Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En presentation av enheten

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En presentation av enheten"— Presentationens avskrift:

1 En presentation av enheten

2 Uppdraget Politiskt uppdrag för att förbättra tillgängligheten till besök och behandling för Östergötlands väntande patienter. Underlätta patientens kontakt med landstinget och ge ytterligare stöd i den egna vårdkedjan. Funktionen ska vara fristående och ett komplement till klinikers/centrums vårdlotsar. Funktionen skulle etableras senast september 2007.

3 Roll – Fristående vårdlots
Öka patienters tillgänglighet via telefon Fungera som ett komplement till klinikernas vårdlotsar/motsv. Stödja enskilda patienter i frågor om väntetider och valfrihet – i samverkan med ansvarig klinik.

4 Organisation Fristående funktion inom Sjukvårdsråd-givningen SVR.
Eget telefonnummer: E-post: .se En grupp kompetenta sjuksköterskor (7-9) under ledning av en ansvarig sjuksköterska bemannar funktionen. Samverkar med landstingets ”Tillgänglighetsgrupp”.

5 Avgränsningar Informationsansvar till allmänheten rörande tillgänglighet, väntetids- och valfrihetsfrågor har IC via telefonnummer 020 – Patienters synpunkter på vården hanteras liksom tidigare av Patientnämnden. Ärenden som rör enskild patient hanteras av kliniken alt av ”Fristående vårdlots” i samverkan med ansvarig klinik.

6 Klinikens ansvar Ytterst ansvarig för enskilt patientärende är alltid kliniken – medicinskt och ekonomiskt. Kliniken ansvarar för sin väntetidssituation samt för ev åtgärder för att förbättra situationen. Kliniken ansvarar för patientens hela vårdkedja. Kliniken ansvarar för att överenskomna rutiner följs. I de fall ett ärende lämnas till den fristående vårdlotsen ska kliniken bistå med information och kompetens.

7 Samverkansformer En grundläggande förutsättning för samverkan mellan enskild klinik och den fristående vårdlotsen är dialog. Den fristående vårdlotsen kan aldrig handlägga ett enskilt patientärende utan att först ha en dialog med ansvarig klinik. I dialogen ska tydligt framgå vilket uppdrag som lämnas till den fristående vårdlotsen.

8 Samverkan / nätverk Regionen Nationellt Jämförelse andra landsting

9 Tack!


Ladda ner ppt "En presentation av enheten"

Liknande presentationer


Google-annonser