Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Göteborg Härryda Mölndal

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Göteborg Härryda Mölndal"— Presentationens avskrift:

1 Göteborg Härryda Mölndal
Personligt ombud Göteborg Härryda Mölndal

2 För vem/vilka finns PO? För personer med långvarig och allvarlig psykisk funktionsnedsättning som medför stora svårigheter i vardagen och som har komplexa behov av vård, stöd och service.

3 Bakgrund: Psykiatriutredningen 1992
Regeringens proposition 1993/94:218 Psykiatrireformen 1995 Försöksverksamhet med PO på 10 orter, Socialstyrelsens uppföljning/utvärdering av PO 1999 Regeringen beslutar om statsbidrag för PO 2000

4 Verksamheten läggs på entreprenad
Bräcke Diakoni blir utförare enligt avtal med Göteborg Stad och PO startar i: Göteborg 2002 Härryda Mölndal

5 Uppdragsgivare PO arbetar på uppdrag av den enskilde
(därav namnet uppdragsgivare) Bara den som själv vill kan få ett PO Man kan inte remitteras till personligt ombud

6 Ett PO kan vara den som hjälper uppdragsgivaren att:
Ta reda på hur samhällets stöd och hjälp fungerar Formulera sina önskemål om stöd och hjälp Söka den hjälp samhället har att erbjuda Få stöd i myndighetskontakter Föra sin talan Samordna hjälpen

7 PO arbetar: Fristående från myndigheter
Kostnadsfritt för uppdragsgivaren Ingen dokumentationsskyldighet Tystnadsplikt Svarar inte för vård och behandling Övertar inte myndigheternas ansvar Ingen rättighet men en möjlighet

8 Hur söker man ett PO? Genom att själv kontakta oss
Genom anhöriga eller andra i nätverket Genom myndigheter eller vårdgivare Genom ombudens uppsökande arbete

9 Möjligheter Kontaktens längd beror på uppdragsgivarens behov och uppdragens art PO har möjlighet att arbeta flexibelt och långsiktigt PO hänvisar personer utanför målgruppen vidare

10 Fallbeskrivning ”Karl” ,37 år Situation innan PO: (april 07)
Isolerat sig, blivit hemskickad från sitt arbete 7 månader tidigare. Nollad på Försäkringskassan Lever på besparingar. Skickads runt i sjukvården. Misstänksam. Svår att kommunicera med, håller sig åt huvudet hela tiden. Doft överkänslig. Gör ett hembesök som påvisar mycket. Situation efter PO: ( mars 10) Stöd och hjälp till Psykiatrin, har avvisat 4 gånger, lyckas 5,e gången med Po.s hjälp att skriva en egen remiss och skickade med kopior på tidigare remisser. Påbörjas en utredning inom psykiatrin. Ansöker om sjukersättning 3 gånger FK godkänner inte LUOH, t från psykiatrin. Samarbete socialtjänst, psykiatrin och FK. Återkom inte till arbetet, hitta en daglig sysselsättning. Får permanent sjukersättning mars 2010.

11 Vad kommer vi ihåg Vi hör hälften av vad som sägs     50% Vi lyssnar på hälften                     25% Vi förstår hälften                           12,50% Vi tror på hälften                             6,25% Och vi kommer ihåg…                    3,1%

12 Personer med nedsatt autonomi
Personer med depression, ångestsyndrom och psykosdiagnos kan ha nedsatt kognitiv förmåga, koncentrationssvårigheter, oro och känslor av värdelöshet som kan göra det svårare för personen att formulera sina behov, ta till sig information och ta beslut Muntlig och skriftlig information Utöver detta kan man använda bilder och olika kroppsspråk Informationen ska ges på enkelt och konkret sätt

13 Kommunikation Kommunikationen måste få ta tid - ses över tid
Information behöver fyllas på, förtydligas, upprepas och följas upp under hela processen Kontinuitet och entydighet i kontakter och information bidrar också till trygghet

14 Bättre på sikt? Ett PO har också som uppgift att genom sina erfarenheter påtala eventuella brister i samhällsstrukturen Bristerna skall återkopplas till berörda myndigheter så att dessa på kort såväl som på lång sikt kan åtgärdas och därigenom stärka den enskildes möjligheter till självständighet

15 21 PO anställda av Bräcke Diakoni
Telefon: (Väster, Centrum, Härryda, Mölndal) (Öster, Nordost, Hisingen) Enhetschef: Eva Svensson Telefon : E-post: Adress: Bräcke Diakoni Personligt ombud Box 21062 Göteborg


Ladda ner ppt "Göteborg Härryda Mölndal"

Liknande presentationer


Google-annonser