Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hemsjukvård i Västernorrland Ett kommunalt perspektiv på sammanhållen hemvård Seminariet 2007-09-11.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hemsjukvård i Västernorrland Ett kommunalt perspektiv på sammanhållen hemvård Seminariet 2007-09-11."— Presentationens avskrift:

1 Hemsjukvård i Västernorrland Ett kommunalt perspektiv på sammanhållen hemvård Seminariet 2007-09-11

2 Kommunförbundets uppdrag Att samordna kommunernas kartläggning och analysarbete i översynen av hemsjukvården Målsättningen är att tillsammans med landstinget tillskapa en enhetlighet i samarbetsavtalen kring medicinska insatser Söka enighet om ekonomisk reglering utifrån överenskommet länsavtal

3 Projektplanen 2007-06-19 Beskriver bakgrund, problembild och motiv Beskriver syftet ”att utveckla och förbättra hemsjukvården” Föreslår process för gemensamma definitioner av hemsjukvård, rehabilitering, hjälpmedel Skall inventera och beskriva omfattning av hemsjukvården i Västernorrland

4 Fortsättning projektplanen Beskriva nuvarande ansvarsfördelning strukturfrågor och gränsdragning mellan huvudmännen Identifiera gränsdragningsprinciper och processa enighet om dessa Föreslå ny gränsdragning och ansvarsfördelning Identifiera finansiella förutsättningar och föreslå ekonomisk lösning utifrån länsavtal

5 Fortsättning projektplanen Belysa arbetsgivarfrågorna ”Rätt person med rätt kompetens på rätt plats” ”Rätt person med rätt kompetens på rätt plats” - Belysa lokalfrågor - Belysa konsekvenser av avtal med privata vårdgivare - Belysa lokalfrågor - Belysa konsekvenser av avtal med privata vårdgivare - Belysa tillgången till rätt och säker medicinsk dokumentation - Belysa tillgången till rätt och säker medicinsk dokumentation

6 Hur blev ansvarsfördelningen efter Ädelreformen i norrlandslänen ? Endast kommunerna i Jämtland och Värmland tog över sjukvård i ordinärt boende Socialstyrelsens mätningar 2002 i mellannorrland visade att hemsjukvården är mera utbyggd i de kommuner som övertog ansvaret i eget boende I vårt län har endast Sundvalls kommun ett avgränsat hemsjukvårdsansvar sedan 1997

7 Kommunens motiv att överta hemsjukvårdsansvaret Bättre samutnyttjande av de samlade sjukvårdsresurserna mellan särskilt boende och ordinärt boende Större kostnadseffektivitet Bättre helhetssyn och kompetens i vården Utvecklingsansvar ger starkare drivkrafter att kvalitetsutveckla

8 Framtidsvision Kommuner och landsting samverkar genom hela vårdkedjan med patienten i centrum Sociala och medicinska behov är alltid sammanvävda i vård och omsorgsplaneringen för att ge helhetsbilden av patientens vårdbehov Ömsesidig respekt upprätthålls mellan olika kompetensområden hos vårdhuvudmännen

9 Ekonomisk lösning av reformen Belys fördelar och nackdelar med finansieringsmodellerna skatteväxling och landstingsbidrag Titta framåt- inte bakåt Tänk positivt

10 Nuvarande hemsjukvårdkostnader KommunTim/månadKostnad/år Antal dele- geringar Härnösand 1 717 7 417 440 7 417 440? Kramfors 3 060 13 774 500 381 381 Sollefteå 2 624 2 624 11 020 800 209 209 Sundsvall 9 048 40 724 000 1 549 Timrå 1 575 6 864 000 6 864 000 160 160 Ånge??? Örnsköldsvik 9 000 22 076 730 180 180 Totalt 24 400 101 877 470 2 479

11 Kommunförbundet och kommunerna vill Att dagens seminarium lägger fast en politisk viljeinriktning för fortsatt arbete Att förslaget till en gemensam styrgrupp läggs fast under seminariet


Ladda ner ppt "Hemsjukvård i Västernorrland Ett kommunalt perspektiv på sammanhållen hemvård Seminariet 2007-09-11."

Liknande presentationer


Google-annonser