Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Patientsäkerhetsberättelse

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Patientsäkerhetsberättelse"— Presentationens avskrift:

1 Patientsäkerhetsberättelse
Patientsäkerhetsberättelse Upprättas årligen tillgänglig senast 1 mars

2 Ansvariga yrkesgrupper Behörighetsnivå
Verksamhetschef enligt HSL MAS/MAR Äldreomsorgschef Förvaltningschef/Direktör Stadsdelsförvaltningens MAS/MAR Politiker

3 Ansvar - äldreförvaltningens rekommendation skrivelse 2010-11-26
Verksamhetschef enligt HSL Ansvarar för upprättandet Verksamhetens MAS/MAR deltar vid upprättandet Äldreomsorgschef Ansvarar för tillgänglighet Förvaltningschef/direktör Ansvarar att politiker får information/vetskap Stadsdelsförvaltningens MAS/MAR tar del av och vidare rapporterar entreprenörernas berättelse till stadsdelsnämnden i februari Patientsäkerhetsberättelse - INGET beslutsärende för nämnden

4 Var ska Patientsäkerhetsberättelsen finnas?
Enligt SOSFS 2011:9 7 kap. 3 § Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma hur det systematiska patientsäkerhetsarbetet har bedrivits i verksamhetens olika delar, och att informations- behovet hos externa intressenter tillgodoses. Enhetens Patientsäkerhetsberättelse från föregående år ska vara tillgänglig för ”externa intressenter” fr.o.m 1 mars varje år. 

5 Offentliggörs på www.stockholm.se /Jämför service under
respektive enhet – ”relaterade länkar” Senast sista februari Sdf ansvarar att lägga in egen regi och entreprenader Privata utförare mailar berättelsen till äldreförvaltningen Senast 1 februari

6 Vad kan vi använda berättelsen till?
Äldreförvaltningen kan få Underlag t.ex. i svar till politiker om det goda arbete som utförs Uppfattning om vanliga åtgärder Uppfattning om arbetet bedrivs likadant mellan enheter En del av kvalitetssäkringsarbetet tillsammans med andra verksamhetsuppföljningar och interna rutiner

7 Vad kan ni i verksamheterna använda den till?
Egenkontroll Utvärdering och analys Rutiner

8 Var finns mallen till Patientsäkerhets berättelsen?
Företagssidan Upphandling och entreprenad Valfrihetssystem

9 TACK för att ni lyssnat! LYCKA TILL!
TACK för att ni lyssnat! LYCKA TILL!


Ladda ner ppt "Patientsäkerhetsberättelse"

Liknande presentationer


Google-annonser