Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Perifer venkateter PVK

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Perifer venkateter PVK"— Presentationens avskrift:

1 Perifer venkateter PVK
Gunilla Andersson universitetsadjunkt

2 Indikationer Upprätthålla och/eller korrigera vätske- och elektrolytbalansen Administrera läkemedel Ge transfusion av blod eller blodkomponenter Tillföra energi Upprätthålla fri venväg i ett akut skede Provtagning Ge anestesi

3 Information till patienten
Orsaken till att en venkateter läggs in Hur ingreppet går till Smärta kan uppstå i samband med inläggning och möjlighet finns till smärtlindring med lokalbedövande kräm Planerad behandlingstid Handen och/eller armen kan användas trots inlagd venkateter Venkatetern kan ge besvär som rodnad, ömhet, svullnad, smärta eller hårda vener. Viktigt att patienten informerar personal direkt vid obehag eller smärta

4 Placering av perifer venkateter
I första hand handryggen eller underarmens vener Distala och palpabla vener med god blodfyllnad, kärl på raka ytor och vener med största möjliga diameter(ovanför tidigare använd ven) Om möjligt i vänster hand på högerhänta och vice versa Observera vissa sjukdomstillstånd som omöjliggör detta, ex stroke, cancer med lymfkörtelutrymning

5 Val av perifer venkateter
Välj en så tunn och kort kateter som möjligt, ej grövre än behandlingen kräver Vid transfusion av blod, fettemulsion och vid tillförsel av stora mängder vätska kan en perifer venkateter med en större diameter behövas Använd förlängningsslang med flervägsventiler vid läkemedels/injektionsgivning

6 Inläggning av perifer venkateter
Filmen beskriver tvåstegsteknik vid punktion av kärlet, vilket innebär att huden först punkteras och därefter kärlet. Denna metod kan användas om patientens blodkärl är slingriga eller svåra att punktera. Direkt punktion innebär att hud och blodkärl punkteras i en följd. Observera! Dra ut stålkanylen/mandrängen helt. Stålkanylen får INTE föras in igen då finns det risk att plastkatetern skärs av.

7 Spolning av perifer venkateter
Spola med 10 ml spruta, 5 – 10 ml steril natriumkloridlösning, NaCl 9 mg/ml. Spola alltid med pulserande teknik och forcera aldrig spolningen av katetern Vid motstånd kan katetern ligga extravasalt, kan synas som en liten kudde ovanför insticksstället, pat upplever ofta smärta.

8 Inneliggande tid För att minska risken för komplikationer ska en PVK ligga inne kortast möjliga tid och avlägsnas direkt efter avslutad behandling Den perifera venkatetern bör bytas regelbundet var 48 – 72 timme

9 Komplikationer och dess orsaker
Tromboflebit = inflammation i en ytlig ven. Vanlig orsak den perifera venkatetern har varit inlagd för länge Sepsis – blodförgiftning. Allvarlig komplikation vid obehandlad tromboflebit Nekros kan uppstå om en vävnadsretande infusionslösning går extravasalt

10 Dokumentera Datum Klockslag Val av arm Storlek på venkatetern
Inläggningsställe Eventuellt misslyckade punktioner Patientens upplevelser Sjuksköterskans signatur

11


Ladda ner ppt "Perifer venkateter PVK"

Liknande presentationer


Google-annonser