Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vattenbrukets miljöeffekter och hur man kan bedriva uppföljning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vattenbrukets miljöeffekter och hur man kan bedriva uppföljning"— Presentationens avskrift:

1 Vattenbrukets miljöeffekter och hur man kan bedriva uppföljning
Anders Alanärä Institutionen för Vilt, Fisk och Miljö SLU

2 Fiskodlingens miljöeffekter – resultat från undersökning
Lokalisering av odlingslokaler och dimensionering av tillstånd Kontrollprogram och uppföljning

3 Utsläpp från fiskodling
kg fosfor per ton prod. fisk 35 30 25 Typvärden 6-7 kg P / ton 55-65 kg N / ton 20 15 10 5 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 År

4 Projektets mål har varit att
klargöra de huvudsakliga närsaltseffekterna av fiskodling genom att systematiskt analysera kontrollprogram belägga vilka typer av vattenområden som är lämpliga för odling ge förslag till en ny modell för att beräkna lämplig produktionsvolym utifrån ett givet närsaltsutrymme. Rapporten finns på

5 Metod Följande kriterier har används för val av odlingar:
odlingen skall ligga i sötvatten (sjö eller kraftverksmagasin), bedrivit verksamhet under minst 10 år, program för recipientkontroll skall finnas tillgängliga, samt att odlingens produktion under perioden skall finnas dokumenterad. Av 191 undersökta odlingar uppfyllde 13 odlingar ovanstående kriterier.

6 Närsaltseffekter av fiskodling
Inteckning av P-utrymme 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Odling Nuvarande tillståndsgivna produktion ligger på sammanlagt 2750 ton. Den totala potentialen ligger på ca 35 000 ton per år.

7 Närsaltseffekter av fiskodling
Påverkansgrad 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 God status Hög status Ursprungsstatus Odling Slutsats: inga övergödningsproblem → starkt överdriven ”försiktighet” i många fall

8 EU:s ramdirektiv för vattenkvalitet
Fiskodling och relation till ramdirektivet: Fosfor Växtplankton Siktdjup Syrgas mm

9 Dimensionering av tillstånd
Verktyg för bransch och myndigheter Modellutveckling pågår via uppdrag från Jordbruksverket

10 Dimensionering av odlingstillstånd och flödestransport av fosfor
Projekt AquaBest Dimensionering av odlingstillstånd och flödestransport av fosfor ?

11 Tillförlitliga data saknas!
Huvudproblem vid tillståndsgivning: Tillförlitliga data saknas! Preliminärt beslut odlingsvolym utifrån tillgängliga data Vid stor osäkerhet i datakvalitet tillämpas försiktighetsprincipen Tidsbegränsat tillstånd i 5-10 år Under tiden inrättas ett kontrollprogram Tillståndsgiven produktion revideras och fastställs

12 Utvärdering av kontrollprogram
Tolv av 13 utvärderade odlingar var anslutna till samordnade recipientkontrollprogram (SRK) kvaliteten på kontrollprogrammen vid odlingen bedöms i fyra fall bedöms som hög, sex fall som medelhög och tre fall som låg Avståndet till kontrollpunkt för provtagning ligger i genomsnitt 4.6 km från odling. I fyra fall ligger kontrollpunkten mindre än 1 km från odlingen, medan den i tre fall ligger ca 10 km från odlingen

13 Utvärdering av kontrollprogram
Någon utvärdering och analys av miljöeffekter görs nästan aldrig!

14 Hur bör ett kontrollprogram se ut? Uppdrag från Jordbruksverket
Vilka kemiska och biologiska parametrar bör ingå? Andra parametrar: lukt, ljud, etc ? Provtagningsfrekvens? Differentierade program beroende på produktionens storlek - kostnadsaspekt? Samordnade eller enskilda program? Vem ansvarar för uppföljning och analys?

15 Miljörapport Innehåller uppgifter på produktion, dödlighet, fodertyp, foderanvändning, sjukdomar, rymlingar, mm Odlingens miljöbelastning beräknas utifrån ovanstående uppgifter – ”fosfordos till miljön” Den årliga belastningen måste sammankopplas med resultaten från kontrollprogrammet – ”effekt av fosfordos”

16 Miljöövervakning av fiskodling
Miljörapport Databas Analys Rapportering Kontrollprogram

17 flöde av näringsämnen från odling till omgivande ekosystem
Pågående forskning: flöde av näringsämnen från odling till omgivande ekosystem


Ladda ner ppt "Vattenbrukets miljöeffekter och hur man kan bedriva uppföljning"

Liknande presentationer


Google-annonser