Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Registrering av CDK.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Registrering av CDK."— Presentationens avskrift:

1 Registrering av CDK

2 Olika delar av CDK registrering
Olika delar av CDK registrering. Väljer hur mycket man vill registrera och följa upp

3 OBS! Registrera endast patienter med kronisk dialysbehandling.
Hjälptext OBS! Registrera endast patienter med kronisk dialysbehandling. Akut/Planerad Akut: Inläggning begärd snarast. Planerad: Inläggning begärd på planerad tid. Inforuta:Registera endast patienter med kronisk dialysbehandling i DiAD. Samma som SNR. Vill man ha statistik för alla CDK kan man ju registrera övriga CDK vid akuta dialyser på ett annan ställe. Preop kontroll: vid avvikande anatomi Enhet: ex anestesi rtg

4 operatör

5 Operatör operator kod sort sjukhus aktiv Lars Karlstad R01 1 Karlstad Aktiv Leif karlstad R03 5 Markus Karlstad R04 7 Karl Karlstad R05 9 Inaktiv A01 10 12 K08 15 Annan operatör K00 99 Operatörer, personer som lägger accesser. Namn och kod eller enbart kod fråga kirurger och läkare att det är ok att namnen används. Inaktivera de som ej är aktuella.

6 Om inte namn på använd CDK finns med i urvalet kontakta administratör
Typ: Tunnelerad eller icke tunnelerad Olika typer av CDK grupperade efter tunnelerade eller icke tunnelerade. Hjälptext Produktnamn Om inte namn på använd CDK finns med i urvalet kontakta administratör

7 Hjälptext Första funktion
-Kärl -Läge -Första funktion se hjälptext Få saker som är obligatoriska märkt med asterix Hjälptext Första funktion God: Rättvänd koppling, ej lägesberoende och uppnår blodflöde 300 ml/min. Dålig: Ordinerat blodflöde uppnås ej, lägesberoende eller omvänd koppling

8 Anv def

9 Temporär CDK I regel registreras CDK först som temporära oavsett om de är icke tunnelerade eller tunnelerade. Undantaget är om man från början beslutat att CDK är enda möjliga access. Då registreras CDK som permanent. Permanent CDK Annan access ej möjlig. Datum för beslut anges. Om en ny CDK anläggs blir den permanent med samma datum. Temporär Permanent Datum dådet bestämdes att det är en permanent CDK, samma datum som journalanteckning, lätt att hitta om man vill se varför det blev bestämt

10 Instillation.

11 Hjälptext Registrering OBS registrera standardordinationen.
Tillfällig instillation av annat alternativ Vid t.ex. Actilys, räkna hela kalendermånader från månadens första dag till månadens sista dag. Om avvikelsen är >50%, registrera hela månader t.ex. 1/1 - 31/3. Vid CDK byte registreras exakt start & stop datum. Heparin/Citralock/Duralock-C + Actilys Standardordination med Actilysinstillation vid patientens längsta dialysuppehåll. Standardord registreras.

12 Funktionskontroll

13 Har anses i regel transonic mätning
Hjälptext Mätmetod Har anses i regel transonic mätning Ej obligatoriskt

14 Komplikationer

15 Funktionell komplikation
Hjälptext Funktionell komplikation Recirkulation är tolererbart upp till %. Uppmäts högre värde och om det ger upphov till försämrad dialyseffekt skall det åtgärdas och därför också registreras. Blodflödet skall helst uppnå 300 ml/min. >50% av månaden Räkna hela kalendermånader från månadens första dag till månadens sista dag. Om avvikelsen är >50%, registrera hela månader t.ex. 1/1 - 31/3. Vid CDK byte registreras exakt start & stop datum. Funktionella ex om man vill följa upp ny CDK . Möjlighet finns att göra en avstämning t ex varje månad hur CDK fungerar. Hjälptext hur de olika alternativen definieras. Ej obligatoriskt men en möjlighet ex vid uppföljning av nya CDK fabrikat

16 Hjälptext Infektion Registrera bara infektion som kräver antibiotikabehandling. Infektionen registreras som ett behandlingstillfälle. Fyll i start- och stoppdatum med datumet när antibiotikabehandlingen startade. Septikemi CDK relaterad infektion: Växt av mikroorganismer i blododling tagen perifert, från CDK eller båda som ej härrör från annan infektionsfokus med eller utan kliniska symtom. CDk relaterad infektion exit site tunnel eller septikemi se def Viktigt att reg infektioner vid CDK följa upp sepsis och jämföra med antal CDK dagar.

17  Inklusive synlig cuff
Övrig komplikation Registreras som ett tillfälle, fyll i samma start och stopp datum. Blödning: kräver blodtransfusion, reoperation, inläggning eller förlängd vårdtid. Materialfel: som kräver byte av kateterdel skall registreras. Tekniskt problem: som leder till misslyckad inläggning.  Inklusive synlig cuff Övrig komplikation blödning ex vid inläggning

18 Åtgärd

19 Systemisk tillförsel av läkemedel
Hjälptext Systemisk tillförsel av läkemedel Avser tillförsel som sker peroralt, rektalt eller parenteralt (injektion eller infusion). Skänkelbyte Utbyte av icke fungerande skänkeldel. Byte av en del av CDK Åtgärd pga materialfel Ex byte av del av CDK

20 Avslut

21 Katetern har rört sig eller synlig cuff.
Ej behov Byte till annan blodaccess. Om det är patientens HD behandling som avslutats, registrera inte det här utan gör det på accesshistorik/HD-slut. Ej Funktion Uppnår ej ordinerat blodflöde, flödesproblem relaterat till anatomi eller trombos. Ändrat till fel läge Katetern har rört sig eller synlig cuff. Materialfel Verkligt, misstänkt eller begärd återkallelse av produkt. Avslut av CDK dvs att CDK tas bort av någon anledning.

22 Avliden går ej att välja här
Avliden går ej att välja här. Prövar man får man instruktioner om att registrera att patienten avlidit i accesshistoriken.

23 Registrerar avliden då avslutas alla accesser och annan som ej är avslutat tex anv def och instill CDK Registrera endast avliden på ett ställe.


Ladda ner ppt "Registrering av CDK."

Liknande presentationer


Google-annonser