Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Indikatorer för operativ behandling av urininkontinens En utarbetad rapport från maj 2011 Expertgrupp utsedd av : Svenska läkarsällskapet Sveriges Kommuner.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Indikatorer för operativ behandling av urininkontinens En utarbetad rapport från maj 2011 Expertgrupp utsedd av : Svenska läkarsällskapet Sveriges Kommuner."— Presentationens avskrift:

1 Indikatorer för operativ behandling av urininkontinens En utarbetad rapport från maj 2011 Expertgrupp utsedd av : Svenska läkarsällskapet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen SBU

2 Frågeställning Under vilka förutsättningar är det relevant att erbjuda en kvinna med ansträngningsinkontinens invasiv behandling i syfte att minska graden av läckage och åstadkomma förbättrad livskvalitet?

3 Förutsättningar för att erbjuda invasiv behandling av urininkontinens Patientrelaterade förutsättngar Vårdprocessrelaterade förutsättningar Vårdgivarrelaterade förutsättningar

4 Patientrelaterade förutsättningar Ansträngningsinkontinens utgör huvudsaklig orsak till inkontinensproblemet. Besvären är av sådan art att det innebär betydande problem i det dagliga livet. Kvinnan bör hest inte planera att föda fler barn. Annan samtidig sjuklighet har beaktats

5 Vårdprocessrelaterade förutsättningar Utredning och diagnostik har genomförts enlig en strukturerad form Relevanta livsstilsinterventioner har beaktats Kvinnan har fått informatin om andra behandlingsmöjligheter och givits möjlighet att pröva dem och effekten av dessa har utvärderats.

6 Vårdprocessrelaterade förutsättningar Kvinnor som har blandinkontines har genomgått blås- och bäckenbottsträning samt antikolinerg behandling Kvinnan har fått fullgod information om den invasiva behandlingen och dess nytta och risker.

7 Vårdgivarrelaterade förutsättningar Enheten har en årlig volym på >20 ingrepp fördelade på särskilt urogynekologiskt inriktade kirurger som har genomfört minst 20 operationer under hadnlidning innan de opererar självständigt. Operatören har kompetens att tolka resultat i utredningen samt att hantera per - och postoperativa komplikationer.

8 Vårdgivarrelaterade förutsättningar Det finns tillgång till uroterapeutisk kompetens. Enheten har säkerställt att det finns tillgång till urolog, kirurg och intensivvård. Enheten rapporterar till ett nationenellt kvalitetsregister.

9 Utarbetat flödesschema

10 Utabetat flödesschema

11 Patientinformation för inkontinenskirurgi

12 Skriven Rapport angående Indikationer för operation vid ansträngningsinkontinens


Ladda ner ppt "Indikatorer för operativ behandling av urininkontinens En utarbetad rapport från maj 2011 Expertgrupp utsedd av : Svenska läkarsällskapet Sveriges Kommuner."

Liknande presentationer


Google-annonser