Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Transformationscenter

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Transformationscenter"— Presentationens avskrift:

1 Transformationscenter
tc * Metria har skapat ett Transformationscenter till Trafikverket (fd Banverket) * I juni 2010 vann Metria, I konkurrens, en upphandlig som Trafikverket gjorde. Peter Åberg, Metria

2 Omfattning - Transformera projektdata till Sweref 99 - Transformera systemdata till Sweref Kompetensstöd Tc har 3 huvuduppgifter * Projektdata – Transformera Investeringsprojektens data * Systemdata – Transformera geografisk data för centrala system * Fungera som kompetensstöd till delprojekten och systemförvaltarna I transformerings och andra datahanteringsfrågor.

3 Projektdata till Sweref 99
600+ investeringsprojekt avropar 2012 ska allt vara transformerat Pilotprojekt - Hallandsås Mätfiler/Cad-filer/tabelldata/GIS-format/etc. Transformering av spårgeometrier I annat projekt * De drygt 600 Investeringsprojekten avropar TC för att transfomera sitt data * Alla projekt ska ha transformerat sitt data innan 2012. Beroende på hur långt projekten är gångna så kan dom komma att transformera tidigt eller sent. Nya projekt ska börja I Sweref. * Under sommaren/hösten 2010 så har Hallandsås tjänat som pilotprojekt. FME-rutiner har tagits fram. Kontrollrutiner har tagits fram. Handläggningsdokument. Ja, allting tas fram för att möta den stora anstormningen av avrop som kommer under 2011. Formaten är många och vi har I pilotprojektet även tagit in data från andra projekt, för att redan från början ha stöd för de allra vanligaste filformaten som projekten hanterar. *På spårgeometrier ställs höga krav på tillvägagångssätt av hur transformering sker. Denna typ av data transformeras därför via avrop I ett annat, sedan tidigare startat projekt, där Vectura är uppdragsansvarig och Metria underkonsult. I tc-uppdraget fungerar Vectura som underkonsult för att säkerställa spårgeometrikunskap även I detta projekt.

4 Investeringsprojekt Tidplan
q1 q2 q3 q4 2010 2011 2012 Projekt A, levererar i RT 90 innan 2011 Projekt B, kan starta i SWEREF 99 Projekt C, transformerar till SWEREF ute i projekten Projekt A: avslutas under 2010 Projekt B: startas under 2010 Projekt C: pågående under 2010, 2011

5 Investeringsprojekt vs TC
Transformation till SWEREF 99 Projekt CAD Mät Annat Tekn Investeringsprojekt - ca 600 Kontroll- funktion RT 90 SWEREF 99 Data- samordnare ”Transformations- Center” * Ett investeringsprojekt har oftast en egen datasamordnare som är den som sköter avropet mot tc. 1. Datasamordnaren samlar ihop all information som behövs för transformationen och levererar detta till tc. 2. Tc utför beställningen och levererar tillbaka resultatet tillsammans med en resultatrapport (excelrapport). 3. All informationsutbyte sker via Trafikverkets dokumenthanteringssystem IDA.

6 Systemdata till Sweref 99
Ca 10 system avropar TC Övriga system (ca 20): Nymätning eller samkörning Färdigt under 2010 Tabelldata/XML-dokument * De centrala system som hanterar geografisk information är till antalet ca 30st, varav 10 använder tc för att transformera data. Övriga system nymäter eller överför nya koordinater från andra system. Ex: Nymätning – Strix-vagn av spår * Detta jobb utförs under andra halvan av 2010, där tester pågår fram till allt har fått klartecken och därefter bestäms en (två?) dagar då alla system genomför koordinatsystemsbyte.

7

8 Teknisk plattform för TC
Virtuell Server 5 användare FME Desktop GTrans-samband framtagna av Metria MicroStation + DP/Cnv TopoCAD Google Earth * Uppdragets omfattning kräver god planering och samordning, därför använder vi oss av en virtuell server för 5 st samtidiga användare som kan fjärrstyra denna miljö. Här installeras alla programvaror. Varför inte FME Server? Det kommer. Vi hade väldigt ont om tid vid projgetstart inför pilotprojektet och valde därför att koncentrera oss på de FME-rutiner och handläggningsrutiner som skulle tas fram. De FME Servrar vi har på Metria var vid projektstartet redan uppbokade och semestrarna hägrade :o) En användare loggar in på servern och utför transformationerna. ----- * I ett projekt som pågått under vintern har Metria gjort nymätningar för att kunna räkna fram nya GTrans-samband för att genomföra dessa koordinattransformationer. (Pga den snöiga vintern liggar projektet lite senare I tiden än vad som egentligen var tänkt från början.) * För DGN/DWG-filer använder vi DP/Cnv som är utvecklat av Digpro. Detta var ett krav från beställaren (Trafikverket) eftesom dom gjort utvärdering av detta vertyg och visste att det kunde göra vad som krävdes. För oss FME-frälsta kändes det lite tråkigt att inte få briljera med FME, men det är ju resultatet som räknas! CAD-filer är krångliga och kan innehålla mycket konstigheter. DP/Cnv fungerar som ett tillägg till Microstation och använder GTrans, det utför transformationer på filer i hela mappstrukturer. * TopoCad finns för att kunna hantera filer innehållande spårgeomterier. Dock utförs de faktiska transformationerna genom avrop till det separata spårgeometriprojekt som Vectura håller i. * För att enkelt kunna verifiera att resultaten efter transformationerna är riktiga, så skapar vi av all data kml-filer som sedan öppnas I Google Earth. Här kan man lätt se om något ligger helt galet. Mindre fel upptäcks genom stickprov av datasamordnaren I det projekt som avropat tc.

9 Bemanning En handfull användare I nuläget Spårgeometriexpertis
Geodetisk, fotogrammetrisk, databasteknisk expertis nära knutet till TC Uppdragsledare - Urban Carlbäcker,Metria Datasamordning/FME - Nils-Erik Dahlsten, Metria +600 projekt  svårt att bemanna Hanteras genom att vi är noga med planering och dokumentation. ----- Spårgeometriexpertis genom samarbete med Vectura. Uppdragsledare är Urban Carlbäcker Datasamordnare Nils-Erik Dahlsten Datasamordning omfattar framtagande av FME-rutiner. Ansvar för FME-rutiner fördelas efter Pilotprojektet på FME-personal inom Metria, minst 3 stycken ska ha god kännedom om rutinerna för att kunna underhålla dem.


Ladda ner ppt "Transformationscenter"

Liknande presentationer


Google-annonser