Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tidig identifiering och behandling av livshotande tillstånd!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tidig identifiering och behandling av livshotande tillstånd!"— Presentationens avskrift:

1 Tidig identifiering och behandling av livshotande tillstånd!
Reagera på en puls som är högre än blodtrycket!

2 Tidig identifiering av livshotande tillstånd
Plötsligt hjärtstopp kommer sällan plötsligt. Ofta finns varningstecken; Sviktande vitala funktioner - puls - blodtryck - andning - medvetande

3 Tidig identifiering av livshotande tillstånd
Hjärtstopp på sjukhus utanför HIA/IVA har usel prognos! Återupplivning misslyckas oftast.

4 Tidig identifiering av livshotande tillstånd
Tidig snabb behandling ger bättre resultat. Etiska beslut om behandlingsnivå skall tas i tid! Rätt patient i rätt tid till IVA!

5 Tillvägagångssätt Alla patienter skall MEWS bedömas dagligen!
Om poängen är 1-2 görs scoring vid minst 3 tillfällen. Om poängen är 3 skall scoringen fortsätta, använd övervakningsbladet!

6 Kriterier för att tillkalla MIG
Om MEWS 5 eller mer. Om saturationen är <90 % med syrgas. Om personal känner allvarlig oro över patientens tillstånd. Ansvarig ssk kontaktar ansvarig avdelningsläkare, som i största möjliga mån skall bedöma pat bedside och vid behov kontaktas MIG, tfn: 62954 MIG är ingen larmfunktion. Inställelsetid är 30 min. Om mer akut utfärda larm.

7 Modified Early Warning Score

8 Respiration Se, lyssna, känn!!!
Förvirring kan vara tecken på syrebrist! Kontrollera att patienten ej har ofri luftväg. - finns snarkande andning? - ronki/stridor/slem/andra biljud? - ansiktsfärg? Räkna andningsfrekvens under 1 min (poäng anges ovan). Andningsfrekvensen är den parameter som snabbast indikerar livshotande tillstånd!

9 Respiration Åtgärder:
- pat skall ej ligga plant, höj huvudändan åtminstone grader. - vid ofri luftväg använd käklyft  kontakta MIG Ge syrgas, stanna hos patienten, utvärdera resultat. Patienten skall ha saturation >90 %, om ej  kontakta MIG. Även KOL patienterna skall ha syrgas i akutskedet. Stanna hos patienten, övervaka andningen. Sug tillgänglig vid sviktande andning då läkare tillkallas!

10 Puls Snabb puls kan ha många allvarliga orsaker; - vätskebrist
- smärta - allvarlig blödning - svår infektion - allergisk chock Icke kännbar radialispuls (handledspuls) är ett allvarligt tecken!

11 Systoliskt blodtryck Lågt blodtryck kan ha samma allvarliga orsaker som hög puls; - vätskebrist - allvarlig blödning - sepsis - allergisk chock Ge ej vätskedrivande till en patient som har lågt blodtryck samt dålig urinproduktion. Överväg att ge vätska! Kontakta ansv läk. Symptom på lågt blodtryck kan vara; - förvirring - kalla händer/fötter - dålig urinproduktion

12 Temperatur En låg temperatur kan vara minst lika farlig som en hög!
En patient kan lida av allvarlig blodförgiftning trots en låg temperatur. Värm patienten vid behov (extra täcken, filtar).

13 CNS Orsaker till förvirring och försämrat medvetande; - syrebrist
- patienten samlar på sig koldioxid - lågt blodtryck - för mycket smärtstillande eller andra lugnande droger - lågt blodsocker!!! - stroke m.m.

14 Urin Dålig eller utebliven urinproduktion är ett dåligt tecken! Ingen diures på ett halvt dygn är allvarligt, likaså <300 ml totalt under samma tid. På kateterbärande patienter: - mät urinen - beräkna vätskebalans - speciellt viktigt på nyopererade, ileuspatienter, vid infektion och f.d. IVA patienter m.fl. - mycket viktig information om patientens tillstånd försämras. På icke kateterbärande pat kan man ta hjälp av bladderscan för att se om det står urin i blåsan. Dålig urinproduktion – vätska eller vätskedrivande? Tänk till och diskutera m ansv läk!

15 Reagera! På alla orange och röda värden, även om patienten inte uppnått 5 MEWS poäng!

16 Tack för uppmärksamheten!
André Lennartsson Anette Ekberg Birgitta Franzén Camilla Edvinsson Ewa Olsson


Ladda ner ppt "Tidig identifiering och behandling av livshotande tillstånd!"

Liknande presentationer


Google-annonser