Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

S p e g l a r.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "S p e g l a r."— Presentationens avskrift:

1 S p e g l a r

2 Plan spegel

3 S p e g e l Ljusstråle Normal i r i = infallsvinkel
r = reflektionsvinkel För speglar är i = r

4 Rita strålar som visar var granen hamnar.
1. Rita först strålen som visar på vilken höjd som foten hamnar. Denna stråle kommer att reflekteras tillbaks i samma riktning som den kom. Dock verkar det som om strålen kommer inifrån spegeln. Strecka därför strålen bakom spegeln. På denna linje hamnar bilden. Objekt eller föremål Spegel

5 Gör nu liknande för en stråle som lämnar toppen
och som kommer att visa var bildens topp hamnar. Någonstans på denna stråle hamnar bildens topp. Objekt eller föremål Spegel

6 Tänk dig nu att granens topp har ögon 
Om ögonen då ser foten, går det ut en ljusstråle från foten, till spegeln som sedan reflekteras upp till ögonen. Strålen som reflekteras verkar komma inifrån spegeln. Objekt eller föremål Spegel

7 Bilden av granens fot hamnar på den första ritade strålen och där
”ögonen” verkar tro att fotstrålen kommer. Objekt eller föremål Bild Spegel

8 K o n v e x s p e g e l

9 En buktig spegel kan sägas vara uppbyggd av mängder med små
plana speglar. Träffas den av en stråle reflekteras den som vi tidigare sett.

10 Normalen är ingen stråle utan en hjälplinje som ritas ifrån centrum-
punkten. Den bildar en 90˚-vinkel mot den lilla plana spegeln där strålen träffar. •C Normal


Ladda ner ppt "S p e g l a r."

Liknande presentationer


Google-annonser