Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fallgropar Omärkta planer, ritningar och kartor

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fallgropar Omärkta planer, ritningar och kartor"— Presentationens avskrift:

1 Fallgropar Omärkta planer, ritningar och kartor
Projekt som pågår och slutförs i RH00 Kommuner som har flera skiftområden Höjduppgifter vid ledningsanslutning Blanda höjduppgifter från olika system

2 1. Omärkta planer, kartor mm
I samtliga kartor, filer och handlingar där det redovisas höjduppgifter – oavsett om det är leverans till eller från kommunen – ska det alltid via särskild märkning framgå vilket höjdsystem (RH 00 eller RH 2000) som används. Om uppgiften om höjdsystem saknas kan allvarliga fel uppstå, eftersom det inte går att se på en höjduppgift vilket höjdsystem den tillhör. Skillnader på ca 50 cm kan vara mycket svåra att upptäcka i tid. Det är inte som bytet mellan ST74 och SWEREF , där man direkt fattade att det var fel.

3 1. Omärkta planer, kartor mm
Det är leverantörens ansvar att märka produkten med aktuellt höjdsystem. Märkningsmetod kan variera. Men även beställaren har ett ansvar för att se till att skaffa sig ett korrekt underlag. Om man tar emot en produkt där det inte tydligt framgår vilket höjdsystem som avses, ska man alltid begära av leverantören att detta klargörs. Tänk på att höjduppgifter utan höjdsystemangivelse även kan förekomma i rena textdokument, t.ex. i ett bygglovs-beslut. Fråga hellre en gång för mycket än en för lite! Märkningen kan variera; stämpel, karthuvud, filnamn, följebrev… Även beställaren har ett ansvar för att se till att skaffa sig korrekt underlag.

4 Så här bör det se ut – men gör det kanske inte alltid.

5 …men hur vet du vilket höjdsystem dessa markhöjder, höjdkurvor, vattengångshöjder och golvhöjder är redovisade i? Så här illa kan det se ut – ingen chans att avgöra i vilket höjdsystem dessa höjdkurvor, markhöjder, golvhöjder, vattengångshöjder är!

6 2. Pågående projekt i RH 00 Samhällsbyggnad tar tid. Många pågående projekt kommer att fortsätta arbeta i gamla lokala höjdsystem (t.ex. RH 00) under flera år. I vissa projekt kan det bli så att man beslutar om att räkna om allt påbörjat material till RH 2000, i vissa kan det bli så att man byter när man går från projekteringsskede till genomförandeskede, och vissa projekt kanske slutförs helt i det äldre höjdsystemet. Man måste alltid kolla upp vad som gäller i det aktuella projektet! Allt byter inte höjd den 4 februari 2013.

7 2. Pågående projekt i RH 00 Erfarenheter från Södertälje:
”Glasberga, som är ett stort exploateringsområde hos oss, är planerat och projekterat i höjdsystem Södertälje Lokala. Vi var lite fundersamma på hur vi skulle göra med nybyggnadskartorna där, om de skulle göras i gamla höjdsystemet eller i det nya. Vi kontaktade mannen som företräder hela Glasbergabolaget och han hade hunnit tänka över hur vi borde hantera nybyggnadskartor. Han tyckte att hela förarbetet (dvs planering + projektering) var en sak, medan nybyggnadskartorna som upprättas efter höjdsystembytet är ett nytt skede. Någonstans måste man dra ett streck, som han uttryckte det. Det blir naturligtvis lite bökigt för den som står med gatuhöjder i RH2000 på nbk och jämför med detaljplan eller projekteringshandling med motsvarande gatuhöjder i Södertälje Lokala. Detta är dock Glasbergabolaget införstådda med. Desto viktigare är det att i sådana här områden verkligen lyfta fram informationen om handlingens gällande höjdsystem. Den bör lysa i ögonen på betraktaren.”

8 3. Ett skift, flera skift, eller restfelsmodell?
I en kommun med ett enda konstant skift är risken för misstag minst, men notera att enskilda höjdfixar ändå kan ha egna exaktare korrektioner. Kontakta kommunen. I en kommun med flera skift är det viktigt att även hålla reda på var skiftesgränserna går. Kontakta kommunen. I en kommun med restfelsmodell måste man ha tillgång till modellfilerna för att beräkna korrekt höjdskift i aktuell punkt. Kanske inget man bör ge sig på själv, så kontakta kommunen. Utgå t.ex. inte från att bara för att Täby har ett konstant skift på +52 cm, så höjs alla befintliga höjdfixar också 52 cm.

9

10 4. Höjduppgifter vid ledningsanslutning
Det är viktigt att försäkra sig om att ledningsdragarna (VA, fjärrvärme) lämnar ut sina anslutningshöjder etc. i samma system som nybyggnadskartan är upprättad i. Det som absolut inte bör få hända är att t ex VA-uppgifter lämnas ut i RH 2000 till en nbk upprättad i RH 00. Kunden ska inte behöva utsättas för denna förvirring.

11 5. Blanda höjder från olika system
Exempel 1: I en kommun med ett enda skift, +52 cm. Byggare Bob har en nybyggnadskarta där alla höjder är i gamla systemet, RH 00. T.ex. är detaljfixen han tänker utgå ifrån vid grundläggningen angiven med höjden m. I bygglovet står att färdigt golv ska hamna på nivån m, men i system RH 2000. Vad händer om Byggare Bob inte uppmärksammar att höjderna är angivna i olika system? Om Byggare Bob tror att båda höjderna är i samma system så räknar han med att huset ska anläggas så att golvets nivå hamnar 0.7 m över detaljfixens höjd. I själva verket borde det bara ha hamnat 18 cm över detaljfixen (= 0.7 – 0.52). Huset hamnar alltså 52 cm för högt! Höjd = 10,00 i RH00 Det.fix 52 cm Höjd = 10,00 i RH2000

12 5. Blanda höjder från olika system
Exempel 2: I en kommun med ett enda skift, +52 cm. Byggare Bob har en nybyggnadskarta där alla höjder är i nya systemet, RH T.ex. är detaljfixen han tänker utgå ifrån vid grundläggningen angiven med höjden m. I bygglovet står att färdigt golv ska hamna på nivån m, men bygglovet är så pass gammalt att höjden i lovet är angiven i det gamla systemet RH 00. Vad händer om Byggare Bob inte uppmärksammar att höjderna är angivna i olika system? Om Byggare Bob tror att båda höjderna är i samma system så räknar han med att huset ska anläggas så att golvets nivå hamnar 0.32 m under detaljfixens höjd. I själva verket borde det ha hamnat 20 cm över detaljfixen. Huset hamnar alltså 52 cm för lågt! Höjd = 10,00 i RH00 Det.fix 52 cm Höjd = 10,00 i RH2000

13 Varnande exempel från Knivsta
När Uppsala bytte höjdsystem var det en byggherre som inte uppmärksammade detta utan blandade ihop höjdsystemen.

14 Övriga rekommendationer
Lantmäteriets geoidmodell SWEN_08 RH2000 bör användas i GNSS-mottagare för att så bra som möjligt korrigera satellitmätta punkter till höjder i RH 2000. 0 = en höjd eller ”no data”? Finns det data som ej ska ha höjduppgift men ändå har höjdvärdet ”0” i basen/filen? (Ska ha gåtts igenom, men något kan ha missats) Finns brickor eller andra fysiska markeringar med gamla höjduppgifter, uppsatta i terrängen, på byggnader m m, bör dessa tas bort eller slipas över. (Ska ha gjorts, men någon kan ha missats) Ifrågasätt, särskilt höjduppgifter som saknar angivet referensystem! Kommunen är din vän! Fråga om du är osäker.


Ladda ner ppt "Fallgropar Omärkta planer, ritningar och kartor"

Liknande presentationer


Google-annonser