Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tidiga erfarenheter av öppen psykiatrisk tvångsvård i Sverige

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tidiga erfarenheter av öppen psykiatrisk tvångsvård i Sverige"— Presentationens avskrift:

1 Tidiga erfarenheter av öppen psykiatrisk tvångsvård i Sverige
Stefan Sjöström, docent Institutionen för socialt arbete

2 Preliminär kunskap 1,5 år av tillämpning Socialstyrelsens uppföljning
Alla domar första 7,5 månaderna Inventering innan ÖPT trädde i kraft Enkäter och intervjuer Genomgång av domar

3 Lagen om psykiatrisk tvångsvård (1992)
Minska på omfattningen av tvång Stärka rättssäkerhet Permission till (tvångs-) vårdperiodens slut (tidigare försöksutskrivning överutnyttjades)

4 Intagningskriterier Allvarlig psykisk störning
Oungängligt behov av heldygnsvård eller: behöver iaktta särskilda villkor Motsätter sig vård eller: pga. psykiskt tillstånd vården inte kan ges med samtycke Farlighet för annan ska beaktas vid bedömning av vårdbehov

5 Intagningsprocedur Tvåläkarprövning Vårdintyg
Tvångsbehandling tillåten efter prövning av vårdintyg Omedelbar domstolsprövning vid s.k. konvertering

6 Rättslig prövning Vissa tvångsåtgärder måste rapporteras till Socialstyrelsen Domstolsprövning inom 4 veckor Förnyad domstolsprövning efter 4 månader, därefter 6-månadersperioder Dessutom: närhelst patienten överklagar

7 Domstolsförhandlingar
Förvaltningsdomstol På sjukhuset Ca 30 minuter Domare + 3 nämndemän Offentligt biträde (advokat) Sakkunnig psykiater avger yttrande Behandlande läkare har en åklagarliknande roll Rätten bifaller nästan alltid chefsöverläkarens ansökan

8 ÖPT: Särskilda villkor
Medicinering eller annan vård/behandling Hålla kontakt med en viss person Bo i ett föreskrivet hem eller institution eller besöka primärvård eller socialtjänst Vistelseort, bostad, utbildning, arbete Förbud mot droger och alkohol Förbud att vistas på vissa platser eller kontakta vissa personer Andra villkor som är nödvändiga utifrån vårdplanen

9 Övergång till ÖPT Endast efter tvångsvård på sjukhus (sluten tvångsvård) Avslag -> sluten tvångsvård upphör Endast efter domstolsbeslut Först 4, därefter 6 månader Samordnad vårdplan Särskilda villkor Permission finns kvar

10 Återintagning till slutenvård
Förbud mot tvångsåtgärder under ÖPT Frivillig slutenvård möjlig under ÖPT Samma intagningskriterier som för vanlig tvångsintagning Ej som straff för dålig följsamhet Skyndsam domstolsprövning

11 Allmänt om tvångsvård Svårt att veta omfattning
Nästan hälften av sängar upptas av tvångsvårdade Stora regionala skillnader Antalet LRV-patienter konstant LRV-patienter vårdas längre Grövre våldsbrott ovanligt bland LRV-patienter

12 Inventering 6 maj 2008 (före ÖPT)
LPT 1548 patienter 42% på permis 51% kvinnor 50% < 3 mån LRV 1518 patienter 40% på permis 14% kvinnor Snitt 5,6 år

13 Nu till vad vi vet om dagens praktik…

14 Omfattning av TiÖ LPT LRV 1046 domar <permissioner
1% avslag (till frivillig vård) 0,5% återintag till slutenvård LRV 788 domar =permissioner 4% avslag (fortsatt sluten) 3% återintag till slutenvård

15 Var vistas personer under TiÖ? (%)
LPT Eget boende 29 Närstående 2 Gruppboende 28 HVB-hem 21 Behandlings-hem 19 LRV Behandlings-hem motsv: 40 Eget boende eller gruppboende 60

16 Särskilda villkor Vistas på boendet och följa regler och/eller släppa in boendestödjare Medicin Regelbunden kontakt med vård/omsorg Förbud mot berusningsmedel Inte begå brott eller uppträda hotfullt/våldsamt (LRV) Delegation till överläkaren

17 Rättstillämpning - problem
Ej enhetlig terminologi Permission från ÖPT Länsrätten lägger till villkor Betalningsansvar Ökade kostnader för brukaren Mer pappersarbete

18 Analys Vetenskap Ideologi Kontroll Autonomi
Äkta delaktighet eller förklädd kontroll?

19 Vetenskap Dåliga underlag
Viss uppmärksamhet på evidensbaserade metoder

20 Ideologi Medicinering grundbulten

21 Kontroll Inte net-widening
Farlighet inte framträdande för LPT-permissioner Farlighetsdebatten har inte påverkat omfattningen av LRV De särskilda villkor som används är av kontrollerande karaktär (medicin, droger, hålla kontakt)

22 Autonomi Institutionsliknande öppenvård Svag rättssäkerhet
Regional variation Domstolarna ändrar nästan aldrig Få särskilda villkor siktar mot delaktighet och positiva rättigheter

23 Frågor för framtiden Effekter Könsskillnader
Kontrollgrupper? Utnyttja regionala skillnader Följ upp fall där ansökan avslås Systemeffekter? Könsskillnader Farlighet, utsatthet, förmåga att klara eget boende Vad betyder det att nästan inga patienter återintas?


Ladda ner ppt "Tidiga erfarenheter av öppen psykiatrisk tvångsvård i Sverige"

Liknande presentationer


Google-annonser