Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommunalt stroketeam i särskilt boende

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommunalt stroketeam i särskilt boende"— Presentationens avskrift:

1 Kommunalt stroketeam i särskilt boende
Arbetsterapeut Kerstin Nilsson Sjukgymnast Annica Nylund

2 Syfte Förbättra möjligheten att få strokeinriktad rehabilitering och omvårdnad för personer inom särskilt boende i Umeå kommun, för att kunna bibehålla eller förbättra de funktioner och förmågor som är viktiga i personens dagliga liv. Att utveckla och utvärdera nyttan av ett kommunalt stroketeam inom Umeå kommuns särskilda boenden.

3 Mål 100 % av nyinsjuknade och strokedrabbade under senaste året som bor på särskilt boende ska erbjudas bedömning av stroketeamet 100 % av de personer som får rehabiliteringsinsatser ska bibehålla eller förbättra sina funktioner/förmågor 100 % av de personer som fått rehabiliteringsinsatser ska vara nöjda med stroketeamet insatser

4 Mått Funktionellt: Barthels ADL-index och S-COVS. Mätning vid rehabiliteringens början och vid avslutning för personer som fått rehabiliteringsinsatser. Upplevd tillfredsställelse: Enkät efter avslutad rehabiliteringsperiod. Kliniskt: Antal inskrivna, antal bedömda, antal personer med insatser, antal hembesök och antal dagar varje person är inskriven i teamet. Kostnad: Kostnad för stroketeamet.

5 Aktiviteter och tester
Skriftlig och muntlig information till enhetschefer, biståndsbedömare, sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter om stroketeamet och hur de strokedrabbade ska komma till vår kännedom Utarbetat rutiner för stroketeamets arbete

6 Resultat Värdekompassen - Umeå kommuns stroketeam
Funktionellt Kliniskt Tillfredsställelse Antal bedömda 28 Antal inskrivna 12 Medel antal dagar i teamet 103 dagar Min värde 14 dagar Max värde 189 dagar Kostnad Vårddagskostnad ? Kostnad rehabiliteringsinsats ? Kostnad stroketeam kronor 12

7 Att arbeta med Genombrott
Möjlighet att testa sig fram Hjälp att sätta tydliga utvärderbara mål Tid till reflektion Utveckling av arbetet

8 Så här arbetar vi vidare
Informationsspridning och utbildning Fortsatt utveckling av arbetsmetoder Samarbete med andra team i kommunens äldreomsorg


Ladda ner ppt "Kommunalt stroketeam i särskilt boende"

Liknande presentationer


Google-annonser