Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Patientfall Astrid Astrid Andersson, 78 år Ensamboende i lägenhet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Patientfall Astrid Astrid Andersson, 78 år Ensamboende i lägenhet"— Presentationens avskrift:

1 Patientfall Astrid Astrid Andersson, 78 år Ensamboende i lägenhet
Änka sedan 5 år, dotter och son Inga hemtjänstinsatser Aktuellt: Diabetes mellitus typ2 Hypertoni Ischemisk hjärtsjukdom Hyperlipidiemi 1

2 Astrid ramlar i hemmet och förs med ambulans till akuten…
På sjukhuset konstateras att Astrid fallit så olyckligt att hon fått en höftfraktur Astrid opereras och läggs därefter in på en vårdavdelning Astrid stannar 1 vecka på vårdavdelningen, därefter rehabavdelning Inför utskrivningen görs en vårdplanering tillsammans med kommunen och primärvården 2

3 Vård- och omsorg fortsätter i hemmet …
Efter utskrivningen går ansvaret för vården över till primärvården och kommunen Sjuksköterska gör hembesök och iordningställer dosett, tar prover och gör omläggningar Arbetsterapeut och/eller sjukgymnast gör bedömningar och insatser i hemmet Kommunens hemvård gör omvårdnadsinsatser och serviceinsatser hos Astrid 3

4 De olika vårdgivarna använder NPÖ för att få tillgång till varandras information och loggar in med sina SITHS-kort 4

5 En sida för att välja vård- och omsorgstagare öppnas
Ange Astrids personnummer och kryssa i rutan Jag är delaktig i vården av denna person och behöver information Klicka på OK 5

6 Ange om samtycket gäller vid detta tillfälle eller under en tidsperiod alternativt att situationen är akut och samtycke inte kan inhämtas Om Astrid tidigare har lämnat samtycke till att hennes information är tillgänglig i NPÖ behöver samtycke inte inhämtas 6

7 Patientöversiktens första sida ger en sammanfattning av vilka uppgifter som finns om Astrid
Det finns en tidslinje och ovanför den boxar som visar när kontakter och andra händelser ägt rum 7

8 Knappen Kontakter är blå vilket visar att det finns mer uppgifter bakom den. Det finns också Diagnoser, Dokument, Läkemedel och Klinisk kemi Klicka på personnummer eller namn för mer detaljer om Astrids personuppgifter 8

9 I detaljuppgifterna för vård- och omsorgstagare framgår det att Astrids närstående är en dotter och en son För att se Astrids tidigare och planerade vård- och omsorgskontakter, klicka på fliken Kontakter 9

10 I listan med vård- och omsorgskontakter visas att Astrid haft 3 besök på vårdcentralen och ett vårdtillfälle på ortopedkliniken För att se mer detaljer om en kontakt, klicka på detaljsymbolen längst till vänster på raden 10

11 I detaljbilden för kontakter framgår bland annat ansvarig läkare
Du vill nu se vad Astrid har för diagnoser, stänger denna bild med krysset och klickar på fliken Diagnoser 11

12 Här syns nu att Astrid har diagnoserna Diabetes Mellitus, Hypertoni samt att hon haft en Collum fraktur Genom att klicka på detaljsymbolen längst till vänster på raden får du se mer detaljer om den valda diagnosen 12

13 I detaljvyn för diagnoser framgår bland annat ansvarig läkare och eventuella relaterade diagnoser
Du vill nu läsa Astrids epikris från vårdtillfället på sjukhuset, stänger denna bild med krysset och klickar på fliken Dokument 13

14 I listan med vård- och omsorgsdokument finns öppenvårdsanteckningar från vårdcentralen och en epikris från ortopedkliniken Genom att klicka på detaljsymbolen längst till vänster på raden för epikrisen kan den läsas i sin helhet 14

15 Här kan du nu ta del av epikrisen från Astrids vårdtillfälle på sjukhuset
Efter att ha gjort detta stänger du denna bild med krysset och klickar på fliken Läkemedel 15

16 Listan med läkemedel visar ordinerade, förskrivna och utlämnade läkemedel -O/F/U
Genom att klicka på detaljsymbolen längst till vänster på raden för Alvedon kan du läsa mer detaljer om ordinationen 16

17 I detaljbilden för Alvedon ser du bl a behandlingstid och doseringsanvisning
Nu vill du titta på Astrids provresultat, därför stänger du denna bild med krysset och klickar på fliken Klinisk kemi 17

18 Här syns senaste resultaten på Astrids prover, resultat som ligger utanför referensintervallet är röda Genom att klicka på K-knappen till vänster om Hemoglobin visas den kumulativa listan 18

19 Kumulativa listan visar tidigare provresultat
Kumulativa listan visar tidigare provresultat. Eftersom analyskoderna följer NPU-standard visas resultaten för alla analyser inom Hematologi-gruppen Du har nu tagit del av Astrids information i NPÖ och vill återgå till översikten och det gör du genom att klicka på Översikten på översta raden 19

20 Du loggar ut från NPÖ genom att dra ut ditt SITHS-kort
Om du vill söka information om en annan vård- och omsorgstagare klickar du på NPÖ-symbolen Du loggar ut från NPÖ genom att dra ut ditt SITHS-kort 20

21 TIDSLINJEN 21

22 På patientöversiktens första sida är tidslinjen inte klickbar
22

23 På nivå 2 blir tidslinjen klickbar och det går att göra urval på perioder eller kontakter/händelser
23

24 Genom att föra muspekaren över en mörkt blå box visas mer detaljer om kontakten
24

25 Genom att föra muspekaren över en ljust blå box visas att det är en övrig händelse samt antalet
25

26 För att göra urval på tidslinjen, klicka först på ”Avmarkera allt”
26

27 Markera därefter den eller de månader du vill göra urval på
Markera därefter den eller de månader du vill göra urval på. I vyerna presenteras då bara händelser som inträffat under valda månader 27

28 Det går även att markera en kontakt/händelse på tidslinjen
Det går även att markera en kontakt/händelse på tidslinjen. I vyerna visas då bara den information som är knuten till den kontakten/händelsen 28

29 HJÄLPFUNKTIONEN 29

30 Hjälpdokumentationen nås genom att klicka på frågetecknet
Hjälpdokumentationen nås genom att klicka på frågetecknet. Du kommer då till hjälptexten för det formulär du befinner dig i 30

31 31

32 … och hemma är Astrid nöjd för att hon får rätt vård och omsorg!
”Nationell Patientöversikt är ett bidrag till visionen om rätt information på rätt plats, i rätt tid och till rätt användare, oberoende av organisationstillhörighet.” 32


Ladda ner ppt "Patientfall Astrid Astrid Andersson, 78 år Ensamboende i lägenhet"

Liknande presentationer


Google-annonser