Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad ska vi göra /vilka aktiviteter ska vi göra här och nu för att förbättra strokevården och rehabiliteringen ? Piteå, Älvsbyn, Arvidsjaur, Arjeplog kommun.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad ska vi göra /vilka aktiviteter ska vi göra här och nu för att förbättra strokevården och rehabiliteringen ? Piteå, Älvsbyn, Arvidsjaur, Arjeplog kommun."— Presentationens avskrift:

1 Vad ska vi göra /vilka aktiviteter ska vi göra här och nu för att förbättra strokevården och rehabiliteringen ? Piteå, Älvsbyn, Arvidsjaur, Arjeplog kommun Öka kompetens om stroke, vårdprogram Öppen för samverkan Prioritera strokerehabilitering – stöd från chefer behövs Rutiner för fungerande teamarbete i hela vårdkedjan Rehabiliteringsplan som följer patienten hela vägen – lätt tillgänglig, bra bakgrund, inte göra om samma fel flera ggr Bättre vårdplanering mellan landsting och kommun Bättre samarbete Mer resurser. Hjärnskadelinjen Framnäs?

2 Mer träning i hemmet. Mer backup till hemtjänstpersonal från VC, inspiration till fortsatt träning så att ej träningen stannar upp Företagshälsovård – årliga kontroller Utbildning till anställda Återinföra träning i hemmet Slopa landsting och kommun, gör en gemensam organisation Bättre information när patienten ska hem, från sjukhus – distriktsköterska – hemtjänst/boende på lokal nivå Bättre samarbete – information – utbildning landsting och kommun Dagsjukvård / hemrehab Projekt ( samverkan kommun / landsting) Vårdplaner Strokedagar lokalt för patient och närstående

3 Piteå, Älvsbyn, Arvidsjaur, Arjeplog primärvård.
Meddix ? Uppföljande vårdplanering i hemmet Förankra och genomföra genombrottsprojektet Stroke – implementera Utbildning – team – att göra vårdplan/rehabplan Fortbildning, strokerehabilitering – årligen återkommande ! Uppföljning av information som patient/närstående erhållit på sjukhus Primärprevention – FaR (fysisk aktivitet på recept) Hälsoplanering efter utskrivning, även för TIA – Erbjuda flera ggr tex. efter 1 mån, 3 mån kanske senare med annan framtoninig Fortsätta genombrottsprojekt

4 Piteå sluten vård Upprätta tydliga rehabplaner vid samordnad vårdplanering vem ansvarar för vad? göra folder i samarbete kommun och landsting – inför vårdplanering Förbättra information till patient och närstående tydliggöra vem som ska informera vad telefontid till strokesjuksköterska ”väcka tanke” hos patient – funderingar inför vårdplanering och hemgång Gemensam epikris Förbättra närståendestöd –grupp 4-6 träffar med kurator Förbättra information om vilken rehabilitering som kan erbjudas Fortsätta samverkan med primärvården Påbörja samverkan med kommun Vård och rehabplan


Ladda ner ppt "Vad ska vi göra /vilka aktiviteter ska vi göra här och nu för att förbättra strokevården och rehabiliteringen ? Piteå, Älvsbyn, Arvidsjaur, Arjeplog kommun."

Liknande presentationer


Google-annonser