Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tvärvillkorsutbildning Utbildning Jönköping 17 juni 2009.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tvärvillkorsutbildning Utbildning Jönköping 17 juni 2009."— Presentationens avskrift:

1 Tvärvillkorsutbildning Utbildning Jönköping 17 juni 2009

2 SIDA 2 Erfarenheter från praktiken •Vem är jag •Några punkter jag ska gå igenom: - Att väcka intresse för rådgivningen ute bland bönderna - Hur jag lägger upp genomgången! - Hur ser rådgivningen ut? - Vilka är de vanligaste ”felen” på gårdarna? - Frågor?

3 SIDA 3 Att väcka intresse •Fler och fler brukare börjar få upp ögonen för vilka ekonomiska konsekvenser tvärvillkorsavvikelser får •Det sprider sig att grannar haft kontroll •Artiklar i fackpressen •Rekommendationer från länsstyrelser •Annonsering

4 SIDA 4 Hur lägger jag upp genomgången på gården? •Kort genomgång om tvärvillkoren. •Brukaren informerar mig om sin verksamhet på gården. Areal, djur m.m. •Genomgången av checklistan vilket brukar ta ett par timmar. (Informerar brukaren vid första kontakten om hur upplägget är tänkt att genomföras) •Rundvandring efter brukarens önskemål (betesmarker, djurstallar)

5 SIDA 5 Betesmarker •Betas betesmarkerna årligen •Är markerna röjda? •Finns det betesmarker med särskilda värden och har man följt åtagandeplanen? •Ligger betesmarken på arrenderad mark? Tillåter ägaren röjning?

6 SIDA 6 Åkermark •Sly och buskar på gamla trädor är ett vanligt fel •Är dräneringen ok? Försumpade marker ska bort ur stödansökan. Vid köksbordet låter det ofta som att all mark är ok, i verkligheten kan det vara på annat sätt

7 SIDA 7 Dokumentationskrav •Stallgödsel som förs bort från företaget eller som tas emot från någon annan •Sprutjournal vid användande av växtskyddsmedel. Rätt ifylld! Vem för sprutjournal om tjänsten lejs in? •Betesstationer med råttgift •In- och utförsel av fodermedel

8 SIDA 8 Djurskydd •Läkemedelsjournaler – att alla 9 punkterna finns med. Sparas i kronologisk ordning i pärm •Vid inköp av foder – är leverantören registrerad i foderanläggningsregistret •Larmanordning som varnar för övertemperatur saknas ofta i stallavdelningar där kalvar hålls tillsammans med kor •Kalvboxar: Vanligt att ensamboxar ej har genombrutna väggar över 80 cm

9 SIDA 9 Märkning, journalföring och CDB •Rapportering till CDB inom 7 dagar •För journal och spara den i 5 år •Viktigt med rutiner!!!!!!

10 SIDA 10 Vanligaste områden för överträdelser •Skötsel av betesmarker •Skötsel av åkermarker (oftast mindre skiften som inte brukas men som finns med i SAM ansökan) •Dokumentationskrav vid hantering av stallgödsel, foder, växtskyddsmedel och skadedjur/råttgift •Larmanordningar i mekaniskt ventilerade stallar •Ensamboxar för kalvar saknar genombrutna väggar över 0,8 m höjd •Läkemedelsjournaler inklusive egen behandling •Märkning, journalföring och CDB-rapportering

11 SIDA 11 Arbetarskydd •Genomgången av allmänna/övergripande frågor upplevs positivt av brukarna. Inte minst av brukarens maka som spontant kan tillägga: ”Tack för att du gick igenom det här med gubben, bra att han får höra det från någon annan än mig” •Varje lantbrukare brukar ta upp olika scenarier han varit med om under sin tid som lantbrukare. •Rekommendera att se filmen ”Jag skulle bara…”

12 SIDA 12 Efter rådgivningen •Skriva rådgivningsbrev •Skicka med bilagor om ex. olika larmfabrikat, uträkning av spridningsareal, sprutjournal •Följa upp med telefonsamtal •Reda ut frågor med lantbrukaren


Ladda ner ppt "Tvärvillkorsutbildning Utbildning Jönköping 17 juni 2009."

Liknande presentationer


Google-annonser