Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Agenda Utbildning för verksamhetschef

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Agenda Utbildning för verksamhetschef"— Presentationens avskrift:

1 Agenda Utbildning för verksamhetschef
Avvikelsehantering i Treserva Registrering, utredning och åtgärder Utbildningsprocessen för omvårdnadspersonal Pascal och verksamhetschefens ansvar för Hälso- och sjukvård Nyheter i Treserva Repetition Nya organisationer för eget val

2 Avvikelsehantering i Treserva from 1 april Verksamhetschef ansvarar för utredning och analys
Innan vi går in i avvikelsemodulen i Treserva ska vi gå igenom lite mer övergripande för att försöka reda ut skillnaden på hanteringen beroende på lagrum All avvikelse oavsett lagrum och allvarlighetsgrad rapporteras i Treserva from 1/4 på individnivå Möjlighet att även registrera avvikelse för intern uppföljning – utföraren avgör. Registrera då allvarlighetsgrad A Vi har valt att i den övergripande beskrivningen att dela på Lex Sarah och övriga avvikelser då det är skillnad på VEC ansvar i de olika lagrummen

3 Avvikelsehantering i Treserva from 1 april Verksamhetschef ansvarar för utredning och analys
Personal rapporterar manuellt via pappersblankett enligt egen rutin Verksamhetschef registrerar i Treserva (medicinska avvikelser from 1 jan) Verksamhetschef Utreder Rapportering tillbud, läkemedelsavvikelse, försummelse, skada Blankett finns på Treservas hemsida alt. via ugglan Det som tidigare är inskickat till MAS ska även registreras i Treserva retroaktivt from 1 jan (statistik) VEC har det samlade ansvaret för utredning och analys och är den enda med full behörighet (förutom MAS och förvaltning)

4 Utredning och analys * MAS anmäler till Socialstyrelsen
Vid medicinsk avvikelse/skada ska alltid leg personal delta i utredning Visar utredningen på en allvarlig konsekvens eller skada ska det till MAS för bedömning och utredning * Lex Maria - MAS utreder * MAS anmäler till Socialstyrelsen VEC meddelar leg personal om det gäller HSL – leg personal ska delta Gäller avvikelsen läkemedel är det endast SSK som är behörig under läkemedelsfliken Allvarliga avvikelser med skada el risk för allvarlig skada ska konsekvensbedömas 4 och rapporteras snarast till MAS. VEC fortsätter sin utredning. MAS bedömer om ev Lex Maria anmälan. MAS utreder som tidigare Lex Maria och anmäler till Socialstyrelsen

5 Verksamhetschef registrerar i Treserva Verksamhetschef Utreder
Lex Sarah Verksamhetschef ansvarar för utredning, analys och ev. anmälan Personal rapporterar manuellt via pappersblankett till sin chef enligt egen rutin Verksamhetschef registrerar i Treserva Verksamhetschef Utreder Rapportering missförhållande eller risk för missförhållande enligt Lex Sarah (individnivå) Den stora skillnaden när det gäller Lex Sarah är att VEC har det totala ansvaret för både utredning, anmälan och åtgärder Anmälan verksamheten

6 Utredning och analys Lex Sarah
Vid missförhållande eller risk för missförhållande ska kopia till omsomsorgskontor för kännedom, även socialkontoret vid biståndsärenden Vid allvarliga missförhållande eller risk för allvarliga missförhållande ska anmälas göras till Socialstyrelsen (kopia till omsomsorgskontor för kännedom) Visar utredningen på missförhållande eller risk för missförhållande enligt Lex Sarah ska till omsorgskontor för kännedom samt vid biståndsärenden även till socialkontoret (särskild blankett – skickas via post). Utredningen i Treserva kan bifogas Allvarliga missförhållande eller risk för allvarliga missförhållande ska anmälas till socialstyrelsen på avsedd blankett (utredningen i Treserva kan bifogas)

7 Utbildningsprocessen för omvårdnadspersonal
Piloter och arbetsgrupper under våren Genomgång med VEC hemtjänst innan utbildningen startar Hemtjänst start sep 2012 Genomgång med VEC vårdboende Piloter vårdboende Utbildning hemtjänst under 5 v Vårdboende ÄO start okt 2012 Utbildning vårdboende under 7 v. Piloter FH boende Genomgång med VEC boende FH Boende FH start jan 2013 Dgl verk, pers ass LSS feb-mar 2013 Genomgång med VEC dgl verk, pers ass Piloter dgl verksamhet, pers ass LSS Utbildning boende FH under 5 v

8 Verksamhetschef hälso- och sjukvård
Den befattningshavare som enligt 29 § hälso- och sjukvårdslagen svarar för verksamheten Funktion utpekad av lagstiftaren och ska inte förväxla med en funktion som chef för en viss verksamhet Omfattande rättsligt ansvar bl. a för att journalföring sker på ett korrekt sätt, för att personalens behörigheter är korrekta och lagliga utifrån personalens behov och arbetsuppgifter Verksamhetschef behöver inte vara den som utför arbetsuppgifterna utan det kan delegeras Verksamhetschefens ansvar är dock ett och odelat Reglerat i avtal mot nämnd och ska namnges, behöver inte vara samma som ansvarig chef Verksamhetschef behöver inte vara den som utför arbetsuppgifterna utan det kan delegeras inom organisationen.

9 Pascal och HSA katalogen
Övergång från e-dos till Pascal 23/4 Nationella riktlinjer (PDL) för behörighetsstyrning Gäller även för NPÖ Följer begreppen i patientdatalagen om Vårdgivare Vårdenheter Verksamhetschef Vårdgivaren/verksamhetschef ansvarar för behörighetstilldelning i Pascal och HSA katalog Information och riktlinjer kommer Innebär att underleverantörer som inte är vårdgivare kan lägga behörigheter eller skriva under behörighetsansökningar Info kommer och det kan ev. bli aktuellt med tillfälliga övergångsregler – beror på vår organisation LKDATA har uppdraget att bygga ett verktyg för HSA katalogen Kräver inlogg via SITHs kort Information och riktlinjer kommer; också gällande åtkomstkontroll där vårdgivaren är skyldig att systematiskt genomföra åtkomstkontroller i sina system (vad avses med vårdgivare här?) dvs kontinuerligt kontrollera tillgång till patientuppgifter nyttjas enligt gällande regelverk. Loggar.

10 Nyheter Skrivbordet, boende och debitering
Mina senaste personer Boendemappen Boendemodulen Genväg i fördelarbilden ”Hotelliggaren” Boendehistorik i personuppgifter Växelvård Registrering i Utförd insats Debiteringen Nya debiteringen - Sammanställa faktura Beräkna enskild person

11 Repetition Tillfälligt uppehåll: Kom ihåg att avsluta (avlämnande och mottagande) Använd byte av utförare: Inte avsluta och lägga upp nytt Flera boserviceärenden Verksamhetschef godkänner debitering Ordinarie VEC meddelar support vem som godkänner vid frånvaro Workshop Nya debiteringen Statistik HSL Meddela AT och SG när brukare flyttar eller avlider Om inte följer vi inte patientdatalagen

12 Nya organisationer för eget val och ytterområden
Upphandlingsområdena är underlag för strukturen Varje utförare har en enhet i de områden man är auktoriserad Ytterområden – adressen styr vilket område man tillhör Meddelande kommer när flytt ska ske (avvaktar nya versionen) Byte av utförare, ärendetillhörighet och debiteringsområde – rutin


Ladda ner ppt "Agenda Utbildning för verksamhetschef"

Liknande presentationer


Google-annonser