Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2014-06-21 Tvärvillkor 2010-2011 Vanligaste bristerna 2009 Larm i stallar m.m. om djurskydd Nya tvärvillkor 2011 Livsmedelssäkerhet Bevattningsregler.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2014-06-21 Tvärvillkor 2010-2011 Vanligaste bristerna 2009 Larm i stallar m.m. om djurskydd Nya tvärvillkor 2011 Livsmedelssäkerhet Bevattningsregler."— Presentationens avskrift:

1 2014-06-21 Tvärvillkor 2010-2011 Vanligaste bristerna 2009 Larm i stallar m.m. om djurskydd Nya tvärvillkor 2011 Livsmedelssäkerhet Bevattningsregler

2 2014-06-21 Vanligaste bristerna 2009 CDB-rapportering 18 % av tvärvillkorsbristerna Bete i betesmark16% Djurmärkning10 % Underhåll åkermark 9 % Stalljournaler 8 % Stallmiljö nöt 6 %

3 2014-06-21 Vanligaste bristerna 2009 CDB-rapportering, djurmärkning och stalljournaler står för 36 % av bristerna Åtgärd: Hjälp lantbrukarna acceptera reglerna och förbättra sina administrativa rutiner Skötsel av åker- och betesmark 28 % Åtgärd: Bort med ”skräp” ur ansökan - sköt aktivt den mark som ska vara kvar

4 2014-06-21 Vanligaste bristerna 2009 Djurskydd 28 % av tvärvillkorsbristerna Åtgärd: Hjälp lantbrukarna acceptera reglerna Tre huvudområden står för 92 % av bristerna Underskattar vi informationsbehovet om ”enkla” regler? Är det mentala motståndet mot t.ex. CDB-rapportering och olika dokumentationskrav så stort att lantbrukarna hellre riskerar avdrag på stöden än ägnar mer tid åt administration? Hur kan vi i så fall bryta det mönstret?

5 2014-06-21 Larm i djurstallar Larmreglerna finns beskrivna i Miljöhusesyn, inga nyheter har tillkommit sedan oktober 2009. Larm ska uppmärksamma djurhållaren på problem så att lidande för djuren minimeras. Hur det ska gå till kan variera beroende på hur långt från stallet den som ansvarar för djuren befinner sig. Reglerna ger frihet att välja teknisk lösning som uppfyller funktionskraven - djurhållaren ansvarar för att reglernas syfte uppfylls och ska vid ett eventuellt ifrågasättande kunna redogöra för sitt system.

6 2014-06-21 Kunskapskrav om djurskydd Nyhet i 1 kap. 5 § SJVFS 2010:15 fr.o.m. 30 juni 2010: Personer som handhar djur ska ha tillräckliga kunskaper och färdigheter samt vara tillräckligt många för att klara föreskrifternas krav. Bristande djurhållning indikerar att man inte klarar regeln. Relativt mjuk tvärvillkorskontrollinstruktion 2010 – regeln tillämpas fullt ut i kontroller fr.o.m. 2011.

7 2014-06-21 Mer om djurskydd Största spaltbredd för vuxna grisar ändras från 18 till 20 mm den 15 november 2010. Vissa förändringar avseende slaktkycklingar infördes den 30 juni 2010. Se kapitel 7 i SJVFS 2010:15 (saknr L 100). Lästips för den som vill veta mer om djurskydds- bedömningar: Kontrollinstruktionerna för länsstyrelsernas personal.

8 2014-06-21 Nya tvärvillkor 2011 Förändringar inom växtnäringsreglerna i känsliga områden enligt nitratdirektivet Nyheterna framgår i den version av SJVFS 2004:62 som träder i kraft 1 januari 2011 – markerade med kantlinje i författningssamlingen på www.jordbruksverket.se Slut på mjukstarten i tvärvillkorskontrollen av dokumentationskrav som var nya 2010

9 2014-06-21 Livsmedelssäkerhet Ett område som skapar en del oro och frågor – men där relativt få brister hittas vid kontroll. Vanligaste bristerna, av de relativt få som ändå hittas, rör dokumentation. Dokumentationskrav för växtskyddsmedel och läkemedel finns beskrivna i Miljöhusesyn. Förse gärna kunderna med faktamässigt korrekta journalblad eller liknande hjälpmedel och tipsa om bra rutiner för ”pappersjobb”.

10 2014-06-21 Bevattningsregler Grundtips: Sök tillstånd hos miljödomstol eller, vid små uttag, anmäl bevattning till länsstyrelsen Undantag: Om det är uppenbart att allmänna eller enskilda värden inte skadas behövs inte tillstånd eller anmälan – men bevisbördan ligger helt på lantbrukaren om t.ex. en granne eller länsstyrelsen ifrågasätter lantbrukarens uttag av vatten

11 2014-06-21 Bevattningsregler Ta reda på den egna länsstyrelsens riktlinjer och tillämpning. Högt konkurrenstryck om vattnet i vissa bygder kan motivera striktare tillämpning där än på andra håll. Relativt mjuk tvärvillkorskontrollinstruktion 2010 – men kanske inte för all framtid. Miljöbalken ställer hårda krav – den gäller oavsett om reglerna utgör tvärvillkor eller ej.

12 2014-06-21 Frågor om tvärvillkor? Skicka mejl till tvarvillkor@jordbruksverket.se Den adressen är främst till för länsstyrelserna och lantbruksrådgivare


Ladda ner ppt "2014-06-21 Tvärvillkor 2010-2011 Vanligaste bristerna 2009 Larm i stallar m.m. om djurskydd Nya tvärvillkor 2011 Livsmedelssäkerhet Bevattningsregler."

Liknande presentationer


Google-annonser