Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Boendestöd för psykiskt funktionsnedsatta

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Boendestöd för psykiskt funktionsnedsatta"— Presentationens avskrift:

1 Boendestöd för psykiskt funktionsnedsatta

2 Hur söker man boendestöd
Ansökan Till socialsekreterare på Psykosocialt stöd Utredning Underlag för beslut från sökande, ev anhöriga el företrädare, boendestöd m fl Beslut Beslut till sökande. Underlag till boendestöd när insats är beviljad. Boendestöd kontaktar klienten för ett första möte och en planering.

3 Vad innebär boendestöd Boendestöd är ett socialt och pedagogiskt stöd i ditt hem och din närmiljö. Stödet bygger på delaktighet och utformas individuellt. Insatsen ska förebygga och minska följderna av din funktionsnedsättning så att det stärker din förmåga att leva ett självständigt liv. Insatsen är avgiftsfri.  

4 Boendestöd ger: Motivations– och aktiveringshjälp Insatser för att engagera dig till delaktighet och för att ta ansvar för din situation. Pedagogiskt stöd Stöd att strukturera vardagen och att hitta rutiner. Stöd och handledning att planera och genomföra vardagliga sysslor. Stöd och hjälp med kontakt med olika myndigheter. Psykosocialt stöd Möjlighet till samtal och samvaro samt att få ventilera tankar och funderingar.

5 Trygghetsskapande insatser
Trygghetsskapande insatser Hjälp att hitta mening och motivation i vardagen, att få finnas med i ett socialt sammanhang. Deltagande i samhällslivet Stöd att bryta isolering, att delta i kultur– och fritidsaktiviteter. Socialt nätverk Stöd att samspela socialt och att kommunicera med andra människor. Hjälp med initiativ att utvidga och behålla det sociala nätverket. Stöd i kontakten med vänner och anhöriga.

6 Två boendestödjare/klient
Arbetsplan Samverkan – klientens nätverk (ex psykiatrins öppenvård, Alkoholrådgivningen, AF, FK, Stöd till försörjning, hemtjänst, primärvården mfl mfl…)

7 Christer, Elisabet, Gösta, Lena och Monika
Här hittar du oss: Strömgården Prästgårdsgatan 3, 4 tr Piteå Telefon: E-post: Christer, Elisabet, Gösta, Lena och Monika


Ladda ner ppt "Boendestöd för psykiskt funktionsnedsatta"

Liknande presentationer


Google-annonser