Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Geriatrikens verksamhetschefsdagar 21-22/3

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Geriatrikens verksamhetschefsdagar 21-22/3"— Presentationens avskrift:

1 Geriatrikens verksamhetschefsdagar 21-22/3
Vad är CGA? Aase Wisten, Sunderby sjukhus, Luleå

2 CGA Comprehensive geriatric assessment
En metod för att tillvarata sköra äldre personers behov Metoden innebär en multidimensionell, diagnostisk kartläggning av medicinska, funktionella och psykosociala hälsoproblem Kärnan i arbetssättet är ett helhetsperspektiv på den äldre människans livssituation.

3 Exempel från Kalmar Elsie 86 år hade sökt akutmottagningen 98 gånger på 1½ år! Hon hade haft en hjärtinfarkt och efter detta en del kärlkramp och mycket ångest och oro. Till sist ordnade det sig för Elsa – när man såg till hela situationen ”Kärnan i arbetssättet är ett helhetsperspektiv på den äldre människans livssituation.” diagnostisk kartläggning av medicinska, funktionella och psykosociala hälsoproblem

4 CGA - comprehensive geriatric assessment
En flerdimensionell, tvärprofessionell, diagnostisk process for att fastställa medicinsk, psykologisk och funktionell kapacitet hos en skör äldre person Syftar till att utveckla en samordnad och integrerad plan for behandling och långsiktig uppföljning.

5 Geriatrikens ”geroskop”?
En bedömning för att kunna målstyra den individuella behandlingen, även kallad CGI- comprehensive geriatric intervention. Studie CGA i öppenvård pågår

6 Hur? Interdisciplinärt team* Aktiva uppföljningar Teamkonferenser
sjukdomar, läkemedel, syn/hörsel, kognition, depression, ADL, motorisk funktion, nutritionsstatus, psykosociala faktorer, riskbedömningar En åtgärdsplan Aktiva uppföljningar Teamkonferenser *Funktionell synergi - samarbetsvinst

7 Olika former av geriatriskt arbete
Teamet är integrerat i verksamheten och patientansvarigt Konsultativt team som stöd till vårdenheten utan direkt patientansvar Inget team utan t.ex. en sjuksköterska som är ansvarig för bedömning av medicinska, funktionella och psykosociala faktorer

8 Var? Vid akuta besök? Vid planerade besök/äldremottagning? I hemmet?

9 För vem?

10 CGA 3-step process: 1. Targeting appropriate patients
2. Assessing patients and developing recommendations 3. Implementing recommendations

11 Skattningsskalor för att hitta de sköra äldre
• GRP (Geriatric Risk Profile) (tabell 1). • VIP (Variable Indicative of Placement risk) (tabell 2). • TRST (Triage Risk Screening Tool). • ISAR (Identification of Senior At Risk tool).

12 Presence of cognitive impairment
Tabell1. GRP (Geriatric Risk Profile), Flemish TRST. Positive if score ≥ 2. Risk Score Presence of cognitive impairment (desorientation, dementia or delirium) 2 Lives alone or no available caregiver 1 Difficulty walking/transferring or a fall in the last 6 months Previous hospitalisation within past 3 months 1 Five or more medication

13 Tabell 2. VIP (Variable Indicative of Placement risk)
Tabell 2. VIP (Variable Indicative of Placement risk). Positive if score ≥ 2 Risk Score Lives alone Needs (partial) help with bathing and dressing Does not use telephone at all or only dials a few well-known numbers

14 Är det bra med CGA?

15 Cochranerapporten Comprehensive geriatric assessment for older adults admitted to hospital Ellis G, Whitehead MA, O’Neill D, Langhorne P, Robinson D. Omfattar 22 randomiseradestudier med patienter från 6 länder. Rapporten sammanfattar studier som jämför CGA med ordinarie vård. Interventionen innebar en vård som var teambaserad och gav en heltäckande bedömning, hade multidisciplinära möten (minst 1 gång / v) och regelbunden användning av standardiserade bedömningsverktyg.

16 Cochranerapporten Med CGA erhölls en 25% ökad chans att leva och bo hemma efter 6 månader, en 16% ökad chans för detta efter 12 månader och en 24% minskad risk för dödsfall eller ökat beroende.

17 SBU-rapport kommer

18 Diskussionsfrågor Är CGA geriatrikens kärna?
Finns det något bra svenskt uttryck? Använder vi CGA? Hur utvärderar vi vårt arbete? Hur visar du på medicinska resultat på din enhet?


Ladda ner ppt "Geriatrikens verksamhetschefsdagar 21-22/3"

Liknande presentationer


Google-annonser