Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Längd och massa s.24-39.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Längd och massa s.24-39."— Presentationens avskrift:

1 Längd och massa s.24-39

2 Längd och massa När vi gått igenom området ska du
Veta vad som menas med enhet Känna till SI-systemet Förstå vad som menas med volym och massa Förstå vad som menas med storhet Känna till våra vanligaste enheter Känna till några vanliga prefix och vad de betyder.

3 I många situationer mäter och jämför du saker utan att egentligen tänka på det. Du kanske använder dina fötter for att stega upp en plan när du ska spela badminton med en kompis? Ibland räknar du tyst sekunder för dig själv när du vill mäta korta tider. Vardagslivet ar fyllt av tillfällen där vi använder vår egen kropp och våra sinnen for att mäta och uppskatta storleken på saker. Men ofta vill vi mäta mer noggrant. Då behöver vi hjälpmedel som måttband, klocka och våg.

4 Hur mycket väger det? Du behöver: olika föremål, våg Hur bra är du på att uppskatta hur mycket ett föremål väger? Gör en tabell där du för in föremålets namn och din uppskattning av hur mycket det väger. Väg därefter föremålet och för in mätvärdet i tabellen. Jämför dina uppskattningar med dina mätvärden. Vilket föremåls vikt uppskattade du bäst? Föremål Uppskattad vikt Faktisk vikt

5 Enhet Enlig NE enhet, måttenhet, ett fastlagt jämförelsevärde av en storhet. Sålunda är meter (med beteckningen m), millimeter (mm) och engelsk fot, foot (ft) exempel på längdenheter, dvs. enheter för storheten längd.

6 Gamla längd mått Äldre längdmått utgick ofta från olika kroppsdelar, t ex en fot (längden av en fot), en aln (avståndet från armbågen till lillfingerspetsen) en tvärhand (bredden över handens fyra fingrar). en tum (bredden av tumnageln)

7 Hur långt är det? Ta hjälp av en kamrat och använd kroppen för att ta reda på följande: Hur många fot är klassrummet? Hur många alnar är tavlan? Hur många tvärhänder bred är din bänk? Hur många tum är en whiteboardpenna? Hur många fot är det till ditt skåp?

8 Fick alla samma resultat?
Varför/Varför inte? Det kan var praktiskt att använda kroppen som måttstock, men det blir inte exakt. Det senaste beräkningssättet utgår ifrån det exakta värdet på ljusets hastighet. Den är numera definierad som den sträcka som ljus färdas i vakuum under 1/ sekund.

9 Egna enheter Innan man bestämde att vi skulle mäta avstånd i metersystemet så fanns det en rad olika enheter. Om du skulle beskriva en sträcka t.ex. hur långt ditt skrivbord är kan du göra det med hjälp av en egen enhet. Exempelvis skulle du kunna använda en fjärrkontroll som enhet. Då skulle du kunna avgöra längden på ett bord med hjälp av enheten fjärrkontroll. Fjärrkontroll kan du för korta fj. Hur många fjärrkontroller är ditt skrivbord? Kanske är det 6 fjärrkontroller långt, 6fj.

10 Metersystemet I slutet av 1700-talet enades man i Frankrike om att metern i stället skulle bli den längdenhet som man skulle utgå ifrån. En meter definierades som en tiomiljondel dvs 1/ av avståndet mellan nordpolen och ekvatorn År 1878 införs metersystemet i Sverige

11 Volym Volym är ett mått på hur stor plats något tar.

12 Massa I fysiken använder man inte ordet vikt, man säger massa. När man väger ett föremål mäter man alltså hur stor massa det har.

13 SI-systemet Internationellt enhetssystem Fastställdes 1960
Systéme International d’Unités Storhet Enhet Förkortning Längd Meter m Area Kvadratmeter Volym Kubikmeter Massa Kilogram kg Tid Sekund s Hastighet Meter per sekund m/s

14 Prefix Om man har stora eller små tal kan man sätta ett prefix framför enheten Prefix är ett förord som har ett bestämt värde

15 Slå upp sidan 26 i fysikboken
Svara på frågorna på sidan 29 Spara ner dina svar i ett worddokument med ditt namn som filnamn. Ladda sedan upp dokumentet på skydriven i fysikmappen som heter sidan 29


Ladda ner ppt "Längd och massa s.24-39."

Liknande presentationer


Google-annonser