Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

NyA version 10 I produktion 13 september 2010. Presentation på NUAK på 28 september 2010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "NyA version 10 I produktion 13 september 2010. Presentation på NUAK på 28 september 2010."— Presentationens avskrift:

1 NyA version 10 I produktion 13 september 2010. Presentation på NUAK på 28 september 2010

2 Kända fel i version 10 • Ett antal fel sedan produktionssättning har hittats. Rättning sker genom två stycken patchinstallationer. • 30/9 och 6/10. • Kända fel i version 10 på NyA-sidorna.

3 Expertklienten Ursprungskälla för anmälan skiljd från källa för sökalternativ.

4 Handlägga anmälan • När handläggare ändrar sökalternativ från i tid till sent markeras kryssrutan ”sent” automatiskt. Tidigare fick rutan markeras manuellt. • Vid angivande av land för kryssruta kontrolleras att landet faktiskt finns i systemet. Tidigare kunde man skriva vad som helst och spara vilket ledde till att åtgärdskoden för aktuell kryssruta och land inte sattes.

5 Registrering av akademiska meriter • Ämnesområde och utbildningsinriktningar. • Tidigare användes TJAN-fil. • I version 10 finns det istället rullgardinslister för ämnesområde och utbildningsinriktning inbyggda i systemet.

6 Registrering av akademiska meriter, forts.

7

8 Meritvärdering • Akademiska poäng från examen kan NyA inte räkna in i jämförelsetalet. • Sökande kan ha examen från LADOK utan ingående kurser i de fall när examen tagits före det att LADOK infördes på lärosätet. •Åtgärdskod (MV409) sätts vid lägre jämförelsetal för akademiska poäng än vad examen omfattar.

9 Meritfliken kan öppnas i nytt fönster

10 Meritfliken kan öppnas i nytt fönster. forts

11 Mindre irriterande anmärkningsfält • Tidigare väcktes irritation av att NyA, vid byte av dokument att titta på, kunde fråga handläggare om han/hon ville spara sina ändringar i anmärkningsfältet trots att inget skrivits där. • Numera krävs att minst ett tecken ska ha skrivits i anmärkningsfältet för att frågan om man vill spara osparade ändringar ska ställas. • I version 10 går det att anteckna på dokument oavsett vilken antagningsomgång som dokumentet tillhör.

12 Bättre hantering av inplaceringar • Mycket problem med inplaceringar. • VEP72. • En rad ÄB och FR som ligger till grund för projektet. • En knapp istället för två. Nedstrykningsknappen har tagits bort.

13 Batchbeställningar • Möjligt att rubricera batchbeställning. • Möjligt att överföra flera anmälningsalt. till Ladok åt gången. - Tidigare var det bara möjligt att överföra ett eller alla anmälningsalternativ. • Möjligt att skapa e-postutskick till obekräftade användare.

14 Efterplacering • Öppna sena sökalternativ för BM och efterplacering utifrån startvecka. • Villkorad antagning framgår i mailet som skickas till institutioner. • Bortses från ÅK som tillhör annat U/H vid verifiering inför efterplacering och när sökalternativ släpps på för efterplacering

15 Sökandewebben, Hitta utbildning Enklare att hitta utbildningar som startar på grundnivå och slutar på avancerad nivå.

16 Sökandewebben E-postanvändare som blivit bekräftad användare kan se sina meriter. Gäller sökande som fått sitt personnummer sammanslaget med ett ”riktigt” personnummer”.


Ladda ner ppt "NyA version 10 I produktion 13 september 2010. Presentation på NUAK på 28 september 2010."

Liknande presentationer


Google-annonser