Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SIR-utbildningsdag 2011-11-17 Välkomna! SIR-utbildningsdag 2011-11-17.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SIR-utbildningsdag 2011-11-17 Välkomna! SIR-utbildningsdag 2011-11-17."— Presentationens avskrift:

1 SIR-utbildningsdag 2011-11-17
Välkomna! SIR-utbildningsdag

2 Svenska Intensivvårdsregistret
Program 10:00 – 11:00 Vad är SIR? Vad finns för riktlinjer och varför ska man följa dem? 11:10 – 12:30 Webbmoduler och säker inloggning (e-legitimation) Hur rapporterar man data till SIR på ett optimalt sätt? Patientinformation 12:30 – 13:30 Lunch 13:30 – 15:00 SIR:s valideringsprogram Hur hittar man avdelningens utdata - Portalen 15:00 Avslutning & Kaffe med frågestund Svenska Intensivvårdsregistret

3 SIR - Intensivvårdsregistrering.
SIR – Vad är det? TN, CM & GK SIR.

4 SIR - Intensivvårdsregistrering.
SIR – Vad är det? Svenska Intensivvårdsregistret Nationellt kvalitetsregister Start 2001 Självständig förening Styrelse med olika arbetsgrupper Drivs genom Dataregisteravgift per avdelning SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) Donationsrådet Öppet register sedan 1/1 2005 Svenska Intensivvårdsregistret TN, CM & GK SIR.

5 SIR - Intensivvårdsregistrering.
SFAI – SIR – SIS SIR är en självständig förening som är förenad med SFAI. (Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård). SIR följer de regler, rekommendationer och riktlinjer som gäller för nationella kvalitetsregister. Har gemensamma regler, riktlinjer och rekommendationer som SFAI och SFAI:s delförening för Intensivvård (SIS). Svenska Intensivvårdsregistret TN, CM & GK SIR.

6 SIR - Intensivvårdsregistrering.
SIR:s syfte Att utan egen vinning driva ett nationellt kvalitetsregister för intensivvård i Sverige i egen regi eller som upphandlad tjänst. Följa och höja kvaliteten på svensk intensivvård inom utvalda kontinuerligt uppföljda områden Att främja metodutveckling och forskning inom intensivvården, där ett deltagande av många centra är en förutsättning för genomförande av högkvalitativa vetenskapliga studier Svenska Intensivvårdsregistret TN, CM & GK SIR.

7 SIR - Intensivvårdsregistrering.
SIR - Medlemskap Föreningen SIR är öppen för svenska intensivvårdsavdelningar som är anslutna till registret och har erlagt dataregisteravgift. Varje separat redovisad avdelning är enskild medlem oavsett klinik-, divisions- eller annan organisationsstruktur. Svenska Intensivvårdsregistret TN, CM & GK SIR.

8 SIR - Intensivvårdsregistrering.
SIR – Vad gör vi? Gemensamma riktlinjer intensivvårdsregistrering Tar emot data från medlemmarna Lägger till mortalitetsdata Bearbetar data Presenterar data Portalen Årsrapport Studier/Forskningsprojekt Donationsrådet Öppna Jämförelser (SKL) Kurser & utbildningar SIR:s årliga fortbildningskurs mars (alltid v 11) Svenska Intensivvårdsregistret TN, CM & GK SIR.

9 SIR:s 10 kvalitetsindikatorer
SIR - Intensivvårdsregistrering. SIR:s 10 kvalitetsindikatorer Uppföljning av livskvalitet och funktionellt status efter intensivvård Svensk riskjusterad mortalitet Patienter med multiresistenta bakterier som vårdas på IVA Ventilator-associerad pneumoni (VAP) Överflyttning av patient till annan IVA från egen IVA pga. egen resursbrist Oplanerad återinläggning på samma IVA inom 72 timmar Avlidna på IVA uppföljning Nattlig utskrivning från IVA till vårdavdelning Avstå respektive avbryta medicinsk behandling på IVA Beläggning på IVA Svenska Intensivvårdsregistret TN, CM & GK SIR.

10 SIR - Intensivvårdsregistrering.
SIR – Vad gör vi inte Säljer inga IVA-system (program) Tillhandahåller inte program för att skapa XML-fil Ändrar inte inskickade data Tar inte emot kommersiell sponsring Svenska Intensivvårdsregistret TN, CM & GK SIR.

11 SIR - Intensivvårdsregistrering.
Vad gör avdelningen? Registrerar i eget lokalt system IvaRätt (SU-avdelningarna Göteborg) Fenix (Skövde, Jönköping m.fl.) PasIva (Halmstad, Luleå, Östersund m.fl.) IMX (Örebro, Karlskoga & Lindesberg) MetaVision (Jönköping, Värnamo, Eksjö) Picis (Umeå) Clinisoft (Stockholm & NU-sjukvården) Carat (TIVA – Linköping, Umeå, Örebro mfl.) Svenska Intensivvårdsregistret TN, CM & GK SIR.

12 Svenska Intensivvårdsregistret
Vilka är vi? Caroline Mårdh 50% Kristianstad 50% anställd av SIR Hans Gren 50% Kristianstad 50% anställd av SIR Kjell Söderlund 60% NU-sjukvården 40% anställd av SIR Lena Andersson 80% Alingsås 20% anställd av SIR Svenska Intensivvårdsregistret

13 Svenska Intensivvårdsregistret
Vilka är ni? Nyckelpersoner mitt i verksamheten Personer som kan och gör stor nytta! Sekr, ssk och några andra Inte meningen att ni ska ta över all registrering men ni kan hålla koll och vara behjälpliga Mer kunskap ger bättre data Svenska Intensivvårdsregistret

14 Svenska Intensivvårdsregistret
Kontaktvägar Telefon Mail Hemsida Ställ en fråga Svenska Intensivvårdsregistret

15 SIR - Intensivvårdsregistrering.
Vad är intensivvård för något? Jo de svarta prickarna är intensivvård! TN, CM & GK SIR.

16 Definition av intensivvård
SIR - Intensivvårdsregistrering. Definition av intensivvård Intensivvård definieras som avancerad övervakning, diagnostik eller behandling vid hotande eller manifest svikt i vitala funktioner Intensivvård är en vårdnivå och inte en vårdplats Svenska Intensivvårdsregistret TN, CM & GK SIR.

17 SIR - Intensivvårdsregistrering.
Gemensam Målsättning Bästa medicinska och omvårdnadsmässiga resultat till lägsta personella och materiella resurs för samma typ och grad av sjukdom med lägsta möjliga komplikation Svenska Intensivvårdsregistret TN, CM & GK SIR.

18 SIR - Intensivvårdsregistrering.
Varför är vi på jobbet? Resultat = Patientnytta Kostnader Svenska Intensivvårdsregistret TN, CM & GK SIR.

19 Svenska Intensivvårdsregistret
Varför registrera? Egna uppföljningar Planering – vad ska vi göra? Produktion – vad gör vi / vad har vi gjort? Resultat – hur gick det / hur blev det? Förbättringsåtgärder Jämförelser med andra Ekonomi Debitering KPP Återkoppling till medarbetare/medansvariga! Svenska Intensivvårdsregistret

20 SIR - Intensivvårdsregistrering.
Kan jag registrera? Ja, med hjälp av: Bra IT-stöd Enhetliga riktlinjer Förankrade lokala rutiner Känd terminologi och tillämpning Kända av dem som registrerar Svenska Intensivvårdsregistret TN, CM & GK SIR.

21 Har Ni tid att registrera?
SIR - Intensivvårdsregistrering. Har Ni tid att registrera? Har Ni tid att avstå från registrering? Svenska Intensivvårdsregistret TN, CM & GK SIR.

22 SIR - Intensivvårdsregistrering.
Förhållningssätt eller Svenska Intensivvårdsregistret TN, CM & GK SIR.

23 SIR - Intensivvårdsregistrering.
Varför blev det såhär? Svenska Intensivvårdsregistret TN, CM & GK SIR.

24 Frågor?

25 Svenska Intensivvårdsregistret
Vad kan rapporteras? Grunddata Diagnoser Behandlingsstrategi Riskscoring SAPS3 (≥16 år) PIM2 (<16 år) IVA-Higgins (TIVA) Åtgärder SOFA Vårdtyngd Vårdtyngd Sverige NEMS Komplikationer Vikt & Längd Avlidna på IVA (xml el webb) PostIva (webb) Vårdbegäran (webb) Svenska Intensivvårdsregistret

26 Vilka riktlinjer finns
Grunddataset Vårdtillfälle Barnintensivvård Thoraxintensivvård Behandlingsstrategi Diagnoser Diagnoslista Diagnossättning Riskscoring SAPS3 (≥16 år) PIM2 (<16 år) IVA-Higgins (TIVA) Åtgärder/Op-tillfällen SOFA Vikt & Längd Vårdtyngd Vårdtyngd Sverige NEMS Komplikationer Avlidna på IVA Vårdbegäran PostIva-uppföljning Svenska Intensivvårdsregistret

27 Riktlinjer på hemsidan
Svenska Intensivvårdsregistret

28 Svenska Intensivvårdsregistret
Grunddataset Grundläggande uppgifter för att överhuvudtaget kunna rapportera data Personnummer Kön In-uttider Postnummer Osv… Svenska Intensivvårdsregistret

29 Svenska Intensivvårdsregistret
Vårdtillfälle Beskriver hur olika parametrar runt vårdtillfället ska registreras Olika vårdtyper Vårdtillfällets start, ankomsttid och utskrivningstid Opereradstatus Akutinläggning (planerad vs oplanerad) Ankomst resp utskrivningsvägar Moderkliniker Vårdresultat Svenska Intensivvårdsregistret

30 Vårdtillfällets start
SIR - Intensivvårdsregistrering. Vårdtillfällets start Vårdtillfället börjar när IVA:s personal övertar ansvaret för patienten. Kan vara på akutmottagning, röntgen på annat sjukhus vid transport osv…. Svenska Intensivvårdsregistret TN, CM & GK SIR.

31 SIR - Intensivvårdsregistrering.
Ankomsttid Skilj från vårdtillfällets start… När patienten kommer till IVA dvs in genom IVA:s dörrar. Svenska Intensivvårdsregistret TN, CM & GK SIR.

32 Vårdtillfällets slut - Utskrivningstid
SIR - Intensivvårdsregistrering. Vårdtillfällets slut - Utskrivningstid Vårdtillfället slutar när den avlidna lämnar IVA Inte samma tidpunkt som avlidentidpunkt. Kan vara lång tid mellan avlidentidpunkt och vårdtillfällets slut tex vid organdonation Svenska Intensivvårdsregistret TN, CM & GK SIR.

33 SIR - Intensivvårdsregistrering.
Opererad? Opererad = Ja om patienten blivit opererad någon gång under sammanhängande sjukvårdsperiod Akut - operationen har ägt rum inom 24 timmar från beslut om operation Elektiv – operationen har ägt rum mer än 24 timmar efter beslut om operation Undantag: För barn < 16 år gäller att om en operation hade kunnat uppskjutas i mer än 6 timmar utan ”adverse effect” räknas den som en elektiv operation (enl PIM2) Svenska Intensivvårdsregistret TN, CM & GK SIR.

34 SIR - Intensivvårdsregistrering.
Opereradtidpunkt? Tidpunkt för avslut av senaste operation före IVA. Svenska Intensivvårdsregistret TN, CM & GK SIR.

35 Planerad/Oplanerad Inläggning
SIR - Intensivvårdsregistrering. Planerad/Oplanerad Inläggning Planerad inläggning patientens behov av intensivvård känd sedan >12 timmar Oplanerad inläggning Patientens behov av intensivvård känd sedan ≤12 timmar För barn < 16 år gäller att om en IVA-inläggning hade kunnat uppskjutas i mer än 6 timmar utan ”adverse effect” räknas den som en elektiv inläggning (enl PIM2) Svenska Intensivvårdsregistret TN, CM & GK SIR.

36 Barnintensivvård Thoraxintensivvård
Specifika riktlinjer för specifika vårdtyper Vårdtyp BIVA används bara på specialiserade barnintensivvårdsavdelningar Vårdtyp TIVA används bara på specialiserade thoraxintensivvårdsavdelningar Svenska Intensivvårdsregistret

37 Svenska Intensivvårdsregistret
Behandlingsstrategi De vi ofta kallar Avstå & Avbryta behandling SoS har nu kommit med ny författning Under bearbetning (SFAI – SIS – SIR) Är en journalhandling Bör överföras till SIR Se kommande riktlinje… Svenska Intensivvårdsregistret

38 Svenska Intensivvårdsregistret
Diagnoser Diagnoslista – SIR SIR har tagit fram ett urval av diagnoser från ICD-10-SE till en egen lista För att inte få en för omfattande spridning av primära diagnoser Diagnossättning Beskrivning och tillämpning vid diagnossättning Nyckeldiagnoser Viktiga diagnoser Viktiga associerade eller komplicerande diagnoser/tillstånd Patientsäkerhetsdiagnoser Svenska Intensivvårdsregistret

39 SIR - Intensivvårdsregistrering.
Primär IVA-diagnos Det tillstånd/sjukdom som är huvudorsak till IVA-vården = primär IVA-diagnos. Obs! Skilj från huvuddiagnos – ofta inte samma diagnos Primär IVA-diagnos skall alltid hämtas från SIR:s diagnoslista. Övriga diagnoser kan tas från hela ICD-10-SE Svenska Intensivvårdsregistret TN, CM & GK SIR.

40 Riskscoring (Riskbedömning)
Riskjustering innebär att vårdens resultat beskrivs med hänsyn tagen till faktorer som kan påverka sjukdomsförloppet. Systemen - försöker beräkna patientens mortalitetsrisk (EMR) genom ett antal patientfaktorers betydelse De metoder som idag är förekommande inom intensivvården är SAPS3 (Simplified Acute Physiology Score) PIM2 HIGGINS Apgarskalan för nyfödda och ASA-klassifikationen för anestesi är exempel på andra metoder att bedöma risk Svenska Intensivvårdsregistret

41 Svenska Intensivvårdsregistret
SAPS3 Simplified Acute Physiology Score Används för ≥ 16 år 3 olika ”boxar” Box I beskriver patienten före intagning för intensivvård. Box II beskriver varför intagning för intensivvård (intagningsorsaker) Box III beskriver fysiologiska parametrar i anslutning till ankomsten till intensivvården (1 timme före och efter ankomst). Svenska Intensivvårdsregistret

42 Svenska Intensivvårdsregistret
PIM2 För barn på vuxen-IVA < 16 år För barn på BIVA upp till 24 år Värdena vid första patientkontakten Svenska Intensivvårdsregistret

43 Svenska Intensivvårdsregistret
HIGGINS Speciellt för thoraxintensivvård Svenska Intensivvårdsregistret

44 SIR - Intensivvårdsregistrering.
EMR - OMR - SMR EMR (%) Estimerad (förväntad) mortalitets risk OMR (%) Observerad mortalitet Rat SMR (OMR/EMR = SMR) Standardiserad mortalitets Rat (kvot) OMR/EMR = SMR Svenska Intensivvårdsregistret TN, CM & GK SIR.

45 SIR - Intensivvårdsregistrering.
SAPS3 - EMR? Ålder Kroniska sjukdomar Vårdplats före IVA Tid på sjukhus före IVA Vasoaktiva före IVA Planerad/oplanerad inläggning på IVA Opererad Ja/nej Akut /elektiv Intagningsorsaker Vilken operation Infektion vid inläggning CNS (RLS el GCS) Temperatur Blodtryck Labvärden Bilirubin Kreatinin Leukocyter Trombocyter Ventilator Ja/nej PaO2 PF Ratio Svenska Intensivvårdsregistret TN, CM & GK SIR.

46 SIR - Intensivvårdsregistrering.
SAPS3 - EMR? Ålder Kroniska sjukdomar Vårdplats före IVA Tid på sjukhus före IVA Vasoaktiva läkemedel före IVA Planerad/oplanerad inläggning på IVA Opererad Ja/nej Akut /elektiv Intagningsorsaker Vilken operation Infektion vid inläggning CNS (RLS el GCS) Temperatur Blodtryck Labvärden Bilirubin Kreatinin Leukocyter Trombocyter Ventilator Ja/nej PaO2 PF Ratio Svenska Intensivvårdsregistret TN, CM & GK SIR.

47 SIR - Intensivvårdsregistrering.
Lika bra som förväntat EMR: 32 % (medel) = 0,320 OMR: 32 % avlidna = 0,320 SMR: 0,320/0,320 = 1,00 (OMR/EMR = SMR) Svenska Intensivvårdsregistret TN, CM & GK SIR.

48 SIR - Intensivvårdsregistrering.
Bättre än förväntat EMR: 35 % (medel) = 0,350 OMR: 25 % avlidna = 0,250 SMR: 0,250/0,350 = 0,71 (OMR/EMR = SMR) Svenska Intensivvårdsregistret TN, CM & GK SIR.

49 SIR - Intensivvårdsregistrering.
Sämre än förväntat EMR: 32 % (medel) = 0,320 OMR: 38 % avlidna =0,380 SMR: 0,380/0,320 = 1,09 (OMR/EMR = SMR) Svenska Intensivvårdsregistret TN, CM & GK SIR.

50 Frågor?

51 Åtgärder/Op-tillfällen
Några utvalda åtgärder från KVÅ-listan som speciellt ska beaktas Tidpunkt eller period (start o sluttid? Valideringsregler finns för överlappande åtgärder och dubbelregistrering Svenska Intensivvårdsregistret

52 Svenska Intensivvårdsregistret
SOFA Sequential Organ Failure Assessment Daglig bedömning av hur sjuk patienten är Baserat på 6 organsystem (andning, koagulation, lever, kardiovaskulär, CNS samt njurar). Varje organsystem kan få 0-4 poäng. Totalpoäng kan således variera mellan 0 – 24 poäng. Svenska Intensivvårdsregistret

53 Svenska Intensivvårdsregistret
Vikt & Längd Till vad? BMI Uppföljning Vikt före aktuellt insjuknande vid ankomst till IVA daglig vikt på IVA vid utskrivning från IVA Längd Svenska Intensivvårdsregistret

54 Svenska Intensivvårdsregistret
Vårdtyngd VTS (Vårdtyngd Sverige) 11 indikatorer Ny VTS på gång (2013?) Flera avdelningar varit med i en tidsstudie NEMS (Nine equivalents of using nursing manpower use score) 9 (7) indikatorer Svenska Intensivvårdsregistret

55 Svenska Intensivvårdsregistret
VTS Svenska Intensivvårdsregistret

56 Svenska Intensivvårdsregistret
NEMS Svenska Intensivvårdsregistret

57 Svenska Intensivvårdsregistret
Komplikationer Nya inför 2012! Nuvarande komplikationer utgår from 2012 Mer detaljerade OBS! Bakteriell multiresistens & Clostridium Smittisolering? CVK relaterad infektion Glöm ej befintlig CVK Oplanerad ÅterIn < 72 tim Svenska Intensivvårdsregistret

58 Avlidna på IVA Protokoll
Protokoll - För varje patient som avlider under intensivvård Ansvariga  DAL/ DAS Donationsansvarig läk & Donationsansvarig ssk Hur? Via ordinarie inrapportering Via webbmodul Protokoll och vårdtillfälle till SIR Samma personnummer! Rapportera fortlöpande Rapporteras vidare till Donationsrådet Svenska Intensivvårdsregistret

59 Svenska Intensivvårdsregistret
Vårdbegäran - MIG Vårdbegäran till IVA Önskemål om hjälp med bedömning, utförande av åtgärd eller ett önskemål om övertagande till IVA. Konsultation är en typ av vårdbegäran där råd eller ordinationer erhålls från ansvarig IVA-personal utan att vårdansvaret överlämnas. Rapporteras via webbmodul Via XML-fil (snart) Svenska Intensivvårdsregistret

60 Svenska Intensivvårdsregistret
PostIva Uppföljning efter intensivvård Hur mår våra patienter efter IVA? Rapporteras via webbmodul Via XML-fil (snart) Svenska Intensivvårdsregistret

61 Frågor?

62 Webbformulär Säker autentisering SITHS-kort
SIR - Intensivvårdsregistrering. Webbformulär Säker autentisering SITHS-kort Ett smart kort för elektronisk identifiering. Svenska Intensivvårdsregistret TN, CM & GK SIR. 62

63 SIR - Intensivvårdsregistrering.
Webbformulär Formulär i drift Avlidna på IVA Uppföljning efter intensivvård Vårdbegäran Svenska Intensivvårdsregistret TN, CM & GK SIR.

64 SIR - Intensivvårdsregistrering.
Behörigheter? Behörighet till webbformulären sker via säker autentisering via e-leg (SITHS-kort) En inloggning kan ge behörighet till flera webbformulär Behörigheter beställs via hemsidan under rubriken Webbformulär Svenska Intensivvårdsregistret TN, CM & GK SIR.

65 SIR - Intensivvårdsregistrering.
Vem får behörighet? IVA-avdelningen utser själva vilka personer som ska ha behörighet. Alla SIR-avdelningar har kostnadsfri tillgång till webbformulären Alla IVA-enheter har kostnadsfri tillgång till Avlidna på IVA enligt avtal med Donationsrådet Svenska Intensivvårdsregistret TN, CM & GK SIR.

66 SIR - Intensivvårdsregistrering.
Vem får data? Uppföljning efter intensivvård & Vårdbegäran SIR Egna avdelningen får tillgång till egen data Avlidna på IVA Donationsrådet Svenska Intensivvårdsregistret TN, CM & GK SIR.

67 Säker autentisering - SITHS
Varför – Krav från Datainspektionen Alla landsting är anslutna till ”SITHS-tjänsten” Olika långt i införandet…. många har kommit lång Med hjälp av SITHS-kortet kan Du som personal/vårdgivare identifiera, legitimera och ge bevis för Din behörighet, oberoende av organisatoriska och geografiska gränser. Svenska Intensivvårdsregistret

68 Säker autentisering - SITHS
SIR har infört säker autentisering för samtliga webbformulär. Vårdbegäran Avlidna på IVA PostIva Berör än så länge inte ordinarie inrapportering via krypterad inrapporteringsfil (XML-fil) 1 april stängde SIR gamla inloggningsrutinen. Svenska Intensivvårdsregistret

69 Svenska Intensivvårdsregistret
Vad behöver SIR? SIR behöver lägga upp Ditt HSA-ID Alla anställa inom landstingen har ett unikt HSA-ID. Detta består av en global och en lokal del med bindestreck mellan. Global del utgörs av 10-siffrors organisationsnummer föregånget av landsid = SE. Lokal del utgörs av en identitet om maximalt 13 alfanumeriska tecken som utformas enligt lokala regler vid respektive landsting. Ex på HSA-ID: SE Kontakta din lokala personalansvariga om du inte vet ditt fullständiga HSA-ID. Finns i er egna personalkatalog. Svenska Intensivvårdsregistret

70 Svenska Intensivvårdsregistret
Vad behöver Du? Personligt SITHS-korts med tillhörande personlig kod för legitimering Kortläsare till datorn Klientprogramvaran NetiD installerad i datorn. NetiD är den programvara som krävs för att få din e-legitimation att fungera i datorn. Svenska Intensivvårdsregistret

71 Svenska Intensivvårdsregistret
Hur gör jag? Nya behörigheter beställs via hemsidan Ange fullständigt HSA-Id Logga in: Välj SITHS-inloggning Ange din kod för legitimering Svenska Intensivvårdsregistret

72 Svenska Intensivvårdsregistret
Patientinformation Information om deltagande i kvalitetsregister Patient och anhöriginformation Svenska Intensivvårdsregistret

73 SIR - Intensivvårdsregistrering.
Data till & från SIR TN, CM & GK SIR.

74 SIR - Intensivvårdsregistrering.
Grundregler För att uppnå en bra kvalitet ska samtliga IVA-vårdtillfällen registreras och rapporteras Grunddata enligt ” Grunddataset” måste uppfyllas Därefter fyller man på med övriga valfria parametrar Man måste ange till vilken nivå man rapporterar varje enskild parameter utöver grunddata. Rapportera regelbundet, helst veckovis. Rapportera alltid för lång tid tillbaka så att rättningar kommer med. Inga vårdtillfällen som ”fastnar” i valideringsprogrammet ska plockas bort utan utredas och åtgärdas Svenska Intensivvårdsregistret TN, CM & GK SIR.

75 Exportera data till SIR
SIR - Intensivvårdsregistrering. Exportera data till SIR Det är ett ”teamwork” med gemensam kunskap och ansvar om medicinsk IVA-registrering, hantering och kvalitetssäkring av data samt kunskap om IT-teknik/miljön Svenska Intensivvårdsregistret TN, CM & GK SIR.

76 Rapportera data till SIR
SIR - Intensivvårdsregistrering. Rapportera data till SIR IVA-avdelningen måste ha insyn, ansvar och kontroll. Inget arbete för IT-avdelning Gemensam genomgång av vilka parametrar som ska rapporteras och till vilken valideringsnivå Kontrollera att 2 kvitton kommer efter rapportering Kontrollera på Portalen att data stämmer med din verklighetsuppfattning Svenska Intensivvårdsregistret TN, CM & GK SIR.

77 Inrapportering till SIR
SIR - Intensivvårdsregistrering. Inrapportering till SIR Rekommendation Skicka alltid hela föregående år och fram till dags datum Skicka helst varje vecka (minst varje månad) Ex Första – Andra – Tredje – Skicka alltid samtliga vårdtillfällen inom perioden Om man skicka enl ovan så innebär det att samma vårdtillfälle rapporteras upprepade gånger. Senast inkomna data betraktas som den rätta och gammal vårdtillfälle skrivs över. Svenska Intensivvårdsregistret TN, CM & GK SIR.

78 SIR - Intensivvårdsregistrering.
Radera vårdtillfälle Om man raderar vårdtillfälle i sitt lokala system som redan rapporteras till SIR så måste ni meddela SIR detta Raderade vårdtillfälle raderas inte med automatik hos SIR om ny fil för samma period skickas. Svenska Intensivvårdsregistret TN, CM & GK SIR.

79 Uppdatera vårdtillfälle
SIR - Intensivvårdsregistrering. Uppdatera vårdtillfälle Svenska Intensivvårdsregistret TN, CM & GK SIR.

80 SIR - Intensivvårdsregistrering.
Support För fortlöpande information om riktlinjeförändringar och om valideringsprogram rekommenderas att man skapar ett konto på SIR:s hemsida och prenumererar på SIR:s support- och riktlinjesidor. Gå in på hemsidan och klicka på Logga in Välj Registrera konto Välj Prenumerera längst ned på de sidor du önskar Övriga frågor hänvisas till Svenska Intensivvårdsregistret TN, CM & GK SIR.

81 SIR - Intensivvårdsregistrering.
Grunddataset Grunddataset + flera moduler Svenska Intensivvårdsregistret TN, CM & GK SIR.

82 SIR - Intensivvårdsregistrering.
Vägen till SIR Riktlinjer & Rekommendationer SIR fastställer riktlinjer och rekommendationer. Dessa finns tillgängliga på Svenska Intensivvårdsregistret TN, CM & GK SIR.

83 SIR - Intensivvårdsregistrering.
Vägen till SIR Riktlinjer & Rekommendationer SIR avstår från att tillhandahålla registreringsprogram för lokalt bruk Finns redan Lokala anpassningar behövs SIR ställer krav på att tolkningsbara data skall tillhandahållas utan risk för förväxling, förvanskning eller feltolkning Lokalt registreringsprogram Svenska Intensivvårdsregistret TN, CM & GK SIR.

84 SIR - Intensivvårdsregistrering.
Vägen till SIR… Riktlinjer & Rekommendationer SIR tillhandahåller en rapporteringsmall (XML-specifikation) med både obligatoriska och frivilliga fält. Lokalt registreringsprogram Lokalt skapas en inrapporteringsfil (XML-fil) Svenska Intensivvårdsregistret TN, CM & GK SIR.

85 SIR - Intensivvårdsregistrering.
Vägen till SIR… Riktlinjer & Rekommendationer Syfte ge en möjlighet att på hemmaplan komplettera och korrigera Anger vilka data man skickar in Kan vara en hjälp att hitta bristfälliga rutiner för registreringar på hemmaplan. Lokalt registreringsprogram Inrapporteringsfil (XML-fil Validering görs på hemmaplan via SIR:s valideringsprogram Svenska Intensivvårdsregistret TN, CM & GK SIR.

86 SIR - Intensivvårdsregistrering.
Vägen till SIR… Riktlinjer & Rekommendationer Valideringsprogrammet innehåller även funktioner för kryptering och filöverföring till SIR. Innehåller även funktion för dekryptering av filöverföring från SIR till avdelningen. Lokalt registreringsprogram Inrapporteringsfil Valideringsprogram lokalt Kryptering / Filöverföring Svenska Intensivvårdsregistret TN, CM & GK SIR.

87 SIR - Intensivvårdsregistrering.
Framme hos SIR 2 st kvitto skickas till avsändaren Vårdbegäran Mer omfattande validering utförs av SIR. 2st kvitto skickas till avsändaren då data tagits emot och lästs in hos SIR. Mortalitetsdata från SPAR tillförs och adderas varje vecka. Data från Vårdbegäran, Avlidna på IVA och PostIva tillförs via webbformulär PostIva-uppföljning Avlidna på IVA Mortalitets data från SPAR IN-Databas SPAR Statens personadressregister Svenska Intensivvårdsregistret TN, CM & GK SIR.

88 SIR - Intensivvårdsregistrering.
Observera att mortalitetsdata uppdateras veckovis på Portalen Ut från SIR… IN-Databas Data finns åtkomlig på Portalen efter kvitto nr 2 Årsrapport Mortalitetsdata från SPAR återskickas till sjukhus som så önskar Avlidna på IVA till Donationsrådet Öppna Jämförelser (SKL) Via FoU-ansökan – egna projekt/studier Avidentifiering UT-Databas Årsrapport Mortalitetsdata åter enheten Portalen Avlidna på IVA till Donationsrådet Öppna Jämförelser (SKL) FoU Projekt/Studier Svenska Intensivvårdsregistret TN, CM & GK SIR.

89 SIR - Intensivvårdsregistrering.
Problem…..? Olika lokala registreringstraditioner. Rutiner, kunskap och ledarskap. System som inte stöder registrering av önskad data….. Man kan helt enkelt inte registrera. System som stöder men har inte obligatoriska fält…. Man kan registrera … men det blir inte gjort! Man kan inte tolka sin egen data rätt….. Man registrerar rätt men det tolkas fel till inrapportfilen. Svenska Intensivvårdsregistret TN, CM & GK SIR.

90 SIR - Intensivvårdsregistrering.
Problem…..? Man får inte ut datafilen från sjukhusets datanätverk… Ett ökande problem!!. Hårdare säkerhetsrutiner på sjukhusen. Obs! Kontrollera att kvitto kommer! Kommunikationssvårigheter IVA-avd – IT-avd – leverantörer av IT-system. Kvalitetsbrister i datamängden hos SIR. Bortfall av viktiga parametrar ”Liten tuva stjälper ofta stort last”. Svenska Intensivvårdsregistret TN, CM & GK SIR.

91 Frågor?

92 SIR - Intensivvårdsregistrering.
Lunch TN, CM & GK SIR.

93 Valideringsprogrammet
SIR - Intensivvårdsregistrering. Valideringsprogrammet TN, CM & GK SIR.

94 Valideringsprogrammet
SIR - Intensivvårdsregistrering. Valideringsprogrammet Tillhandahålls gratis från SIR Uppgraderas årligen (inför nytt år) Innehåller funktion för validering av data Innehåller även funktioner för kryptering och filöverföring till SIR Innehåller funktion för dekryptering av filöverföring från SIR till avdelningen Svenska Intensivvårdsregistret TN, CM & GK SIR.

95 Valideringsprogrammet
SIR - Intensivvårdsregistrering. Valideringsprogrammet Inställningar måste göras Svenska Intensivvårdsregistret TN, CM & GK SIR.

96 Inställningar för att få iväg filen
SIR - Intensivvårdsregistrering. Inställningar för att få iväg filen Här anger du hur du vill skicka in den validerade filen. Ta hjälp av SIR eller din IT-avd för att bestämma metod. Här ser du sökvägen till din Arbetskatalog Svenska Intensivvårdsregistret TN, CM & GK SIR.

97 Valideringsprogrammet
För att programmet ska fungera måste användaren ha skrivrättigheter i Arbetskatalogen. När programmet har installerats ska en aktiveringsfil läsas in av användaren. Denna aktiveringsfil tillhandahålls av SIR. Aktiveringsfilen kommer via mail. Spara den på säkert ställe så du har den om behöver läsa in den på nytt Öppna valideringsprogrammet – Arkiv – Aktiveringsfil – läs in. Starta om valideringsprogrammet. Därefter ska det stå aktuellt avdelningsnamn och din mailadress längst upp till höger. Svenska Intensivvårdsregistret

98 Svenska Intensivvårdsregistret
Aktivera dig och din avdelning för inrapportering via en aktiveringsfil som tillhandahålls av SIR Välj Arkiv – Aktiveringsfil och läs in din aktiveringsfil som du fått från SIR Svenska Intensivvårdsregistret

99 Valideringsparametrar
SIR - Intensivvårdsregistrering. Valideringsparametrar Ställs in för varje parameter Under ”Valideringsparametrar” anger du de regler/inställningar som ni har bestämt på er avd. OBS!! Medicinskt Ledningsansvarig eller motsvarande gör de valen. Svenska Intensivvårdsregistret TN, CM & GK SIR.

100 Valideringsparametrar
SIR - Intensivvårdsregistrering. Valideringsparametrar Ingen data av denna parameter registreras. Ger Nivå 1-fel om det finns med i XML-filen Används tex under införandeperioder. Innebär att data inte kommer med i utrapporter. Data finns alltid. Data tolkas som ”sanningen” för enheten. Detta alternativ rekommenderas för allt man avser att registrera efter en inkörningsperiod. Ger Nivå 1-fel om det saknas. I de flesta flikar finns det flera olika val att göra. Ange vilken ”vårdtyp” som filen innefattar. Ange ”Period”. Man kan ange flera perioder, baserat på ”Nivån” Ange ”valideringsnivå” Svenska Intensivvårdsregistret TN, CM & GK SIR.

101 Svenska Intensivvårdsregistret
OBS!! Numera två flikar, var noga med att kontrollera att inställningen är korrekt för respektive flik!! Svenska Intensivvårdsregistret

102 Svenska Intensivvårdsregistret
OBS! Här måste man göra ett val på varje ”Huvudgrupp” OCH varje ”Åtgärd”. Samt även ange ”period” om den skiljer sig åt. Svenska Intensivvårdsregistret

103 Valideringsparametrar?
Svenska Intensivvårdsregistret

104 Valideringsprogrammet
Om man gör förändringar i valideringsparametrarna och skickar data till SIR så kommer det en ny aktiveringsfil i retur med automatik. Denna ska läsas in före nästa inrapportering. Använd alltid senaste aktiveringsfilen. Om ni är flera på avdelningen som rapporterar måste samtliga rapportörer ha samma version av aktiveringsfil inläst. Svenska Intensivvårdsregistret

105 Svenska Intensivvårdsregistret
Att rapportera data… Registrera i eget lokalt system Skapa XML-fil från lokalt system och spara den på önskat ställe tex Din hemkatalog. Läs in XML-filen i valideringsprogrammet och validera den. Rätta ev fel i lokalt systemet Gör ev om steg 2-3 Skicka in till SIR Kontrollera att två kvitton kommer tillbaka inom 24 timmar Följ upp på SIR:s utdataportal Svenska Intensivvårdsregistret

106 Svenska Intensivvårdsregistret
Svenska Intensivvårdsregistret

107 Svenska Intensivvårdsregistret
Här kommer det en lista vid validering med ev kommentarer Nivå 1 - Måste åtgärdas. Förhindrar att filen kan skickas in Nivå 2 - Bör åtgärdas men filen kan skickas Nivå 3 - Kan vara ett meddelande om någon inkonsekvens. Filen kan skickas Svenska Intensivvårdsregistret

108 Svenska Intensivvårdsregistret
Validerad fil, klar för inskick. Svenska Intensivvårdsregistret

109 SIR - Intensivvårdsregistrering.
Kvitto 1 Första kvittot talar om att filen kommit till SIR och att den förbereds för inläsning Får du inte detta kvitto inom 24 timmar har filen inte kommit fram Ex Kvitto 1: Din indatafil till Svenska intensivvårdsregistret har mottagits. Bearbetning pågår. Då bearbetningen är klar skickas kvitto på det. Om Du ej erhållit kvittot inom 48 timmar, kontakta . Svenska Intensivvårdsregistret TN, CM & GK SIR.

110 SIR - Intensivvårdsregistrering.
Kvitto 2 Andra kvittot talar om att filen lästs in i databasen och talar också om till vilket resultat Kontrollera resultatet! Ex Kvitto 2: Här har inrapporteringen gjorts utan anmärkning! Din indatafil har nu lagts till i Svenska intensivvårdsregistret. Datafilen omfattade data från IVA Storstad för perioden och innehöll 674 vårdtillfällen varav 674 lästs in utan anmärkning. Därutöver har ytterligare validering gjorts utan anmärkning. Valideringen har utförts med version Svenska Intensivvårdsregistret TN, CM & GK SIR.

111 SIR - Intensivvårdsregistrering.
Kvitto 2 Ex Kvitto 2: Här är det problem som måste åtgärdas! Din indatafil har nu lagts till i Svenska intensivvårdsregistret. Datafilen omfattade data från IVA Storstad för perioden och innehöll vårdtillfällen varav lästs in utan anmärkning vårdtillfällen har ej kunnat läsas in. 14 vårdtillfällen har anmärkningar som valideringen hos er bör ha upptäckt. Därutöver har ytterligare validering gjorts varvid 110 vårdtillfällen har anmärkningar. Se bifogad fil, eller hämta med valideringsprogrammet. Valideringen har utförts med version 5.3.6 Svenska Intensivvårdsregistret TN, CM & GK SIR.

112 SIR - Intensivvårdsregistrering.
Utdataportalen Svenska Intensivvårdsregistret TN, CM & GK SIR.

113 Svenska Intensivvårdsregistret
Svenska Intensivvårdsregistret

114 Svenska Intensivvårdsregistret
Svenska Intensivvårdsregistret

115 Svenska Intensivvårdsregistret
Svenska Intensivvårdsregistret

116 Svenska Intensivvårdsregistret
Svenska Intensivvårdsregistret

117 Svenska Intensivvårdsregistret
Svenska Intensivvårdsregistret

118 Svenska Intensivvårdsregistret
Svenska Intensivvårdsregistret

119 Svenska Intensivvårdsregistret
Svenska Intensivvårdsregistret

120 Svenska Intensivvårdsregistret
Svenska Intensivvårdsregistret

121 Svenska Intensivvårdsregistret
Svenska Intensivvårdsregistret

122 Svenska Intensivvårdsregistret
Svenska Intensivvårdsregistret

123 SIR - Intensivvårdsregistrering.
Tack för idag! Svenska Intensivvårdsregistret TN, CM & GK SIR.

124 Granskning av OMR/EMR = SMR
SIR - Intensivvårdsregistrering. Extramaterial Granskning av OMR/EMR = SMR Många enheter börjar särskilt granska de som avlidit. Detta är sällan en väg som leder till någon större förändring av SMR Det är inte heller den viktigaste vägen att analysera sin registreringskvalitet. Analysera alla vårdtillfällen systematiskt och på samma sätt. Svenska Intensivvårdsregistret TN, CM & GK SIR.

125 Granskning av OMR/EMR = SMR
SIR - Intensivvårdsregistrering. Ex 1 Granskning av OMR/EMR = SMR 600 vårdtillfällen på ett år 100 avlider (16,7 %) dessa har medel EMR 0,25 500 överlever dessa har också medel EMR 0,25. Medelv. för EMR av de 600 blir således 0,25 SMR blir då 0,167/0,250 = 0,668 Svenska Intensivvårdsregistret TN, CM & GK SIR.

126 Granskning av OMR/EMR = SMR
SIR - Intensivvårdsregistrering. Ex 2 Avlidna vårdtillfällen Granskning av OMR/EMR = SMR Fortsatt att det är 16,7 % som avlidit Granskning av de avlidna leder till att de egentligen skulle ha 0,30 i EMR Medelvärdet av de 600 blir nu ((500*0,25)+(100*0,30))/600 = 0,258 SMR blir då 0,167/0,258 = 0,647 Svenska Intensivvårdsregistret TN, CM & GK SIR.

127 Granskning av OMR/EMR = SMR
SIR - Intensivvårdsregistrering. Ex 3 Samtliga vårdtillfällen Granskning av OMR/EMR = SMR Fortsatt att det är 16,7 % som avlidit Granskning av samtliga vårdtillfällen leder till att de egentligen skulle ha 0,28 i EMR Medelvärdet av de 600 i EMR blir nu 0,28 SMR blir då 0,167/0,280 = 0,596 Svenska Intensivvårdsregistret TN, CM & GK SIR.


Ladda ner ppt "SIR-utbildningsdag 2011-11-17 Välkomna! SIR-utbildningsdag 2011-11-17."

Liknande presentationer


Google-annonser