Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tyresö – en del av Storstockholm

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tyresö – en del av Storstockholm"— Presentationens avskrift:

1

2 Tyresö – en del av Storstockholm

3 Tyresös befolkning blir allt äldre
Ca invånare Personer >80 år beräknas öka med 73% fram till år 2020

4 Trygg i Tyresö - Den sammanhållna vården i hemmet

5 Trygg i Tyresö Den sammanhållna vården i hemmet
Att pröva nya organisationsformer mellan Tyresö kommun och Handengeriatriken för att effektivisera flödet och förbättra den samlade vårdkedjan. Att underlätta återgång till eget boende för äldre med omfattande behov av omsorgs- och vårdinsatser. Att ge vård och omsorg i hemmet som ett alternativ till korttidsboende. Att skapa vård och omsorg i hemmet som känns trygg för den äldre och dennes anhöriga.

6 Målgrupp Boende i Tyresö kommun 65 år och äldre
Har behov av en period av fortsatt rehabilitering, medicinsk vård och omsorg i hemmet efter utskrivning från Handengeriatriken eller korttidsboende Har behov av hemtjänst Är motiverad att ingå i projektet Uppfyller kriterierna för korttidsboende

7 Projektets omfattning
Projektet startade januari 2011 5-7 äldre inskrivna samtidigt Den äldre skrivs in från Handengeriatriken/korttidsboende inför hemgång till eget boende. Den äldre är inskriven upp till 8 veckor Trygg i Tyresö-teamet består av läkare, sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast från Handengeriatriken som tillsammans med biståndshandläggare och hemtjänst bildar ett gemensamt team kring den äldre. Handengeriatriken har det medicinska ansvaret under inskrivningstiden. Trygghetsstöd till den äldre och anhörig.

8 Den sammanhållna vården i hemmet - i fyra steg
Identifiera den äldre Inskrivning Vårdplanering Den äldre väljer hemtjänstutförare Primärvården informeras Teamet möter upp vid hemgång

9 Den sammanhållna vården i hemmet - i fyra steg
3. Inskrivningstiden Planeringsmöte hemma Teamet har ett nära samarbete med varandra 4. Utskrivning Utskrivningsmöte hemma Överlämning till primärvården

10 Marita Sjögren Projektadministratör, Trygg i Tyresö


Ladda ner ppt "Tyresö – en del av Storstockholm"

Liknande presentationer


Google-annonser