Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SIR:s fortbildningskurs & årsmöte 15-16 mars 2012 Välkommen!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SIR:s fortbildningskurs & årsmöte 15-16 mars 2012 Välkommen!"— Presentationens avskrift:

1 SIR:s fortbildningskurs & årsmöte 15-16 mars 2012 Välkommen!

2  Incheckning i eftermiddag  Lunch kl 13:00  Middag kl 19:30  Frukost fredag från 06:30  Var bussig och sätt telefon på ljudlös Svenska Intensivvårdsregistret2 Praktisk info

3 Representation från SIR  Göran Karlström  Sten Walther  Folke Sjöberg  Christina Agvald Öhman  Carl- Johan Wickerts  Jan Martner  Pär Lindgren  Silvana Naredi  Susanne Wickberg  Per Hederström  Thomas Nolin  Caroline Mårdh  Hans Gren  Lotti Orvelius  Kjell Söderlund  Lena Andersson  Johan Petersson  Carolina Samuelsson

4 Speciellt tack till….  Britt- Marie Persfalk  Marita Lindén  Robert Svensson  Per Bonerfält  Maria Lingman  Magdalena Lundh  Carl-Johan Wallin  Lisbeth Meurling

5 SIR 10 års jubileum Saltsjöbaden 2011

6 Program 15 mars 10:00 - 10:15 Välkomna och praktisk information 10:15 - 11:00 Nyheter & Pågående arbete 11:00 - 13:00 Valbara grupper (välj en) Grupp 1: Registreringsproblematik och tillämpning Diagnoser, riskjustering, komplikationer Grupp 2: Registreringsproblematik och tillämpning Vårdtyngd, åtgärder, komplikationer 13:00 - 14:00 Lunch 14:00 - 15:30 Valbara grupper (välj en) Grupp 3: PostIvauppföljning – hur tolkar jag mina data? Grupp 4: Forskning i SIR Grupp 5: Skapa din avdelnings hemsida på SIR-webben 15:30 - 16:00 Fika 16:00 - 17:30 Valbara grupper (välj en) Grupp 6: Avdelningens egenkontroll av data - hjälp för att öka datakvalitén Grupp 7: Utveckling av Vårdtyngd Sverige (VTS) Grupp 8: Utdataportalen – på Ditt eget vis 17:30 – 17:45 Återsamling efter gruppsessioner och avslutning av dagen 19.30 - Middag

7 Grupper 14:00 – 15:30  Grupp 3: PostIvauppföljning – hur tolkar jag mina data? (Vår Gård salen) Finns det en PostIVA uppföljningsmottagning på din IVA eller är du nyfiken på hur en sådan kan vara uppbyggd? Vi kommer att visa hur man bör registrera sin PostIva uppföljning i den webbmodul som SIR tillhandahåller och hur man ska tänka i de olika stegen för att få ut data av bästa kvalitet. Dessutom tar vi upp hur man kan tolka patientens hälsorelaterade livskvalitet utifrån SF-36. Vad är det egentligen som de 8 dimensionerna i SF-36 säger oss?  Grupp 4: Forskning i SIR (Terrassen) SIR har nu en stor mängd intensivvårdsdata som kan användas för studier och forskning. Flera forskningsprojekt pågår. Vi ger en beskrivning om hur man går till väga för att få tillgång till SIR-data och vad som krävs för ytterligare formalia.  Grupp 5: Skapa din avdelnings hemsida på SIR-webben. (von Koch) I dag är näst intill ett krav på god och passande patient- och närståendeinformation. Här får Du tips och möjlighet i en praktisk workshop att påbörja arbetet med att presentera din avdelnings ”hemsida” på SIR-webben.

8 Grupper 16:00 – 17:30  Grupp 6: Avdelningens egenkontroll av data - hjälp för att öka datakvalitén (von Koch) Vad är god kvalité i data? Hur är kvaliteten på data på min egen avdelning? Vad är viktigt att tänka på och hur kan jag göra rent praktiskt för att kontrollera och säkra upp avdelningens data? Praktiskt tips och erbjudande ges.  Grupp 7: Utveckling av Vårdtyngd Sverige (Vår Gård salen) Flera avdelningar har nu varit med i olika studier för att utveckla VTS. Hur har det gått och vad kommer att hända framöver? Kommer vi att få en ny VTS 2013?  Grupp 8: Utdataportalen – på Ditt eget vis (Terrassen) Beskrivning av utdataportalen och vad Du har för nytta av den. Hur bör man rapportera data för att Din avdelning ska få bästa möjliga användning av Portalen. Visning av hur du kan göra för att spara rapporter med dina egna urval för olika ändamål (budgetarbete, produktionsstatistik, medicinsk kvalitet o förbättringsarbete m.m.)

9 Återsamling 17:30 – 17:45  Kort återsamling 17:30-17:45 – Återkoppling från resp. grupp fredag morgon  Middag kl 19:30

10 SIR växer…  SKL anslag 1,5 till 5,0 miljoner  Anställda 2,8 till 3,0 till 4-5 (2012)  Medlemskontakten ökar kraftigt  Bara 9 IVA som inte var med 2011!  Utdata växer på portalen  Webben ökad besöksfrekvens  PostIVA och Vårdbegäran i expansion  Sektion ”För patienter” på webben Svenska Intensivvårdsregistret10

11 SIR i ”världen” Svenska Intensivvårdsregistret11

12 SIR i ”världen” Svenska Intensivvårdsregistret12

13 SIR i ”världen” Svenska Intensivvårdsregistret13

14 SIR i ”världen” Svenska Intensivvårdsregistret14

15 SIR i ”världen” Svenska Intensivvårdsregistret15

16 SIR i ”världen” Svenska Intensivvårdsregistret16

17 SIR i ”världen” Svenska Intensivvårdsregistret17 Registercentrum

18 SIR i ”världen” Svenska Intensivvårdsregistret18 Registercentrum

19 SIR i ”världen” Svenska Intensivvårdsregistret19 Registerenheten Registercentrum

20 SIR i ”världen” Svenska Intensivvårdsregistret20 Registerenheten Etikprövningsnämnd Registercentrum

21 SIR i ”världen” Svenska Intensivvårdsregistret21 Registerenheten Etikprövningsnämnd Registercentrum

22 Karbapenem resistenta K pneumoniae The European Antimicrobial Resistance Surveillance System (EARSS) Annual Report 2007 Detta var 2007 Hur ser det ut idag? Apropos SIR i världen

23 23 SIR-MikroIVAStrama Aktuellt status  Ca 400 000 mikrobiologiska provsvar från 73 IVA  35 IVA med > 1000 provsvar  Drygt 50 000 unika vårdtillfällen Mål för 2013-2014  Utdatarapporter (bakteriologi, resistens etc.) till medlemmarna  Bibehållen automatiserad datafångst

24 24 Full fart framåt …. ……och åt alla andra håll samtidigt ! Sjukvården utvecklas! Dynamiska riktlinjer?? - VTS 2004 blir VTS 2014 - Svensk APACHE blev SAPS3 - SAPS3 behöver rekalibreras (regelbundet?) - Delirium som komplikation till intensivvård ?

25 25 Full fart framåt …. ……och åt alla andra håll samtidigt ! Sjukvården utvecklas! Dynamiska riktlinjer?? - VTS 2004 blir VTS 2014 - Svensk APACHE blev SAPS3 - SAPS3 behöver rekalibreras (regelbundet?) - Delirium som komplikation till intensivvård ? GLÄDJANDE NYHET: IT-påverkande förändringar högst vartannat år

26 Nyheter & Pågående arbete  SIR-MikroIVAStrama  Riktlinjeutveckling  Konsolidering  Utdataportalen  Bättre vård med kvalitetsregister  …..

27 Vad betyder konsolidering?  Har vi brister i inrapportering eller misstänkt dålig kvalitet i vissa områden och vad bör vi i så fall göra åt det?  Har vi organiserat data i datalager mm på optimalt sätt? – Hur och vad skall beräknas? – Hur ska data sorteras? – Hur säkrar vi synkronisering av gamla och nya data och historik över tid där definitioner kan variera och datamängde se olika ut?  Varför ser data ut som de gör?  Vilka inre kvalitetskontroller på databaserna bör köras och hur ofta?  Har vi full koll på hur olika datamängder kan påverka varandra?  Har vi en bra dokumentation av SIR:s verksamhet ut till medlemmar, leverantörer, patienter och andra intressenter (… och internt)  Kommunicerar vi och erbjuder medlemsservice på ett tillräckligt bra sätt?  …….

28 Utdataportalen Åtgärder finns och fylls på!

29 Avlidna på IVA Webbprotokoll utan matchande vårdtillfälle Andel avlidna med protokoll

30 Urval - Period Förvald inställning: Dagens datum  1 år bakåt i tiden

31 Bättre vård med kvalitetsregister Projektets målområden  Minska slöseri med patienters tid  Öka kvalitet och patientsäkerhet  Öka tillfredställelse hos patienter

32 Medverkande avdelningar  Alingsås  Danderyd  Sollefteå  Växjö

33 Varför är vi med? Patientnytta Målområden: Minska slöseri med patientens tid Öka kvalitet och patientsäkerhet Öka tillfredställelse hos patienten Fokus: Reducerad ventilatortid Effektiv sepsisbehandling Effektiv uppföljning Säker utskrivning

34 Pågående

35 Syfte med projektet?

36 Program 15 mars 10:00 - 10:15 Välkomna och praktisk information 10:15 - 11:00 Nyheter & Pågående arbete 11:00 - 13:00 Valbara grupper (välj en) Grupp 1: Registreringsproblematik och tillämpning Diagnoser, riskjustering, komplikationer Grupp 2: Registreringsproblematik och tillämpning Vårdtyngd, åtgärder, komplikationer 13:00 - 14:00 Lunch 14:00 - 15:30 Valbara grupper (välj en) Grupp 3: PostIvauppföljning – hur tolkar jag mina data? Grupp 4: Forskning i SIR Grupp 5: Skapa din avdelnings hemsida på SIR-webben 15:30 - 16:00 Fika 16:00 - 17:30 Valbara grupper (välj en) Grupp 6: Avdelningens egenkontroll av data - hjälp för att öka datakvalitén Grupp 7: Utveckling av Vårdtyngd Sverige (VTS) Grupp 8: Utdataportalen – på Ditt eget vis 17:30 – 17:45 Återsamling efter gruppsessioner och avslutning av dagen 19.30 - Middag

37 Program 16 mars 08:00 – 08:50Återkoppling från gårdagens grupper 09:00 – 10:00Patientinformation Datajuridik i vardagen 10:00 – 10:30Fika 10:30 - 11:30Årsmöte 11:30 - 12:30Lunch 12:30 - 13:30’Storytelling’ Ökad dödlighet efter intensivvård i Norrköping - sant eller falskt? Robert Svensson, Norrköping Återinskrivningar på IVA i Örebro – orsaker och konsekvenser Per Bonerfält, Örebro IVA-mottagning, ett medel i kvalitetsarbetet för patienter, anhöriga och personal Magdalena Lund & Maria Lingman, Gävle 13:40 - 14:45Patientsäkerhet - kan vi mäta avdelningens säkerhetskultur? Carl-Johan Wallin, Lisbeth Meurling, KS Huddinge 14:45 - 15:00Avslutning – utvärdering 15:00 - Fika

38 Tack för att Du kom!  Utvärdering kommer via mail  Vi är tacksamma om ni vill besvara den  Välkommen igen vecka 11 2013!  Administrativ kurs november 2012  Glöm inte fika innan du åker….!


Ladda ner ppt "SIR:s fortbildningskurs & årsmöte 15-16 mars 2012 Välkommen!"

Liknande presentationer


Google-annonser