Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nätverks-RTK, Västsverige

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nätverks-RTK, Västsverige"— Presentationens avskrift:

1 Nätverks-RTK, Västsverige
Bakgrundsbeskrivning: Kort redovisning av vad som hänt hittills och vad arbetsgruppen kom fram till 2001 Nätverks-RTK, Mölndal 9 april A. Engberg

2 Nätverks-RTK, Västsverige
Projektledare Bo Jonsson Lantmäteriet Kontaktperson, kn Anders Engberg Borås Stadsbyggnadskonor Nätverks-RTK, Mölndal 9 april A. Engberg

3 Nätverks-RTK, Västsverige
Arbetsgrupp Bo Jonsson, Lantmäteriet, projektledare Peter Holmström, Mölndals Kn Per Rexon, Lantmäterimyndigheten, Västra Götaland Sune Johansson, Lidköpings Kn Claes-Göran Söder, Vänersborgs Kn Mikael Johansson, Partille Kn Anders Engberg, Borås Kn Nätverks-RTK, Mölndal 9 april A. Engberg

4 Nätverks-RTK, Västsverige
Bakgrund, februari 2001 Info från Lantmäteriet och Onsala Rymdobservatorium: projekt Mälardalen projekt Skåne Västsverige, på gång? Testmätningar och resultat, fanns intresse? Vem ville vara med och prova? Nätverks-RTK, Mölndal 9 april A. Engberg

5 Nätverks-RTK, varför? Borås Lerum Varberg Tranemo Trollhättan
Bättre med en central RTK-tjänst än referens- stationer ”i var och var-annan” kommun. Samla resurserna där största erfarenheten och kompe-tensen redan finns! Så här kan det se ut i många kommuner, bl a: Varberg Tranemo Trollhättan Och många fler kommuner... Nätverks-RTK, Mölndal 9 april A. Engberg

6 Nätverks-RTK, Västsverige
Varför en central nätverks-RTK-tjänst? Med nätverks-RTK slipper var och en att bygga egen referens Nätverks-RTK, Mölndal 9 april A. Engberg

7 Nätverks-RTK, Västsverige
Fördelar? Jämnare kvalitet Kontinuerlig kvalitetskontroll Back-up / support LMV, Onsala Rymdobservatorium Tillgång till forskning ex störningar i atmosfären nya rön om rymdvädret m m Fördelar? Jämnare kvalitet Kontinuerlig kvalitetskontroll Back-up / support LMV, Onsala Rymdobservatorium Fördelar? Jämnare kvalitet Kontinuerlig kvalitetskontroll Vad är bättre med en central tjänst? Fördelar? Jämnare kvalitet Nätverks-RTK, Mölndal 9 april A. Engberg

8 Nätverks-RTK, Västsverige
Arbetsgruppens uppgift Undersöka intresse? Förutsättningar, alltså om det fanns pengar till projektet? (ville intressen-terna vara med och dela den totala kostnaden om cirka 1 mkr) Nätverks-RTK, Mölndal 9 april A. Engberg

9 Nätverks-RTK, Västsverige
Intressenter? Lantmäteriet Kommunerna Instrumentleverantörerna Vägverket Banverket Tele - el NCC, Skanska med flera Nätverks-RTK, Mölndal 9 april A. Engberg

10 Nätverks-RTK, Västsverige
Intresse? Totalt cirka 30 intressenter kommuner och Lantmäteriet Instrumentleverantörerna ställer utrustning och kompetens till förfogande Nätverks-RTK, Mölndal 9 april A. Engberg

11 Nätverks-RTK, Västsverige
Problembild Stort intresse, men… otillräcklig ekonomi Oro för framtida kostnader, risk för färre referenssta-tioner med sämre täcknings-grad som konsekvens... Problembild Stort intresse, men… otillräcklig ekonomi Nätverks-RTK, Mölndal 9 april A. Engberg

12 Nätverks-RTK, Västsverige
Problem? Endast täckning för halva kostnaden, bara 500 tkr av nödvändiga 1 mkr Möjligheter? …optimistisk förhoppning att genomföra projektet inom en inte allt för avlägsen framtid... Nätverks-RTK, Mölndal 9 april A. Engberg

13 Nätverks-RTK, Västsverige
Är tiden mogen? Projekt Mälardalen har startat som fast tjänst Projekt Skåne klart för start som fast tjänst Är tiden mogen? Projekt Mälardalen har startat som fast tjänst Är tiden mogen? Projekt Mälardalen har startat som fast tjänst Projekt Skåne klart för start som fast tjänst Projekt Västsverige ”testklart” täcker ungefär området Jönköping-Göteborg i öst-väst Vänersborg-Falkenberg i nord-syd Är tiden mogen? Nätverks-RTK, Mölndal 9 april A. Engberg

14 Nätverks-RTK, Västsverige
Är tiden mogen? Lantmäteriet, centralt beslut 2002 bättre ekonomi för hela projektet proportionerlig prislista, billigt för den lilla kommunen... Nätverks-RTK, Mölndal 9 april A. Engberg

15 Nätverks-RTK, Västsverige
Som det ser ut i dagsläget verkar projekt ”Nätverks-RTK Västsverige” kunna starta i september 2002 Nätverks-RTK, Mölndal 9 april A. Engberg


Ladda ner ppt "Nätverks-RTK, Västsverige"

Liknande presentationer


Google-annonser