Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Platsteamsresultat Team Marita/Skene dialysen 2008.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Platsteamsresultat Team Marita/Skene dialysen 2008."— Presentationens avskrift:

1 Platsteamsresultat Team Marita/Skene dialysen 2008

2 Bakgrund och problem/f ö rb ä ttringsarbete Vi i vårt team ville undersöka om dialyspatienter kunde få ett ökat välbefinnande och högre livskvalitet genom korta dagliga dialyser. Genom litteraturstudier och kontakt med andra dialysavdelningar blev vi intresserade av att prova denna behandlingsmetod. Vidare ville vi undersöka om läkemedelskostnaderna minskade. Under arbetets gång tyckte vi också det var intressant att räkna ut materialkostnaderna för dialysbehandlingarna. För att behandlas med korta dagliga dialyser måste det finnas en medicinsk indikation. De medicinska indikationerna för de två patienter som startade med korta dagliga dialyser var högt S-fosfat, illamående och kramp under dialyserna. Teamets fokus: ”Högre livskvalitet hos patienterna och minskade läkemedelskostnader”.

3 MålMål Kort mål var ”väldialyserade patienter”. Vi hoppades att patienterna skulle öka sin skattning av välbefinnande enligt VAS-skalan inom tre månader. Ett andra mål var att läkemedelskostnaderna skulle minska.

4 M ä tetal Samtliga patienter som övergår till behandling med korta dagliga dialyser skall få en högre livskvalitet och öka sitt välbefinnande. Kostnaden för läkemedelsbehandlingen skall minska.

5 M ä tmetod Patienterna fick svara på nio olika frågor i ett frågeformulär som tog upp bl.a. krampkänsla, klåda, trötthet och törst. De besvarade frågorna i samband med förändring av deras dialys, och efter en och tre månaders behandling med korta dagliga dialyser. Vidare skattade patienterna också sitt välbefinnande på en VAS-skala med samma tidsintervall som frågeformuläret. Flera litteraturstudier är granskade och kontakt har tagits med andra dialysavdelningar som behandlar patienter med korta dagliga dialyser. Genomgång av läkemedelsutgifter har gjorts och även uträkning av materialkostnader. Personalen fick också skatta sin upplevelse av de nya rutinerna på avdelningen på en VAS-skala.

6 Resultat Resultatet av de patienter som har behandlats med korta dagliga dialyser visar på ett ökat välbefinnande, högre livskvalitet och de har till viss del fått minskade läkemedelskostnader. Framförallt minskade tröttheten och illamåendet efter dialyserna, och krampkänslan under dialyserna. Detta stämmer väl överens med de uppgifter vi fick fram i litteraturstudierna. Resultatet visade vidare att hos en patient sparades ca 5000 kr/år när den ökade materialkostnaden dragits från de minskade läkemedelsutgifterna. S-fosfatet normaliserades för båda patienterna med behandling med korta dagliga dialyser. Personalens skattning visade att de flesta tyckte att de nya rutinerna var bättre eller mycket bättre.

7 Resultat välbefinnande VAS - skala

8 Patient 1. Hur mår du nu? Datum 28/9 –07 (Före start av korta dagliga dialyser) Sätt ett kryss på skalan Sämsta möjligaBästa möjliga ___________________X___________________________

9 Patient 1. Hur mår du nu? Datum 16/11 –07 (Efter 1 månad) Sätt ett kryss på skalan Sämsta möjligaBästa möjliga ____________________________________X__________

10 Patient 1. Hur mår du nu? Datum 8/2 –08 (Efter 3 månader) Sätt ett kryss på skalan Sämsta möjligaBästa möjliga _____________________________________________X_

11 Patient 2. Hur mår du nu? Datum 18/4 –08 (Före start av korta dagliga dialyser) Sätt ett kryss på skalan Sämsta möjligaBästa möjliga ____________X__________________________________

12 Patient 2. Hur mår du nu? Datum 21/5 –08 (Efter 1 månader) Sätt ett kryss på skalan Sämsta möjligaBästa möjliga ______________________________________________X

13 Kommentarer från patienterna! Jag känner mig mycket piggare! Jag är inte så besatt av att dricka så mycket! Jag är förvånad över att det kan vara så stor skillnad mellan dialys 3 ggr och 5 ggr/vecka! Min livssituation känns mycket bättre! Jag känner mig inte sjuk längre!

14 Resultat av material- och läkemedelskostnader för patient 1 Ökad materialkostnad/år 39208 kr. Minskade läkemedelskostnader/år 44111 kr. Totalt sparande: 4900 kr/år (Personal- och resekostnader är ej inberäknat)

15 Personalens upplevelse!

16 Kommentarer från personalen! Lättare att dialysera patienterna, mindre kramp och blodtrycksfall. Det utvecklar dialysvården! Stimulerande för oss när patienterna mår så mycket bättre. Man får högre arbetsglädje när patienten tar större ansvar för sin behandling!

17 Platsteamets nästa steg! Studiebesök på annan dialysavdelning. Erbjuda fler patienter korta dagliga dialyser! Flexibla dialystider! Ev. start av självdialysenhet?

18 Tack för er uppmärksamhet! Platsteamets medlemmar: Louise Solar, Lena Kärrbrand, Martina Berndtsson, Ingela Kullberg, Helen Mårtensson, Susanne Karlsson, Christina Larsson, Madeleine Dicander och Marita Sjögren


Ladda ner ppt "Platsteamsresultat Team Marita/Skene dialysen 2008."

Liknande presentationer


Google-annonser