Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

5. Grafiska objekt Redan på övning fem av sex! Här handlar det om att rita själv, färglägga och att låta kreativiteten flöda. Något för dig? Ritverktyg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "5. Grafiska objekt Redan på övning fem av sex! Här handlar det om att rita själv, färglägga och att låta kreativiteten flöda. Något för dig? Ritverktyg."— Presentationens avskrift:

1 5. Grafiska objekt Redan på övning fem av sex! Här handlar det om att rita själv, färglägga och att låta kreativiteten flöda. Något för dig? Ritverktyg Figurer Ändra figurers utseende Linjer, pilar, kantlinjer Gör likadana figurer Tips Textrutor Gör lika Skuggning Ordna Gruppera Dela upp grupp Se till att objekten hamnar rätt Spegelvänd Repetition

2 Dubbelklicka på jordgloben!
Ritverktyg Fliken Format syns när du dubbelklickar på ett objekt De objekt man vill infoga finns under fliken Infoga Dubbelklicka på jordgloben!

3 Det är bara att börja skriva om man vill ha text i en pratbubbla
Figurer Standardformateringen hos figurerna ges av formgivningsmallen Infoga ytterligare en pratbubbla Ändra pratbubblan så att den blir orange med svart text Det är bara att börja skriva om man vill ha text i en pratbubbla

4 Ändra figurernas utseende
Gör så att den här lutar mer Figurerna har vita cirklar för att påverka längd och bredd Grön cirkel för att rotera Gul kvadrat(er) för att påverka specifikt utseende på just den figuren Rotera så att den pekar snett uppåt Flytta pilen på den här bubblan så att den pekar på den röda cirkeln

5 Linjer, pilar, kantlinjer och andra figurer
Utgå från Rita-gruppen i Start-fliken Välj figur under Figurer och rita upp Formatera på olika sätt (färg, linjetjocklek, effekter) med knapparna

6 Gör likadana figurer

7 Tips Om man vill göra perfekta cirklar och kvadrater så kan man hålla shift nedtryckt när man ritar dem Testa

8 Textrutor Marginalerna kan vara bra att minska om man vill få plats med mycket text i en liten ruta. Högerklicka och välj Formatera textruta för att få fram denna dialogruta. Textrutor görs via fliken Infoga och knappen Textruta i gruppen Text. Det här är liksom objektet ovan en textruta utan kantlinje och fyllning men också roterad. Den här har fått fyllning och kantlinje. Kan vara bra om man vill framhäva en text. Dialogrutan till höger tar man fram genom att högerklicka på textrutans kontur och välja Formatera figur… och därefter Textruta.

9 Gör lika Hejsan svejsan Det här är en roterad textruta
Hur får man till en rund textruta? Hejsan svejsan Här tänkte jag att jag skulle få plats med ganska mycket text på en liten ruta

10 Skuggning Bra metod att lyfta upp bilder och figurer
Välj Format under Bildverktyg Bildeffekter Skugga Ibland kan bilder behöva separeras från underlaget för att man tydligt skall se att det är en bild Textrutan framhävs mer om den lyfts upp med hjälp av skugga

11 Gör lika Det här är lite brödtext
Det här är en ruta som ligger långt ovanför

12 Ordna För att kunna flytta föremålens placering ovanpå varandra så har man alternativet ordna Gör så att den cirklarna ligger i ordningen svart- röd-orange-grön räknat från botten

13 Gruppera Gruppera figurerna Bildobjekt som hör ihop kan bli lättare att hantera om de sammanfogas. De kan blir då lättare att Förstora/förminska Flytta Kopiera För att gruppera objekt måste de först markeras, Detta gör du lättast genom att skift hålls ner när du klickar på dem.

14 Dela upp grupp Radera fyrkanterna

15 Se till att objekten hamnar rätt
Man kan markera objekt och sedan använda automatiska funktioner för att placera dem i förhållande till varandra Gör så att lådorna hamnar exakt rakt under varandra och har ett jämnt avstånd

16 Spegelvänd Spegelvänd den vänstra figuren så att lansiärerna möter varandra.

17 Först en repetitionsuppgift
Lägg på ett Tema (en formgivningsmall) på den här presentationen Välj ett färgschema som är lämpligt för visning med projektor Ändra layout så att den här sidan har två platshållare för punktlistor Ändra textfärg och teckensnitt på texten i den här sista punkten

18 Fler repetitionsuppgifter
Lägg till en bild FÖRE den här Infoga en bild ur ClipArt på den här sidan Sänk nivå på den här punkten med hjälp av tabb-tangenten Minska nivå på den här

19 Ännu fler repetitionsuppgifter
Ändra storlek på den här platshållaren Titta på bildspelet i bildsorteringsläge Flytta den här bilden så att den kommer efter rubrikbilden (den första bilden) Spara och öppna sista övningen - 6-Utdata.


Ladda ner ppt "5. Grafiska objekt Redan på övning fem av sex! Här handlar det om att rita själv, färglägga och att låta kreativiteten flöda. Något för dig? Ritverktyg."

Liknande presentationer


Google-annonser