånd

34

35

36

37

38 Visa karta

39 Allmänt tillgänglig om några veckor
Status Allmänt tillgänglig om några veckor

40 vid Centrumbildning för att sprida och underlätta användandet av GIS inom Lunds universitet Målgrupp: Lärare och forskare vid LU

41 GIS-centrums uppdrag Organ för rådgivning inom GIS Programvara för GIS
Koordinering av GIS-utbildning inom LU Databas för rumsliga digitala data, kartor Sammanhållen forskning inom ämnet Kontaktorgan mot organisationer utanför LU Anpassade kurser inom GIS

42 Projekt idag GIS för analys av hälsopåverkan av luftföroreningar
Lunds kommuns/Lunds universitets webbkarta EU-projekt om mobila kartor, GIMODIG EU-projekt om GIS-utbildning via Internet Landskapsrekonstruktion med hjälp av fossila pollen   Freds- och utvecklingsprojekt i Ugand. Regional utveckling i Sri Lanka

43 Sölvegatan 10 karin.larsson@nateko.lu.se www.giscentrum.lu.se


Ladda ner ppt "Karin Larsson GIS-centrum Lunds universitet"

Liknande presentationer


Google-annonser