Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PowerPoint av Bendik S. Søvegjarto Koncept, text och regler av Skage Hansen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PowerPoint av Bendik S. Søvegjarto Koncept, text och regler av Skage Hansen."— Presentationens avskrift:

1 PowerPoint av Bendik S. Søvegjarto Koncept, text och regler av Skage Hansen

2 Svårighetsnivå: Svårighetsgrader: Antal Spelare: Antal kort: Spelets mål: Extra tillbehör: Årskurs 9 och äldre. Elever i årskurs 9 måste gå lite utöver det de ska kunna för att få max utbyte av spelet. De kan gå in på www.getsmart.no där det finns genomgångar av det de behöver kunna. Två varianter. Den ena är mellansvår, medan den andra är lite svårare och innebär möjligheter att kombinera två kort. 2 - 5 Hela kortleken används, utom jokrarna. Varje spelare börjar med sju kort och man drar om vem som ska börja. Att bli kvitt sina kort innan de andra spelarna. 1 st timglas (1 min.) kan användas för att begränsa tiden varje tur tar. Kan beställas på www.getsmart.no

3 De första gångerna man spelar med getSmart grå är det en bra idé att spela med öppna kort. Då kan de andra spelarna hjälpa dig ifall du är osäker på om du kan lägga på ett kort eller inte. Spelar man med dolda kort, måste man uppmärksamma att vissa kort inte har uttryck uppe i hörnet på grund av för lite plats. En pil betyder då att man ska se på mitten av kortet där man hittar uttrycket. Hela kortleken används, utom jokrarna. Varje spelare börjar med sju kort. Resten av korten läggs som en bunke på bordet med ett kort (med framsidan upp) vid sidan om. Det kortet är början på högen. Dina kort befinner sig nederst på bilden. Motståndaren sitter på andra sidan bordet. Vid fler än två spelare, används fler sidor av bordet.

4 På bordet ligger nu ett hjärter med det matematiska uttrycket: (y - x)² + 2xy - x². Det första man gör, är att förenkla det uttrycket. Uträkningen görs i huvudet av erfarna spelare. Vi ser att (y - x)² hör till andra kvadreringsregeln. När vi förenklar hela uttrycket, ser vi att endast y² står kvar. Ifall man har kort ”på hand” med samma uttryck, kan man lägga på det kortet. Man kan alltid lägga på samma färg (till exempel spader på spader osv.) som i vanlig vändåtta och man kan vända med åttorna. Svårighetsgraden kan höjas genom att tillåta kombination av två kort med hjälp av ett av de fyra räknesätten. Vi kommer tillbaks till det det senare i spelet. Vi ser här att du lägger på kortet: y²

5 Spaderkortet med uttrycket: y 2 har lagts på bordet.

6 Motståndaren ser noga genom sina kort och hittar inga kort med ett uttryck som motsvarar y 2. Han tänker lägga spader, men kommer plötsligt på att han kan kombinera två kort med hjälp av division. Spaderkortet som är märkt ovanför förenklas till xy 2 och rutern till x. Genom att dela det första uttrycket med det andra försvinner x och vi sitter kvar med y 2. Han lägger på båda sina kort och väljer fritt vilket kort som ska ligga överst i högen. Här gäller det att tänka taktiskt. Motståndaren lägger rutern ”ett delat med x upphöjt till minus ett” överst.

7 De två korten har lagts ut och rutern med uttrycket ”ett delat med x upphöjt till minus ett” ligger överst i högen.

8 Det är din tur och du ser att uttrycket på bordet kan förenklas till x. Du hittar inga kort med det uttrycket. Det går heller inte att kombinera två kort och du lägger därför på ”ruter på ruter”.

9 Ruterkortet med uttrycket: -x² + (-x)² + x ligger på bordet.

10 Det första motståndaren måste göra, är att förenkla uttrycket på bordet. Vi ser att det kortet har uttrycket: x. Det räknar man ut så här: -x² + (-x)² + x = -x² + x² + x = x (Det går lätt som huvudräkning efter en stund.) Motståndaren har inga kort med uttrycket: x. Han kan lägga på ruter i och med att det är en ruter som ligger överst i högen. Motståndaren vill helst bli kvitt två kort och det klarar han genom att kombinera korten som är märkta ovanför. Också den här gången används divition. Förenklar vi uttrycken ovanför, ser vi att hjärtern har uttrycket: 2, medan klövern har uttrycket 2x. Vi delar klövern med hjärtern och förkortar därmed bort tvåan. Det leder till x. Båda korten spelas ut och klöver läggs överst.

11 De två korten har lagts ut och klövern med uttrycket ”x delat med en halv” ligger överst. Du ser att det uttrycket kan förenklas till 2x. (Att dela med en halv är alltid det samma som att multiplisera med två.)

12 Vid första ögonkast ser det ut som att du inte har något du kan lägga på. Som tur är behärskar du kvadreringsreglerna väl och ser därför att kortet längst ner till höger faktiskt är 2x. Vi rekommenderar att man lär sig att ta de här uppgifterna i huvudet. På papper löser man uppgiften såhär: -(x - 1)² + x² + 1 = -(x² -2x + 1) + x² + 1 = -x² +2x - 1 + x² + 1 = 2x Du lägger därför på det kortet. Här har vi alltså använt 2. kvadreringsregeln i och med att uppgiften är av typen (a-b) 2. Då ska första termen kvadreras, så ska man dra ifrån det dubbla av produkten av de två termerna och till sist ska man addera den sista termen som först ska kvadreras. Alltså är (a – b)²= a² -2ab + b²

13 Spadern som vi just förenklade till 2x ligger på bordet.

14 Motståndaren granskar sina kort och ser att inget av dem har uttrycket: 2x. Det går heller inte att få det uttrycket genom att kombinera två kort. Därför lägger han på ”spader på spader”.

15 En spader med ett ”komplicerat” uttryck ligger på bordet.

16 Du ser på kortet överst i högen. Komplicerat? - Nej, absolut inte. Med hjälp av enkla potens regler, ser du fort att uttrycket är: x 2 y. Genom att använda de samma reglerna på det inringade kortets uttryck ser du att du får x 2 y här också. Du lägger på det här kortet. PS. Kom ihåg att man i stället kunde lagt på kortet nederst till höger. (”spader på spader”).

17 Hjärterkortet med ett stort uttryck (som visade sig vara x 2 y) har lagts på bordet.

18 Motståndaren har tur och behöver inte ens räkna. Han vet att kortet på bordet är x 2 y och det inringade kortet ovanför har just det uttrycket. Hade det varit möjligt att kombinera de två korten, hade motståndaren faktiskt vunnit här. OBS! Det är viktigt att notera att det går att gå direkt från två kort till seger. Hjärterkortet med uttrycket: x 2 y läggs ut. Samtidigt säger motståndaren: ”ett kort på hand”. Hade han glömt säga det och motståndaren hade påpekat det, hade han varit tvungen att dra in tre kort.

19 Rutern med uttrycket: x 2 y har lagts överst i högen.

20 Du ser ingen annan möjlighet än att lägga ”ruter på ruter”.

21 Rutern med ett enkelt uttryck har lagts ut på bordet.

22 Motståndaren förenklar uttrycket på bordet, till talet 2, utan stora problem. Han har inte kort med samma uttryck och måste därför dra ett kort från bunken på bordet.

23 Kortet som dras in är ”hjärter åtta”, alltså ett ”vänd”-kort. Uttrycket på kortet är: 2y -3 -(y - 3) som är lika med y.

24 Han ser ingen annan möjlighet än att använda sin ”åtta” och ”vänder” till klöver.

25 Hjärterkortet med uttrycket: 2y - 3 - (y - 3) har lagts ut på bordet. I och med att du ”vände” till klöver är det inte längre möjligt att lägga på hjärterkort.

26 Vi minns att kortet på bordet kan förenklas till y. Du har två kort och ett av dem visar sig att kunna förenklas till y, nämligen spaderkortet med uttrycket: -3y -(-4y). Du undrar ifall du ska lägga på, men väljer först att se om det finns en möjlighet att kombinera de två korten. Kortet nederst till vänster visar sig att vara uttrycket y 2. (Addera i täljaren och förkorta bort x). Du har alltså två kort, det ena med uttrycket: y 2 och det andra med uttrycket: y. Vilket av de fyra räknesätten ska man nu använda för att svaret ska bli y? Självklart är det delning. Hjärterkortet delas med spaderkortet och vi får: y 2 :y = y. Du lägger på båda korten och låter spader ligga överst. Grattis! Du har vunnit spelet!

27 Ifall det är två eller fler spelare kvar, kan man fortsätta spelet tills endast en spelare kvarstår. Ofta kan det vara lika bra att börja om med en gång någon har vunnit. Då får alla spelarna maximalt ut av spelet. (Annars kan ju vinnaren hjälpa en medspelare osv tills bara en sitter kvar med kort.)


Ladda ner ppt "PowerPoint av Bendik S. Søvegjarto Koncept, text och regler av Skage Hansen."

Liknande presentationer


Google-annonser