Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BAS+PULS= VITALA PARAMETRAR

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BAS+PULS= VITALA PARAMETRAR"— Presentationens avskrift:

1 BAS+PULS= VITALA PARAMETRAR
SBAR RLS VAS Linda Myllymäki Överläkare i Anestesi och Intensivvård Ansvarig läkare för vitala parametrar/BAS Eksjö

2 Hur skärper vi synen så att vi hittar de sjukaste patienterna medan tid fortfarande finns för att förhindra försämring och/eller död?

3 Genom att skärpa synen, dvs vara mer VAKSAM på tidiga tecken skulle de flesta av hjärtstoppen på inneliggande patienter kunna undvikas Ett system som möjliggör att man hittar dessa riskpatienter bygger på att FÖRUTSE FÖREBYGGA IDENTIFIERA/UPPMÄRKSAMMA vitala parametrar BEHANDLA KOMMUNICERA SBAR

4 Varför utbildar vi sjukhuspersonalen i tidig upptäckt
av dålig patient? Patientnytta: Minskad sjukhusdödlighet/minskad sjukdomsbelastning på patienten Intern nytta IVA: Minskar oplanerade iva-inläggningar Intern nytta andra vårdavd: Minskade vårddygn

5 BAS/Vitala parametrar
Blodtryck & Andningsfrekvens & puls Syresättning & Puls

6 Fokus på Vitala parametrar
Höglandssjukhuset Fokus på Vitala parametrar Öka förståelsen hos akutens personal samt avdelningspersonal gällande vikten av att hitta den dåliga patienten, med hjälp av vitalparametrar (BAS+puls) och vikten av snabb och korrekt behandling Metodikum- scenarioträning, simuleringsdocka. Personal från avdelningarna-team. Förbered genom att läsa PM ” att upptäcka sepsis” på intranätet med behandlingsstrategier. 1 läkare och 1 ssk från varje avdelning skall utbildas i Scenarioträning 2013.

7 Blodtryck < 90 Andetag > 30 <8 Saturation < 90
ALLVARLIGA VARNINGSTECKEN Kontakta omedelbart läkare vid något av följande Blodtryck < 90 Andetag > 30 <8 Saturation < 90 Puls >130 <40 Medvetandeförändring eller vid allvarlig oro över patientens tillstånd trots normala vitala parametrar (intuition) Det är oftast indicerat för ansvarig läkare att konsultera IVA-kompetens i dessa fall

8 Tidigt upptäcka svårt sjuka – och agera
Pusselbit 1 av 16 inom landstingets säker vård alla gånger Tidigt upptäcka svårt sjuka – och agera

9 Syftet I tid ta hand om patienter som är på väg att bli sämre i sitt allmäntillstånd. Dessa patienter har en ökad risk för svårare sjukdomstillstånd och plötslig hjärtdöd. Hittar dem genom att använda vitala parametrar som larmsignaler.

10 1/2 klarar HLRsituationen, 1/3 av dessa skrivs ut från sjukhuset
Hjärtstopp = stor andel DÖD 1/2 klarar HLRsituationen, 1/3 av dessa skrivs ut från sjukhuset I över 50% hos de patienter som drabbats av hjärtstopp finns det fysiologiska varningstecken upp till 48 timmar innan hjärtstoppet i form av förändrat andningsmönster, hjärtfrekvens eller medvetandegrad. Med behandling hade man ev kunnat undvika det kommande hjärtstoppet!

11 Poängbaserade tabeller används på vissa sjukhus

12 Viktigaste är inte hur, men ATT man HITTAR
patienter i risk. Tidig identifiering och behandling ger betydligt bättre överlevnad

13 HUR AGERA? Usk/Ssk noterar att patienten blivit sämre Kontroller utförs mot BAS/vitala parametrar, tänk på TRENDEN! Nytillkomna eller oväntade avvikande parametrar rapporteras omedelbart till läkare (avd-läkare, jour el bakjour) SYRGAS, LÄGESOPTIMERING,VÄTSKA,PROVTAGNING Avdelningsläkare gör en snabb initial bedömning av patienten och ordinerar behandling Kontakt med IVA-jour tas om inte tillståndet kan förklaras som benignt/habituellt eller åtgärdbart av avdelningsläkare. Skärpt övervakning och behandling i samråd på avdelning eller överflyttning till IVA PM på intranätet : att upptäcka sepsis Är reviderat, men ej utlagt.

14 Förhöjd hjärtfrekvens 82% Puls Sänkt saturation 80 % Saturation
Fysiologiska parametrar som var mest utslagsgivande för att hitta svårt sjuka patienter innan övertag till IVA Förhöjd hjärtfrekvens 82% Puls Sänkt saturation 80 % Saturation Förhöjd andningsfrekvens 80 % ! Andningsfrekv Förhöjd LPK 57 % Sänkt pH 52 % Sänkt MAP-medelartärtryck 49% Blodtryck Förhöjt kreatinin 45 %

15 andningsfrekvens kontrolleras sällan trots att det troligen är den markör som tidigast ger utslag om att patienten är sjuk

16 BAS

17 BAS 90-30-90 Är utprovat först på KSS i Skövde.
Initiativtagare Dr Lars Ljungström chöl infektion. Primärt HITTA PATIENTER I RISK FÖR FÖRSÄMRING/DÖD! Ssk utför självständigt åtgärder med syrgas,pvk-provtagning (odling),vätska iv och KONTAKTAR AVDELNINGSLÄKARE.

18 VITALA PARAMETRAR Är en enkel rutin för all personal att lära sig och
att tillämpa. Tanken är att den skall hjälpa oss att HITTA sjuka patienter i tid, och lära oss att tänka fysiologiskt med SYRGAS VÄTSKA PROVTAGNING

19 Systoliskt Blodtryck < 90
Systoliskt blodtryck < 90 är ett sent tecken på cirkulationssvikt och definitionsmässigt svår sepsis vid infektionstillstånd. Försämring kan i detta skede inträffa mycket snabbt ! I.v vätska krävs omedelbart!

20 Andningsfrekvens > 30
Förhöjd andningsfrekvens är ett tidigt tecken på SIRS (systemic inflammatory response syndrome) och ibland det enda. Från pneumonistudier vet vi att de som har en andningsfrekvens > 35 har stor risk att avlida.

21 Saturation < 90 % Är tecken på organsvikt: respiratorisk svikt, vilket kan vara ett tecken på svår sepsis.

22 Lika viktigt som snabb åtgärd vid hjärtinfarkt !
Fynd av Systoliskt blodtryck < ELLER Andningsfrekvens > 30/min ELLER Saturation < 90 % ELLER Puls > 130/min <40/min kräver snabbt ställningstagande och/eller åtgärd av läkare ! Lika viktigt som snabb åtgärd vid hjärtinfarkt !

23 B Blodtryck under 90 i övertryck DESSA
A Andningsfrekvens över 30/minut ÄR S Syresättning under 90% AVVIKANDE! Dessutom ingår Puls under 40 eller över 130 VITALA PARAMETRAR: BAS+ puls Medvetandepåverkan hos patienten, Oro hos vårdpersonal över att något är fel stärker misstanken om att något är”fel”.

24 Vad kan iva-läkare hjälpa avdelningsläkare med
om behov av Iva-kontakt anses föreligga: Diskutera vårdnivå; Rätt vård till Rätt patient! Behandla/förebygga blodtrycksfall med iv vätskor. Hjälpa till att välja rätt sort i rätt mängd. Ordinera/värdera dygns/timdiures Behandla/förebygga syrebrist och lungkollaps med syrgas i rätt mängd och på rätt sätt; grimma/mask. Optimera andingsgymnastik. Kontrollera och understödja perifera infarter Optimera övervakning Ordinera blodprover, ordinera uppföljning Summa Summarum: ENKLA, BILLIGA åtgärder som räddar komplicerade,dyrbara patientliv

25 Målvärden Viktigt att läkare bestämmer målvärden Blodtrycksmål Systoliskt bltr>120 ex Andningsfrekvensmål <20 ex Saturationsmål % ex Pulsmål ex Alla målvärden passar inte alla patienter!

26 KAN MAN GÖRA FEL?

27 KOLpatienter har ofta lägre saturation
och kan samla på sig koldioxid om man ger dem ” för mycket” syrgas Skall ALDRIG undvika ge syrgas av ”rädsla” för att någon kanske har KOL Viktigt att ha pulsoxymeter och se saturationen. Går i värsta fall att handventilera / respiratorbehandla ur koldioxiden!

28 Patienter med hjärtsvikt kan vara känsliga för
intravenös vätska. Man skall INTE UNDVIKA vätska pga rädsla för lungödem, men man skall veta om deras blodtryck är lågt pga hjärtsvikten( Habituellt) eller pga försämring. Viktigt med ankomstvärden! Bla Furix och CPAP kan ges i värsta fall om lungödem tillstöter.

29 Kommunikation : SBAR Situation Bakgrund Aktuellt tillstånd Rekommendation

30

31 Medvetandegrad; RLS

32 Smärtskattning VAS


Ladda ner ppt "BAS+PULS= VITALA PARAMETRAR"

Liknande presentationer


Google-annonser