Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nationell patientöversikt

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nationell patientöversikt"— Presentationens avskrift:

1 Nationell patientöversikt
NPÖ -Support Första linjens support för NPÖ ska svara för följande: Mottagare av frågor kring NPÖ Informera/utbilda i användandet av NPÖ Support vid inloggningsproblem, användarproblem m.m. Felsöka Kontaktinformation NPÖ- support: Cecilia Åberg Malin Wallberg Britt Leandersson Marianne Larsson Anna Johansson Utanför kontorstid Skicka e-post till din NPÖ support NPÖ  Nationell patientöversikt Information till dig som jobbar i Tibro kommun Kontaktinformation kortadministratör eTjänstekort Malin Swärd

2 Platshållare för bild Nationell Patientöversikt ger: Ökad vårdkvalitet
En helhetsbild av patientens tidigare diagnoser, provresultat och medicinering gör det lättare att ställa rätt diagnos och ge rätt behandling i tid. Ökad patientsäkerhet Rätt beslutsunderlag minskar risken för felbehandlingar eller felmedicinering Ökad effektivitet Delad information minskar kostsamt dubbeljobb och innebär att patienten kan få hjälp snabbare. Ökat inflytande Patientens samtycke behövs och man har rätt att spärra uppgifter En patient har idag ofta kontakt med flera olika vård- och omsorgsgivare, som var och en dokumenterar och förvarar sin journalinformation lokalt. Eftersom det då blir svårt att få en helhetsbild av patienten uppstår ibland osäkerhet vid medicinska bedömningar och nya kontakter. Den nya tjänsten Nationell patientöversikt ger behöriga användare möjlighet att, efter patientens samtycke och godkännande, läsa viktig patient- information som dokumenterats i de olika journalsystem som finns hos landsting, kommun och privata vårdgivare. Information som diagnos, provresultat, läkemedelsordinationer och vård- planer blir tillgängliga för alla anslutna huvudmän via internet. Västra Götalandsregionen har infört NPÖ inom specialistsjukvården och ska ansluta primärvården under senare delen av Inga kommuner i Västra Götaland är ännu anslutna till NPÖ, men Tibro kommun är en av 5 kommuner som ingår i ett Pilotprojekt och vi kommer att vara anslutna i december 2013. Patientrelation och Samtycke För att använda NPÖ krävs att en patient relation finns och att man inhämtat samtycke. Åtkomst till NPÖ Vårdgivaren skall säkerställa att endast behöriga användare får åtkomst till NPÖ. Behörighet förutsätter i nuläget att användaren är legitimerad. Åtkomst sker genom behörighetstilldelning från Medicinskt ansvarig sjuksköterska efter kontroll hos Socialstyrelsen. SITHS inloggning Med eTjänstekortet identifieras du och det framgår att du är anställd i Tibro kommun Användarens ansvar Endast använda NPÖ då en upprättad patientrelation finns Inhämta patientens samtycke innan inloggning i NPÖ sker Användaren ska vid avslutat arbete i NPÖ stänga sessionen och ta ut eTjänstekortet ur kortläsaren eTjänstekortet ska förvaras på ett sådant sätt att inte obehöriga har tillgång till kortet Användaren får inte låna ut e- Tjänstekortet och inloggningsuppgifter till någon annan. Användaren ska följa gällande lagstiftning för patientrelaterad information, bl.a. sekretesslagen och patientdatalagen. Demo version av NPÖ På kommunens intranät, Inredan finns mer uppgifter om NPÖ. Länk till intranät: Riktlinjer_policies/Battre-liv-for- sjuka-aldre/God-samnahallen- vard-och-omsorg/ Länk till Ineras demomiljö: PROJEKT/NPO/ För vem gäller samtycket? All behörig personal på vårdenheten, alternativt Endast mig För vilken tidsperiod gäller samtycket? Ange till och med datum, alternativt En vecka framåt i tiden Platshållare för bild


Ladda ner ppt "Nationell patientöversikt"

Liknande presentationer


Google-annonser