Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stadsrevisionens modell för intern kontroll

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stadsrevisionens modell för intern kontroll"— Presentationens avskrift:

1 Stadsrevisionens modell för intern kontroll
Anna Sandström Anna Duong Stadsrevisionen Borås Stad Anna S

2 Stadsrevisionen God intern kontroll Granskning av intern kontroll utgår från vår risk- och väsentlighetsanalys och är en del av vår planeringsprocess Planer och redovisning Förebyggande och framåtsyftande kontroller

3 Intern kontroll Risk- och väsentlighetsanalys Åtgärder krävs
Stadsrevisionen Intern kontroll Risk- och väsentlighetsanalys Stora/allvarliga Åtgärder krävs KONSEKVENSER Inget agerande Anna S stor SANNOLIKHET

4 Stadsrevisionen Boråsmodellen Vi framhåller nämndernas ansvar för den interna kontrollen. Nämnden ansvarar således för att en god internkontroll skapas och bör anta anvisningar för hur kontrollen skall utformas. Granskning av att nämnderna tar detta ansvar är en central fråga i vår basgranskning. Anna S

5 Planer och redovisning
Stadsrevisionen Planer och redovisning Varje nämnd har en intern kontrollplan. Redovisningen av planen tas i nämnden samtidigt som årsredovisningen beslutas om. Varje år bedömer Stadsrevisionen planerna och redovisningen av planerna utifrån följande kriterier: är planen tillräcklig har man utfört det man utlovat i planen är kontrollen tillräcklig, samt hur nämnden åtgärdat eventuella felaktigheter Anna D Omfattningen av kontrollerna, stickprovsstorlek m.m.

6 2010 års bedömning av nämnderna för Andra revisorsgruppen (de mjuka
Stadsrevisionen 2010 års bedömning av nämnderna för Andra revisorsgruppen (de mjuka nämnderna – kommundelar, socialnämnden, utbildningsnämnden och kulturnämnden) såg ut så här: Sammanställning Intern kontroll Anna D

7 Nämndernas kontrollmoment
Stadsrevisionen Nämndernas kontrollmoment Kontroll av leverantörsfakturor Personal och lönekontroller Inventarieredovisning Körjournaler mm leasingbilar Kundfakturering/Avgiftsdebitering Privata medel Kontanta medel/dagskassor Anna D Kontroller som rör kontanthantering

8 Nämndernas kontrollmoment
Stadsrevisionen Nämndernas kontrollmoment Inköp/ramavtalsleverantörer Kontroll av delegationsbeslut Posthantering/diarieföring Riskbedömning Representation Mobiltelefoni Arkivering Löpande ekonomisk uppföljning Anna D Upphandling, de ska specifikt titta på avtalen tills nästa år.

9 Nämndernas kontrollmoment
Stadsrevisionen Nämndernas kontrollmoment Långsiktig plan för intern kontroll Ekonomiskt bistånd Verksamhetskontroller Kvalitetssystem certifierade Anna D Sociala omsorgsnämnden Anna S kommer att ge exempel på verksamhetskontroller lite senare. Hälften av de tekniska nämnderna har kvalitetssystem. Vi försöker jobbat åt det hållet, att man lägger in kontrollerna direkt i systemet.

10 Bedömning Bedömningen sker i trafikljusfärger God kontroll Tillräcklig
Stadsrevisionen Bedömning Bedömningen sker i trafikljusfärger God kontroll Tillräcklig Bristande Anna S

11 Utveckling av det interna kontrollarbetet
Stadsrevisionen Utveckling av det interna kontrollarbetet Verksamhetsinriktade kontroller Exempel: Utbildningsnämnden Göta Kommundelsnämnd – Stadsdelsnämnd Norr Anna S Göta kommundelsnämnd – ekonomichefen nu ekonomichef i Stadsdelsnämnd Norr och fortsätter arbetet med intern kontroll där.

12 Vårt framåtsyftande arbete
Stadsrevisionen Vårt framåtsyftande arbete Förebyggande arbete – ex. gymnasieskolorna är kontantfria Kontroller direkt i program, kvalitetssystem Riskgrupper – analys av systemens tillförlitlighet Kommunikation, information, utbildning och stickprovskontroller Anna S Kontroller – exempelvis LFN som har testat sambandskontroller i ekonomiprogrammet, med förlaga från Halmstad kommun.

13 Eller gå in på vår hemsida och ladda ner rapporter:
Stadsrevisionen FRÅGOR För mer ingående information kan ni maila till Eller gå in på vår hemsida och ladda ner rapporter: TACK FÖR OSS! Anna D


Ladda ner ppt "Stadsrevisionens modell för intern kontroll"

Liknande presentationer


Google-annonser