Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ragnhild Tunehag, distriktsläkare, Vårdcentralen Nygatan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ragnhild Tunehag, distriktsläkare, Vårdcentralen Nygatan"— Presentationens avskrift:

1 Ragnhild Tunehag, distriktsläkare, Vårdcentralen Nygatan
Hur kan vi förbättra äldres läkemedelsanvändning vid Nygatans vårdcentral? Ragnhild Tunehag, distriktsläkare, Vårdcentralen Nygatan

2

3 Bakgrund Läkemedelsanvändningen har nästan fördubblats. 8-10 läkemedel
Biverkningar, interaktioner Senaste 20 åren. >75 år.

4 Bättre rutiner och stöd behövs för dokumentation och uppföljning.
Varje äldre patient behöver en läkare som är ansvarig för läkemedelsbehandlingen. Bättre rutiner och stöd behövs för dokumentation och uppföljning. Varje äldre patient bör ha möjlighet att regelbundet stämma av sina lm-ordinationer med PAL och få en fullständig och aktuell lista. Förra året ändring i föreskrifterna Läkemedelsgenomgångar, läkemedelsberättelse Pat >75med >5 läkemedel Pilotprojekt 3 VC + sjukhuskliniker

5 Vetenskapligt stöd Patienternas delaktighet och kunskap är viktig faktor för att undvika akuta sjukhusbesök. De som behöver mer hjälp med sitt läkemedelsintag hade lägre kunskap om sina mediciner. Väntrumsdator har visats kunna öka patienternas kunskap. Få studier är gjorda rörande effekten av lm-genomgångar i primärvård.

6 MYCKET vanligt med fel! Bra med äldrekort mm LM-listan stämmer sällan
Studie i läkartidningen: 80% av pat hade minst 1 avvikelse

7 Studiens syfte Att kartlägga hur läkarna på Vårdcentralen Nygatan arbetar med läkemedelslistan i Cosmic för patienter >70 år och > 3 läkemedel. Att undersöka om en med strukturerad genomgång med hjälp av SeniorMiniQ kan förbättra patienternas kunskap. Att undersöka i vilken omfattning patienten vet varför och hur läkemedlen ska tas och om kunskapen påverkas med en strukturerad genomgång.

8 Hur arbetar läkarna med läkemedelslistorna?
Journalgenomgång av ca 30 journaler från för att se hur läkemedelsgenomgångar dokumenterats Frågeformulär före och efter studien om i vilken utsträckning man använder mallar vid läkemedelsförskrivning.

9 SeniorMiniQ Internetbaserat hjäpmedel för att systematiskt arbeta med läkemedelsgenomgångar. Pat fyller i lm (styrka dos ind samt symtom (20 st)) Systemet presenterar ett diskussionsunderlag

10 8 patienter exkluderades
Resultat 37 Patienter 8 patienter exkluderades (20 kvinnor, 9 män) 29 inkluderades 8 stämde 21 avvek Av 21: 13 avvikelser kunde ej undvikas, 8 kunde undvikas (ex 1 pat med W)

11 Orsaker till avvikelser
Visa spalt som EJ kunde undvikas

12 Vad tyckte patienterna?
Mycket eller ganska mycket Lite eller inget Inget svar Har din kunskap om vilka mediciner du tar ökat efter besöket? 9 19 1 Har din kunskap om hur du ska ta dina mediciner ökat efter besöket? 20 Har din kunskap om varför du tar dina mediciner ökat efter besöket?

13 Resultat läkarna Journalgenomgång: Under dokumenterades läkemedelsgenomgångar mycket sällan. De flesta använder mallar vid läkemedelsförskrivning. Läkemedelsgenomgångar görs i stor utsträckning vid planerade besök. Journalgenomgång: Under dokumenterades läkemedelsgenomgångar mycket sällan. De flesta använder mallar vid läkemedelsförskrivning. Läkemedelsgenomgångar görs i stor utsträckning vid planerade besök.

14 Vad tyckte läkarna om arbetssättet?
”Patienterna var bättre förberedda och mer delaktiga” ”Formulären underlättade besöket” Hälften tyckte besöket tog kortare tid än normalt, 1/6 tyckte det tog längre tid och 2/6 angav oförändrad tidsåtgång. Alla använde medicinlistan, nästan alla använde symtomlistan. ”Patienterna var bättre förberedda och mer delaktiga” ”Formulären underlättade besöket” Hälften tyckte besöket tog kortare tid än normalt, 1/6 tyckte det tog längre tid och 2/6 angav oförändrad tidsåtgång. Alla använde medicinlistan, nästan alla använde symtomlistan.

15 Slutsatser Viktigt att undvika fel i läkemedelslistorna.
Läkarna var övervägande positiva till arbetssättet, men angav tidsaspekten som ett hinder. Patienterna var övervägande positiva och deras kunskapen om sin läkemedelsbehandling ökade.

16 TACK för uppmärksamheten! Frågor?


Ladda ner ppt "Ragnhild Tunehag, distriktsläkare, Vårdcentralen Nygatan"

Liknande presentationer


Google-annonser