Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Grunder i PowerPoint 2000 Skapa en ny presentation Rita egna objekt

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Grunder i PowerPoint 2000 Skapa en ny presentation Rita egna objekt"— Presentationens avskrift:

1 Grunder i PowerPoint 2000 Skapa en ny presentation Rita egna objekt
(OBS! Skärmbilderna är hämtade från Office Har du en annan version kan det se annorlunda ut.) Skapa en ny presentation Rita egna objekt Infoga färdiga figurer Rita linjer Ändra linjer Ändra färger Infoga bild Animera objekt Olika arbetsytor En kort översikt av några vanliga moment i PowerPoint. Välj  längst upp i vänstra hörnet om du vill tillbaka till denna sidan

2 Skapa en ny presentation 1
När du ska göra en PowerPoint-presentation, gör så här: 1. Välj Arkiv/Nytt Då får du uppföljande dialogruta: Om du vill göra din egen bakgrund väljer du ”Tom presentation”, annars klickar du på fliken ”Formgivningsmallar”

3 Skapa en ny presentation 2
Här finns många färdiga mallar. Klicka på en av dem, då ser du en bild till höger. Använda pilarna för att bläddra upp och ner. När du är nöjd, dubbelklicka och du öppnar en presentation.

4 Skapa en ny presentation 3
Nu har du möjlighet att välja en av flera mallsidor. Du ser vad de betyder på bilden bredvid. Dubbelklicka eller markera en och klicka ”OK”.

5 Skapa en ny presentation 4
Här har jag valt mallen ”Rubrik underrubrik”. För att skriva en rubrik, gör som det står. Klicka i fältet och skriv den text du vill ha. Klicka i underrubriken, och skriv din text där. (OBS! Varje mall har sina egna förinställda format. Du kan gå in och ändra under ”Visa/Bakgrund/Bildbakgrund)

6 Skapa en ny presentation 5
När du vill lägga till ytterligare en bild/sida väljer du ”Infoga/Ny bild” eller ”CRTL+M” Tips: Har du en sida där du t.ex. vill återanvända rubriken kan du välja ”Infoga/dubblettbild”. (Det är enkelt att ta bort de olika objekten på sidan, markera och välj ”Delete”.)

7 Rita egna objekt Du kan enkelt göra egna objekt, t.ex. linjer, geometriska former, använda färdiga figurer, infoga bilder och clipart. Använd verktygsfältet ”Rita” som finns längst ner på arbetsytan. Här ser du vad många av symbolerna har för funktion.

8 Infoga färdiga figurer
Vill du t.ex. rita ett hjärta väljer du ”Figurer/Standard-figurer” och klickar på hjärtat. Nu räcker det att du drar upp ett område med musen på din bild. (Håll nere vänster musknapp och ”rita en rektangel” med den.) Hjärtat är klart! Vill du ändra storlek drar du i någon av de små kvadraterna.

9 Rita linjer Välj verktyget ”Rita linje” och dra en linje på din bild. När du ser att det blir en liten ”dubbelpil” över en kant, betyder det att du kan ändra storlek och riktning på din linje. Bara dra med musen åt det håll du vill linjen ska sträcka sig.

10 Ändra linjer När du har linjen markerad kan du formatera om den. Du kan välja tjocklek på linjen, välja att lägga till pilspetsar eller ändra utseende på linjen och t.ex. göra streckade linjer eller punkter. OBS! Det finns fler alternativ under några dialogrutor.

11 Ändra färger Du kan välja färg på linjer också.
Det är samma metod om du vill ändra fyllningsfärg på en figur du ritat upp. Du kan direkt välja en av de fördefinierade färgerna, som är framtagna för att harmoniera. På nästa sida ser du dina alternativ om du vill se fler färger.

12 Ändra färger 2 Du väljer antingen fliken standard eller valfri. Här kan du välja färg på lite olika sätt. Prova dig fram!

13 Infoga bild OBS! Först måste du veta var du har en bildfil på din dator. Välj ”Infoga/Bildobjekt/Från fil…” Du söker fram den bildfil du vill lägga till. Klicka på ”OK” och den finns på din presentation. (du flyttar den genom att först klicka på den och sen dra runt den med musen, eller använda pilarna.

14 Animera objekt 1 Markera det objekt du vill animera och välj sen fliken ”Effekter”. Där har du en lång lista på effekter att använda. När du har en sida med flera objekt och vill använda effekter, som att de ”flyger” in, väljer du ”Bildspel/Anpassa animering”.

15 Animera objekt 2 Nu kan du välja hur effekten ska ”dyka upp” i presentationen. Du kan även lägga till färdiga ljud. Upprepa för varje objekt på sidan. Du kan även ändra ordningen objekten ska visas på sidan. Fliken ”Ordning och tidsinställning”

16 Olika arbetsytor 1 En liten, men oerhört viktig, ruta som du hittar nere till vänster på arbetsytan. Här kan du välja att visa din arbetsyta på olika sätt. 1) Normalläge 2) Dispositionsläge - underlättar att skriva text 3) Bildvisning - bilden dominerar 4) Bildsortering – se nästa sida 5) Visa bildspel – bildspelet visas i helskärmsläge

17 Olika arbetsytor 2 Här ser du bildsorteringsläget. Du kan markera en bild och dra den till en helt annan plats i bildspelet. När du kommer mot slutet av en presentation är det bra att gå hit och flytta om dina bilder, så de kommer i rätt ordning.

18 Olika arbetsytor 3 Detta är normalläget.


Ladda ner ppt "Grunder i PowerPoint 2000 Skapa en ny presentation Rita egna objekt"

Liknande presentationer


Google-annonser