Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Biståndsbedömning Ansökan - beslut

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Biståndsbedömning Ansökan - beslut"— Presentationens avskrift:

1 Biståndsbedömning Ansökan - beslut
Biståndsbedömning Ansökan - beslut Beatrice Winther Biståndshandläggare

2 Stockholm Stad består av 14 stadsdelsförvaltningar
Antal invånare Invånare 65 år eller äldre 14,1% Ansvarar för viss service i ett geografiskt avgränsat område Bromma Stadsdelsförvaltning

3 Målgruppen 65 år och äldre Personer som är boende i ordinarie bostad
Personer som blir kända genom WebCare Ansökan från annan kommun Personer boende på vård och omsorgsboende

4 ANSÖKAN En ansökan kan göras av den som är sökande alternativt av en person som har fullmakt eller är god man.

5 HJÄLP I HEMMET Hemtjänstinsatser – personlig omvårdnad, serviceinsatser Trygghetslarm Dagverksamhet Följeslagare/Ledsagning Anhörigstöd Avlastning Växelvård Vaktmästarservice

6 VALFRIHET AV HEMTJÄNSTUTFÖRARE
Du har rätt att välja vilken utförare av hemtjänst Du önskar Kommunal eller privat hemtjänstutförare I Bromma finns ca 100 olika hemtjänstutförare

7 Kartläggningsinstrumentet
Boende, närmiljö och omgivning Person, närstående, familj och socialt nätverk Fysisk hälsa och välbefinnande Psykisk hälsa och välbefinnande Hushåll Aktiviteter i den dagliga livsföringen (ADL) Mat och måltider Ekonomi och administration

8 Utredningen Kartläggning av aktuell situation – enligt kartläggningsinstrumentet Bedömning FÖRSLAG TILL BESLUT Om ansökan avslås har Du rätt att överklaga beslutet till förvaltningsrätten

9 Vid ansökan om vård och omsorgsboende
Om ansökan beviljas har Du rätt att ställa dig i kö till 3 olika vård och omsorgsboenden Erbjudande av vård och omsorgsboende görs till Dig och svar väntas från Dig inom 3 dagar. Flytt görs inom 7 dagar.

10 VIDEOKONFERENSER – NYA KOMMUNIKATIONSMÖJLIGHETER Maria Bengtsson Leg
VIDEOKONFERENSER – NYA KOMMUNIKATIONSMÖJLIGHETER Maria Bengtsson Leg. sjuksköterska Delprojektledare vårdplanering TGS Telefon: E-post: E-post: Video: Lena Carling Projektledare TGS Telefon: E-post: Kika gärna på hemsidan

11 Mötesmetoden i bilder Bedömning av vilken mötesform som passar ett fysiskt möte eller ett videomöte görs utifrån förmåga att delta i planeringen med hänsyn till kognition och förändrade vårdbehov. Patientens samtycke inhämtas. Vårdplaneringssköterskan informerar muntligen och skriftligen med hjälp av broschyren: Samordnad vårdplanering via videokonferens på Brommageriatriken. Vårdplaneringssköterskan ansvarar för att sammankalla till vårdplaneringen och agerar mötesordförande utifrån framtagen mötesstruktur. Den äldres upplevelse av vårdplanering via videokonferens utvärderas efter varje möte.

12 KONTAKT ÄLDRE DIREKT 80 65 65 TRYGGHETSJOUREN 508 40 700


Ladda ner ppt "Biståndsbedömning Ansökan - beslut"

Liknande presentationer


Google-annonser