Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Smärtlindring och sedering vid ESWL

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Smärtlindring och sedering vid ESWL"— Presentationens avskrift:

1 Smärtlindring och sedering vid ESWL
Åsa Gustafsson-Leidö Helena Walfridsson

2 Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy
Vad är ESWL Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy

3 Hur går behandlingen till
Elekromagnetisk urladdning alstrar en tryckvåg genom ett vätskemedium. (Vattenballong mot kroppen) Energin från tryckvågen centreras mot ett fokus. Stenen placeras i fokus m.h.a rtg-genomlysning. Energin från tryckvågen absorberas av stenen som krackelerar. Start på låg energi som gradvis ökas. Pulsad tryckvåg på stötvåger/minut

4 Varför gör det ont Hud Njurbäcken Skelett Njure/mjukdelar
Energiförlust i hudplanet kan orsaka rodnad och irritation. Friktion på anläggningsytan. Njurbäcken Slemhinneretning på stenfragmentering. Distention av njurbäckenet pga energiupptag i sten och njurbäcken. Skelett Om skelettdelar kommer i eller nära fokus tas energin upp av skelettet och orsakar kraftig smärta från periostet. Njure/mjukdelar Stötvågens energi tas inte upp av mjukdelar till någon större grad. I normalfallet orsakas en lätt njurkontusion som inte ger upphov till någon stark smärta.

5 Förberedelser och förlopp.
Broschyr med info i kallelsen. Lämna blod- och urinprover en vecka innan. UVÖ samma morgon som behandlingen. Fastande. Träffa behandlande läkare innan start. Alvedon 1 g och Supp. Diklofenak 100 mg ”premedicinering”. Infart och dropp. Behandlingen tar ca 1 timme. Fika och kissa innan hemgång.

6 Tidigare sedering. 30-45 min innan beh Alvedon 1g S. Diklofenak 100 mg
Mixtur Midazolam Inj Petidin mg IM Ketogan 1mg/ml, 2ml IV vb, under behandlingen.

7 Mål med byte av smärtlindring och sedering
Större andel av påbörjade behandlingar som kan slutföras Omedelbar smärtlindring vid behov Färre behandlingar som kräver narkos ,8% narkos Ingen beh i narkos sedan september 2011 Bättre behandlingsresultat behandlingar per patient 1.4 (49/34) behandlingar per patient

8 Mål med byte av smärtlindring och sedering
Bättre resursutnyttjande Ingen post-beh-trötthet. Pat går oftast hem inom 45 min från avslutad behandling Bättre patientupplevelse Svårvärderat VAS medel 5.8

9 Några fångade patientupplevelser.
Upplevelser av tidigare sederingsregim: ”Jag tyckte det gick huuur bra som helst, men jag känner inte igen mig!” ” Jag tyckte behandlingen gick bra men jag mådde pyton när jag kom hem, sov hela dagen och kvällen.” Patienter som upplevt båda sederingsregimer: ”Jag tyckte det var skönt att få sova under behandlingen, nu var jag ju vaken.” ”Jag var som vanligt efteråt.” ”Jag kände smärtan, men det struntade jag i”.

10 PM ”Sedering och smärtlindring vid ESWL”
Anil Gupta, Helena Walfridsson, Ove Andrén ”Arbetsbeskrivning för ansv. läkare ESWL-enheten” Helena Walfridsson, Ove Andrén ”Arbetsbeskrivning för ansv sjuksköterska ESWL-enheten” Åsa Gustafsson-Leidö, Ove Andrén ”Läkemedel som får ges av ansv ssk på ESWL-enheten utan särskild läkarordination”

11 Bemanning Två sjuksköterskor Behandlingsansvarig läkare
Specialutbildning ESWL och sedering Behandlingsansvarig läkare Ansvarig för indikation, behandling och uppföljning Med på salen vid start. Finns sedan på våningsplanet. Tillgänglig omedelbart vb, egen ESWL-telefon

12 Övervakning Datex övervakningsmonitor EKG O2-saturation Blodtryck Puls
Andningsfrekevens CO2 Vakenhet/Sederingsdjup enl. Ramsay Och förstås, den kliniska blicken.

13 Läkemedel Alvedon tabl 500 mg 1 g ca 30 min före behandling
Diklofenak supp 100 mg Ett stolpiller ca 30 min före behandling Överkänslighet utesluts Ringer-Acetat 1 l Kopplat till i.v. infart Syrgas 2-4 l på grimma Saturation > 90 % eftersträvas Propofol (Propolipid) 10 mg/ml 10-20 mg iv i samband med behandlingsstart. Därefter mg vid behov Vaken och adekvat patient Max dos/beh 50 (-80) mg Rapifen (Alfentanil) 0,25 mg/ml 0,25 mg iv 5 min efter behandlingsstart. Därefter 0,25 mg vid behov And.frekv > 8 andetag/min Max dos/beh 1 mg Atropin 0,5 mg/ml 0,5 mg iv vid bradykardi (HF< slag/min) Finns uppdraget på behandlingsrummet Efedrin 5 mg/ml 5 mg iv vid hypotension som ej svarat på vätska och höjd fotända

14 Erfarenheter Lättare och snabbare att fokusera stenen innan behandling då patienterna är vakna och kan hjälpa till. Behöver inte avbryta behandlingen pga smärta. Hittills inget illamående under och efter behandlingen. Snabbare hemgång.


Ladda ner ppt "Smärtlindring och sedering vid ESWL"

Liknande presentationer


Google-annonser