Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vårdplaneringsmötet ur patientens perspektiv

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vårdplaneringsmötet ur patientens perspektiv"— Presentationens avskrift:

1 Vårdplaneringsmötet ur patientens perspektiv
Eva Lidén, Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa Göteborgs Universitet och Angela Bångsbo, FoU Sjuhärad Välfärd 4 juni 2012 Pulsen konferens

2 Tre delar Personalens erfarenheter = intervjuer
Observationer av vård- och omsorgsplaneringsmöten + uppföljande intervjuer Reflektionsgrupper (tvärdisciplinära och gränsöverskridande) med syfte att skapa förståelse för varandras kompetens, ansvar och förutsättningar i vårdarbetet – data = inspelade möten + intervjuer

3 Patient/ närstående VPL-enhet Team kommun BB Primärvård SSK SG AT Läk
Vårdavd 1 läk VPL-enhet Vårdavd 2 Team kommun BB Kommundel 2 EC Soc omsorg USK Kommun del1 Usk

4 Patientens delaktighet som den tolkats vid studier av VOP-möten
Aktiv Passiv Subjekt 1 ”Men det kan jag bestämma så småningom” 2 ”Jag klarar det säkert själv sedan men…..” Objekt 3 ”Jag tänkte, det finns ju de som kommer och kör ut mat” 4 ”Han kanske behöver hjälp med dusch”

5 Vad hände i reflektionsgrupperna
Vad hände i reflektionsgrupperna? Några synpunkter på hur patienters delaktighet kan främjas Ökad medvetenhet om kommunikationens betydelse Professionell roll främjar Förståelse för vad patienten behöver info om Fokus på systemen? Kännedom om varandras organisationer Försvåras av skilda uppfattningar i teamet

6 Deltagarnas upplevelser efter mötet
Önskemålen infriades Frihet att bestämma Livsavgörande beslut Besvikelse och anpassning Tvivel och osäkerhet

7 Hur kan vårdplaneringar förbättras ur ett
Patient-/brukarperspektiv? Organisationsperspektiv? Ledningsperspektiv?

8 Tack!


Ladda ner ppt "Vårdplaneringsmötet ur patientens perspektiv"

Liknande presentationer


Google-annonser