Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

TIVA till barn Patric Axelsson Anestesikliniken Elverum.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "TIVA till barn Patric Axelsson Anestesikliniken Elverum."— Presentationens avskrift:

1 TIVA till barn Patric Axelsson Anestesikliniken Elverum

2 TIVA definition TIVA (Total IntraVenös Anestesi) innebär att hela anestesin baseras på intravenös tillförsel av mediciner TIVA kan bedrivas med i stort sett alla intravenösa anstesimedel vi har men det vanligaste är att man använder sig av: Diprivan(Propofol), kortverkande anestetikum Rapifen(Alfentanil), kortverkande opioid Ultiva(Remifentanil), mycket kortverkande opioid Kan antingen ges som bolusinjektion (kortare ingrepp) eller kontinuerlig infusion via sprutpump (längre ingrepp)

3 Fördelar/nackdelar dagkirurgi
+ Kort duration av läkemedlen Propofol min Rapifen min Ultiva 5-10 min + Snabb uppvakning, mobilisering, hemgång + Minskad risk för POKO - Postoperativ smärta - Blockader, LA

4 TIVA till barn Stort sett samma som TIVA till vuxna.
Propofol kan användas ner till 1 månads ålder, Ultiva ner till 1 års ålder Barn kräver ofta högre doser av läkemedlen än vuxna

5 Barnverksamhet Elverum
ÖNH kirurgi, ögonkirurgi Tandbehandling, gastroskopier, MR-undersökningar i narkos Ca 700 barnanestesier (1-10 år)/år Ungefär hälften TIVA

6 Anestesi(ögonoperation)
Premedikation med Dormicum 0.3 mg/kg (max 10 mg) + Paracetamol 40 mg/kg (max 2 g) Alla barn sövs med TIVA anestesi Luftvägarna säkras med flexibel larynxmask Övervakas med vanlig monitorering samt Entropi

7 Induktion Alla barn får Atropin 10µg/kg iv före inledning av anestesi
Remifentanil 0,5 µg/kg/min i 2 minuter Propofol 4 mg/kg i bolus Kvalmeprofylaks med Fortecortin 0.15 mg/kg och Ondansetron 0.1 mg/kg

8 Underhåll Remifentanil 0.2 – 0,7 µg/kg/min Propofol 10 – 15 mg/kg/tim
Remifentanil avslutas ca 10 min innan opavslut. Propofol då sista stygnet sätts Kan då avlägsna larynxmasken med ett sovande men spontanpustende barn Smärtlindring med morfin mg/kg

9 Postoperativt Övervakas med pulsoximetri tills de är vakna
Kan börja äta och dricka så fort de vaknar Kvarstannar två timmar innan utskrivning

10 Ögonoperation Ca 200 operationer i narkos/år, fr.a. strabismop
1/2 barn, huvudsakligen 3-7 år


Ladda ner ppt "TIVA till barn Patric Axelsson Anestesikliniken Elverum."

Liknande presentationer


Google-annonser